XXL Nutrition

Voorwaarden Begeleiding

Voorwaarden voor persoonlijke begeleiding op Bodybuilding.nl.

Deelnemende personen
 • Personen in het bezit van een lidmaatschap BB.nl Persoonlijke Begeleiding.
 • Personen niet lijdende aan chronische ziektes en/of ziektes die in nauw verband staan met de voedingsgewoonten. Personen die lid willen worden dienen te verklaren aan geen chronische ziektes en/of andere voedingsgerelateerde aandoeningen te lijden, deelname zonder deze naar waarheid beantwoorde verklaring is niet mogelijk. Mensen die tot deze groep behoren verwijzen wij door naar een arts of gespecialiseerde diëtist.
Lidmaatschap
 • Om gebruik te kunnen maken van BB.nl Persoonlijke Begeleiding dient een lidmaatschap te worden aangevraagd. Dit lidmaatschap geldt voor minimaal één week (7 dagen) en gaat in vanaf het moment dat het lidmaatschap actief wordt (automatisch bij betaling via Paypal en manueel bij overschrijving).
 • Een lidmaatschap kan verlengd worden voor de aangegeven of afgesproken meerprijs, en geldt telkens voor één week, tenzij anders aangekocht of overeengekomen met de BB.nl leiding of persoonlijke begeleider.
 • Het aankopen van een verlenging van het lidmaatschap is niet mogelijk indien er gedurende de afgelopen drie maanden nog geen lidmaatschap werd aangekocht.
 • Het lidmaatschap is geldig gedurende de aangekochte periode, en eindigt automatisch na deze periode. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk, mede als terugbetaling. Het lidmaatschap dient door beide partijen - begeleider en lid - uitgediend te worden, tenzij onderling anders overeengekomen, maar zonder teruggave van geld.
Inhoud en gebruik
 • Communicatie tussen lid en begeleider geschiedt in het speciaal daarvoor bestemde topic. Communicatie buiten dit topic betreft het persoonlijk begeleiden is niet toegestaan, alle informatie van beide partijen dient in dit topic te blijven en mag onder geen voorwaarde elders verspreid of gepost worden, of anderzijds aan derden onder ogen gebracht worden.
 • De persoonlijke begeleider en administrator houden zich aan een geheimhoudingsplicht betreft de inhoud van de voor de leden bestemde topics in het subforum 'Persoonlijke Begeleiding', en de identiteit van de leden die hiervan gebruik maken.
 • Aan de inhoud van de hierboven genoemde topics kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleent.
 • De inhoud van het topic blijft na aflopen van het abonnement toegankelijk voor begeleider en lid. Vragen en reacties kunnen alleen gedurende de looptijd van het abonnement geplaatst worden.
Disclaimer

* Resultaten zijn niet gegarandeerd. Deze zijn afhankelijk van factoren buiten de macht van de persoonlijke begeleider. Maximale inzet van het lid is vereist voor het beste resultaat.
** Gezondheidsklachten resulterend uit het verkeerd opvolgen, niet goed lezen, of onbegrip naar de begeleider toe is geheel op risico van het deelnemende lid. Vragen staat vrij, doe dit als er onduidelijkheden zijn tijdens de begeleiding.
*** Blijkt de gezondheidsverklaring niet naar waarheid beantwoord te zijn, vervallen alle rechten gebonden aan het lidmaatschap. Ook is de persoonlijke begeleider niet aansprakelijk voor eventuele medische en/of psychische gevolgen.
**** Bodybuilding.nl, de administrator, persoonlijke begeleider, en ieder ander lid van de forumleiding zijn niet aansprakelijk voor de hierboven genoemde disclaimers, punt *, punt **, en punt ***.
 • Gepubliceerd
  15 feb 2017
 • Paginaweergaven
  921
Bovenaan