Fitness Seller

Wetenschap in de sport

Wetenschappelijke kijk op Bodybuilding.

Bezoekers in dit forum

Kracht

Een kracht is het natuurkundige verschijnsel dat de snelheid van een massa verandert volgens de Wetten van Newton. In de alledaagse wereld kan het effect van één kracht worden versluierd door andere krachten, zoals wrijving, adhesie en cohesie. Kracht kan worden overgebracht door contact tussen voorwerpen of deeltjes (vast, vloeistof, gas).

Op afstand kan een kracht worden uitgeoefend door

  1. elektrische en magnetische krachten (elektromagnetisme) waarbij voorwerpen elkaar niet...
 

Neuromusculaire Aanpassing

Het zenuwstelsel past zich bij elke belasting aan door spiervezels in werking te stellen. Zodoende is men in staat kracht te genereren. Hoe groter het aantal motoreenheden, hoe groter de aanspanningskracht.

Tijdens de eerste fase waarin men krachttraining gaat beoefenen zal de toename in kracht met name te danken zijn aan neuromusculaire toepassing. Nadat de maximalisatie van dit proces heeft plaatsgevonden zal het lichaam spiermassa ontwikkelen indien de belasting groot genoeg blijf...
 

Spiercontractie

en spiercontractie is de benaming voor het samentrekken (contraheren) van spierweefsel.

De spier kan op verschillende manieren contraheren.

  1. Statische contractie (ook wel genoemd: isometrische contractie)
    • Contractie waarbij de spier kracht levert zonder beweging. Dit resulteert in een toename van spierkracht, maar enkel in de gewrichtshoek waarin getraind werd. Voor een toename van spierkracht op de hele bewegingsbaan moeten dus verschillende hoeken getraind worden...
 

Spiervezel

Spiervezels bestaan uit myofibrillen, gevonden in de dwarsgestreepte spieren, in het glad spierweefsel worden geen spiervezels gevonden. Spiervezels worden geen cellen genoemd omdat ze meerkernig zijn, het zijn samensmeltingen van meerdere cellen. Spiervezels reageren snel op impulsen, maar raken ook snel vermoeid.

Spiervezeltypes:

Type I = Slow Twitch

  • Hoog myoglobine gehalte
  • Hoge aerobe capaciteit
  • Zijn rood van kleur
  • Bevatten veel mitochondrien
De slow...
 

Synergist

Een synergist is de spier die meewerkt bij het tot stand komen van een beweging. Dit kunnen meerdere spieren zijn. Bij flexie van de elleboog treedt de musculus brachialis op als synergist voor de musculus biceps brachii. Met andere woorden, tijdens het buigen van de hand richting de schouder, werkt de musculus brachialis mee met de musculus biceps brachii
 
Naar boven