AndroidHealthClinic

Sticky Begrippenlijst

Bezoekers in dit topic

Boel woordjes met een korte jip & janneke betekenis.

TIP! Gebruik Ctrl+F (cmd+F voor de Mac, of appeltje+F voor de mensen met een historische Mac) om woordjes snel te vinden!

=====================================================================================================================

3-keto groep - Een dubbel gebonden zuurstof atoom aan het derde koolstof atoom bij anabole steroiden. Is doorgaans belangrijk voor binding aan de androgeen receptor.

5a-reductase - Zet testosteron om naar dihydrotestosteron. Het reduceert op het vijfde koolstof atoom door toevoeging van een waterstof atoom (alfa georienteerd).

17aa - 17alfa-gealkyleerd. Dit slaat op een bepaalde aanpassing aan anabole steroiden om ze oraal beschikbaar te maken (dus dat je ze niet hoeft te injecteren). De aanpassing, vaak de toevoeging van een methyl groep, belemmert namelijk de afbraak in de lever.

19-nor - Het ontbreken van het 19e koolstof atoom bij anabole steroiden. Voorbeelden zijn nandrolon en trenbolon. Heeft wat weg van een tussenstap in de productie van oestrogenen, die dit ook hebben.

ACE remmer - Medicijnen die een enzym genaamd angiotensine I converterend enzym (ACE) remt. Verlaagt de bloeddruk doordat ACE minder angiotensine I omzet naar angiotensine II (die de bloeddruk laat stijgen).

Adenohypofyse - Voorzijde van de hypofyse, maakt hormonen aan, waaronder LH & FSH.

Adipocyte - Vetcel.

Agonist - Molecuul die een receptor of enzym stimuleert (activeert de reactie).

Albumine - Bindt aan een boel dingen, waaronder anabole steroiden. Binding is omkeerbaar.

Allosterische regulatie - Regulatie van een eiwit (een enzym of receptor) door een molecuul die bindt aan een andere plaats dan waar normaal binding optreedt, en zo invloed uitoefent op de verdere activiteit.

Antagonist - Molecuul die een receptor of enzym deactiveert (blokkeert de reactie).

Autofosforylatie - Een molecuul die zorgt voor fosforylering van zichzelf. Een vorm van zelfregulatie.

Aromatase - Een enzym die androgenen omzet naar oestrogenen, zoals testosteron naar oestradiol.

AI - Aromatase Inhibitor/remmer. Remt de omzetting van androgenen naar oestrogenen door het aromatase enzym, bijv. de conversie van testosteron naar oestradiol.

Axonen - Uiteinde van een neuron die signalen doorgeeft van A naar B. De afstand tussen A en B kan soms zeer lang zijn, zoals richting de spieren.

Big Cat - Bodybuild guru.

cAMP - Cyclic AMP, een veelvoorkomende second messenger. Activeert proteine kinases die op hun beurt weer enzymen fosforyleren die de reactie teweeg brengen.

Clomifeen - Een SERM die vaak wordt gebruik als nakuur om de testosteron productie te stimuleren. Verder bekend onder de merknaam clomid.

Coach - Nergens voor nodig. Beetje rijst eten met kip en groentjes. Beetje kuurtjes erbij.

Cofactor - Een molecuul die kan binden aan een eiwit en hiermee invloed uitoefent op zijn biologische activiteit. Bij enzymen versnellen ze bijv. de reactiesnelheid, en bij receptoren kunnen ze de transcriptie bevorderen (coactivatoren) of remmen (corepressoren).

Competitieve inhibitie - Als je twee verschillende moleculen hebt die willen binden aan hetzelfde enzym of receptor. Er kan er maar 1 binden, dus eentje wordt buitenspel gezet. Op grote schaal (zoals in de praktijk dus) komt het erop neer dat, afhankelijk van de concentratie van beide moleculen, meer/minder bindt aan dezelfde receptoren/enzymen. Ofwel; ze concurreren (competitie).

Cytoplasma - Alles van de cel behalve de celkern en het celmembraan.

Cytosol - De vloeibare substantie in een cel (cytoplasma excl. de organellen).

Designer steroids - Ook gewoon anabole steroiden, maar dan gepushed door supplementenfabrikanten via mazen in de wet en gebruikt door veel minder mensen dan de reguliere anabole steroiden, als ook minder (of zelfs geen) klinische studies van.

Diffusie - Vrij langs een membraan passeren door een concentratie gradient (verschil in concentratie tussen 2 'ruimten', dus bijv. binnen en buiten een cel).

Differentiatie - Een cel die gespecialiseerd(er) wordt. Ofwel, hij onderscheidt (differentieert) zich. Eerst deed/was hij A, toen ging ie differentieren, en deed/werd hij B.

Endocytose - Opname van substanties door een cel d.m.v. het 'vouwen' van een stukje celmembraan om de substantie, om deze zodoende in te capsuleren en een vesikel te vormen.

Enzym - Versnelt chemische reacties (catalyse) waardoor een molecuul wordt omgezet naar een ander molecuul (testosteron naar oestradiol) met een klein verschil. Zeer veel reacties zijn in de praktijk niet mogelijk zonder enzymen.

Ergogenics - Niet je beste bron van informatie.

EricR - Gooit met rode kaarten.

Extracellulair - Buiten de cel.

Finasteride - Een 5a-reductase remmer, die er dus voor zorgt dat er geen 5a-reductie plaatsvindt van steroiden (zoals bij testosteron waarna dihydrotestosteron wordt gevormd). Wordt vooral gebruikt door kuurders die bang zijn dat hun haartjes uitvallen.

Follistatine - Bindt aan TGF-beta eiwitten, waaronder myostatine en activine, en fungeert als negatieve regulator hiervan.

Fosfatase - Verwijdert een fosfaat groep van een molecuul en beinvloedt hiermee zijn activiteit. Biologisch tegenovergestelde van een kinase.

Fosforylatie - Toevoegen van een fosfaat groep aan een molecuul. Activeert, inactiveert of remt/bevordert de activiteit van een molecuul.

FSHR - FSH Receptor.

Geld - Maakt gelukkig.

Gen expressie - Een gen is een stukje DNA wat een eiwit kan beschrijven. Als een gen tot expressie komt, betekent dit dat de genetische code (sequentie) wordt gekopieerd (transcriptie) naar een stukje mRNA. Het mRNA is vervolgens een blauwdruk om het uiteindelijke eiwit te maken (translatie).

GetXXL - Doorgaans niet te volgen maar toch, regelmatig, van toevoegende waarde op het forum.

GnRH - Een hormoon afgescheiden door de hypothalamus. Stimuleert de aanmaak van LH & FSH door de hypofyse. Werd vroeger ook wel LHRH genoemd, toen ze nog dachten dat er een apart hormoon verantwoordelijk was voor de afgifte van FSH.

GnRHR- GnRH Receptor.

GPCR - G-protein coupled receptor. Een receptor die gekoppeld is aan zogehete G-proteinen. Deze g-proteinen zorgen voor het verdere signaal voor de cel.

Groeihormoon - GH, wordt afgegeven door de hypofyse. Stimuleert de aanmaak van IGF-I.

Gynocomastie - Mannelijke borstvorming door een teveel aan oestrogeen ten op zichte van androgeen. Wordt vaak behandeld met tamoxifen (nolvadex).

Gonaden - Testes bij de mannen, eierstokken bij de vrouwen.

Gonadotrofines - Hormonen die worden afgegeven door de hypofyse, en belangrijk zijn bij de testosteron productie. Dit slaat dus op LH & FSH, die de testosteron productie in de testes stimuleren (met name LH).

h-prefix - hCG, hGH, etc. De h prefix voor eiwitten wordt gebruikt om aan te geven dat het de variant is die door mensen wordt aangemaakt. Vaak zijn er subtiele verschillen tussen hetzelfde hormoon bij andere diersoorten. Is in principe vaak overbodig om te vermelden, maar is flink ingeburgerd bij bijv. hCG, wat je net zo goed CG zou kunnen noemen.

hCG - Humaan choriongonadotrofine. Een hormoon gelijkend aan LH. Het stimuleert de testosteron productie in de testes, net als LH. Het wordt veel gebruikt tijdens de kuur om het krimpen van de testes tegen te gaan, en om de testosteron productie te blijven stimuleren.

Hematocriet - Het percentage van rode bloedcellen in het bloed. (vaak uitgedrukt in liter per liter, dus vandaar percentage).

Hepatotoxiciteit - Levergiftigheid.

hMG - Humaan menopauzaal gonadotrofine. Mengsel van FSH & LH (vaak wordt er ook nog hCG toegevoegd).

HPG as - Hypothalamus-hypofyse-gonaden as. De hormonale as die de productie van testosteron regelt. De hypothalamus geeft het hormoon GnRH af, deze stimuleert de hypofyse om de twee hormonen LH en FSH af te geven. Deze twee hormonen (en met name LH) stimuleren op hun beurt weer de testosteron productie in de testes.

Hypotensie - Te lage bloeddruk.

Hypertensie - Te hoge bloeddruk.

Hypogonadisme - Als je te weinig testosteron aanmaakt. Wordt onderscheid gemaakt tussen primair (probleem bij de testes, wordt ook wel hypergonadotropic hypogonadism genoemd) of secundair (probleem buiten de testes om [secundair aan de testes], ofwel je hersenen [hypothalamus/hypofyse], wordt ook wel hypogonadotropic hypogonadism genoemd).

Inhibitie - Remming.

Intercellulair - Tussen cellen.

Intracellulair - In een cel.

Karma - Geef je voor dit soort posts.

Kernreceptor - Een receptor gelegen binnen in de cel. Hieraan binden anabole steroiden. Na binding gaat het geheel direct naar de celkern maakt het contact met het DNA en doe het z'n magic.

Kinases - Fosforyleren andere moleculen en beinvloeden hiermee hun activiteit.

Kisspeptine - Activeert GnRH neuronen. Zijn DE regulator moleculen van de HPG as.

Leydig cel - Een celtype in de testes die door LH wordt gestimuleerd om testosteron te produceren.

LH - Een hormoon afgegeven door de hypofyse die zorgt voor productie van testosteron in de testes.

LHR - LH Receptor.

Ligand - Een molecuul dat bindt aan een ander molecuul en hierbij een reactie teweeg brengt. Bijv. een ligand die bindt aan een receptor, zoals testosteron aan de androgeen receptor.

Ligand-receptorcomplex - Een receptor waaraan een ligand is gebonden.

Lipolyse - Vrijmaken van vetzuren uit bijv. triglyceriden. Let op: dit betekent dus nog niet dat de vetzuren worden verbrandt; het is slechts een voorbode.

Median eminence - Gedeelte wat de hypothalamus en hypofyse verbindt, gelegen buiten de blood-brain barrier.

Meiose - Celdeling voor zaadcellen, hierbij krijgt iedere cel de helft van de chromosomen (1 van elk paar).

Membraanreceptor - Een receptor gelegen op een membraan. Fungeert een beetje, maar niet helemaal, als een deurbel. Iets bindt (iemand drukt op de deurbel), en vervolgens wordt er een reactie (geluid van de deurbel) in de cel uitgelokt.

Mitose - Celdeling.

miRNA - micro RNA. Bestaat net als mRNA uit RNA, maar is niet-encoderend, d.w.z. dat het geen blauwdruk is voor een eiwit. miRNA reguleert vaak gen expressie. Ook zijn er miRNA's betrokken bij spierhypertrofie.

mRNA - Messenger RNA. De blauwdruk voor eiwitten.

mTOR - Mammalian target of rapamycin. Zeer belangrijke regulator van de eiwitsynthese, integreert signalen van aminozuren, energie, groeifactoren en mechanische stress (training).

Myocyte - Spiercel/spiervezel.

Myostatine - Een negatieve regulator van spiergroei.

Nefrotoxiciteit - Niergiftigheid.

Peptide - Eigenlijk een klein eiwit, maar wordt in de volksmond ook gebruikt om naar eiwitten i.h.a. te refereren.

Post-translationeel - Veel eiwitten worden post-translationeel nog gewijzigd. Een eiwit wordt vertaald (getransleerd) vanuit de bijbehorende streng mRNA, wanneer het eiwit vervolgens gevormd is kan het nog gewijzigd worden, hence post-translationeel.

Polycythemie - Een te hoog hematocriet gehalte (teveel rode bloedcellen). Komt vaak voor bij anabole steroide gebruikers.

Pre-RNA - Wanneer het DNA wordt getranscribed naar RNA, krijg je eerst een streng pre-RNA die nog gemodificeerd dient te worden om het mRNA (blauwdruk voor een eiwit) te vormen. Precursor van mRNA dus.

Product - Een molecuul dat het resultaat is van een chemische reactie door een enzym. Oestradiol is een product van het aromatase enzym die het omzet vanuit testosteron.

Prohormoon - Een molecuul wat na omzetting in het lichaam een hormoon wordt. Tegenwoordig vaak ook een verzamelnaam voor alle anabole steroiden die vroegah nog niet op de markt waren, maar tegenwoordig wel worden gepushed door supplementenbedrijven omdat ze door mazen in de wet legaal zijn (in het VK). Heten ook wel designer roids, al zijn ze volgens mij bijna allemaal, zo niet allemaal, al tientallen jaren geleden beschreven.

Proliferatie - Kan zowel verwijzen naar groei van een cel, of groei van een celpopulatie (dus dat er celdeling plaatsvindt).

Recombinant - Kunstmatige vorm van. Wordt bijv. gebruikt door Herr Zehn's om recombinante hCG te synthetiseren. De niet-recombinante hCG komt direct uit vrouwenurine.

Rich Piani - Bodybuilder met een genetisch defect waardoor z'n hersencellen zijn omgetoverd tot spiercellen (daarom is hij zo buff). Helaas heeft dit tot gevolg dat hij veel onzin uitkraamt door hypohersendisme.

Sarcolemma - Celmembraan van een spiercel.

Sarcoplasma - Cytoplasma van een spiercel.

Satelliet cel - Cellen die zich kunnen omvormen (differentieren) naar spiercellen. Spiercellen kunnen namelijk niet meer delen, en zijn dus afhankelijk van satelliet cellen voor reparatie en het vergaren van nieuwe celkernen.

Secretie - Afgifte (van een hormoon).

Spermatogenese - Het proces waarbij volwassen zaadcellen gemaakt worden door het lichaam.

Steroidogenese - Het stapsgewijze proces waarbij steroiden worden gemaakt door het lichaam, zoals testosteron, uit cholesterol.

Substraat - Een molecuul dat een enzym gebruikt om om te zetten. Testsoteron is een substraat voor het aromatase enzym die het omzet naar oestradiol.

Synthese - Vorming/maken van een molecuul door het lichaam.

SARM - Zelfde als SERM, maar dan voor androgenen. Tot op heden zijn ze alleen niet zo weefselspecifiek.

Second messenger - Moleculen die signalen in de cel doorgeven van receptoren. Doorgaans door proteine kinases te activeren (deze fosforyleren weer andere moleculen en activeren/deactiveren ze zo).

SERM - Selectieve oestrogeenreceptormodulator. Dit zijn bijv. tamoxifen (nolvadex) en clomifeen (clomid). Zij binden aan de oestrogene receptor en hebben hierbij een oestrogene werking, of een anti-oestrogene werking, afhankelijk van waar ze binden (vandaar dat ze selectief zijn). Ze worden meestal gebruikt om de testosteron productie te stimuleren na een kuur, gezien oestrogeen dit onderdrukt, en een anti-oestrogene werking dit bevordert. Ook wordt het gebruikt bij gynocomastie, mannelijke borstvorming.

SHBG - Sex hormone binding globuline. Bindt sterk (onomkeerbaar) aan geslachtshormonen en is aanwezig in de circulatie.

Signalerings cascade/signaaltransductie - Een reeks opeenvolgende gebeurtenissen in een cel die zorgt voor een bepaald effect.

Skydirk - n=1 fanaat.

Splice variant - Wanneer mRNA wordt gemaakt uit het pre-RNA, worden er stukjes 'uitgehaald' om het mRNA te vormen. Door er verschillende stukjes uit te 'halen' genereer je verschillende soorten mRNA. De splice variant. Resulterend dus ook een ander eiwit.

T3 - Triiodothyronine. Een schildklier hormoon afgegeven door de schildklier, maar wordt met name in andere weefsels gevormd vanuit t4. Vrij korte halfwaardetijd t.o.v. t4, en is met name het biologisch actieve schildklierhormoon. Wordt veel door bodybuilders gebruikt.

T4 - Thyroxine. Een schildklier hormoon afgegeven door de schildklier. Heeft een lange halfwaardetijd waardoor het een flinke buffervormt in de circulatie. Is verder wel biologisch actief, maar een stuk minder dan diens broertje t3.

Tamoxifen - Een SERM die vaak wordt gebruik als nakuur om de testosteron productie te stimuleren. Ook effectief tegen gyno. Verder bekend onder de merknaam nolvadex.

Testes - Je ballen.

Transcriptie -> DNA => RNA

Translatie -> mRNA => Eiwit

Translocatie -> Het transport/verplaatsing van een molecuul van A naar B in een cel. Bijv. de translocatie (verplaatsing) van de androgeen receptor naar de celkern vanuit het cytosol, wanneer deze wordt gebonden door testosteron.

Tremendes - Ex-obees.

Triptorelin - GnRHR agonist, bindt dus aan de GnRHR, net als GnRH. De heilige graal van nakuren volgens sommigen. Onzin volgens GetXXL.

TSH - Thyroid stimulating hormone. Hormoon afgegeven door de hypofyse die de schildklier stimuleert om schildklierhormonen te produceren.
 
hyper=meer hypo=minder toch?
 
Hyper = boven, hypo = onder (denk aan hypothalamus). Maar komt doorgaans dus meer op boven/meer/groter vs. onder/minder/kleiner.

klopt tnx, dat was um
 
Haha, geweldige lijst! :)
 
Als je er mij ook in zet maak ik er een sticky van.. En ben nie dik meer nie dus anders he!?

Mooi hoor lijst voor dummy's, daar word ik blij van.:)
 
Toffe lijst man! Dat kan voor velen al wat meer duidelijk maken, thanks. :thumbs:
 
Mooie lijst! :D:thumb:
 
Ziet er goed uit :)
 
ff doorgelezen. zitten paar hilarische tussen !:-)
goeie informatieve post
 
Volgens mij was er ook wel noodzaak aan zo'n lijstje. Heb hem inmiddels wat verder uitgebreid.
 
Back
Naar boven