AndroidHealthClinic

Clomid

Bezoekers in dit topic

Clomiphene.png


Clomiphene

IUPAC naam

2-(4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl) phenoxy)-N,N-diethyl-ethanamine

Ook bekend als

Clomid, clomifene, clomifert

Farmaceutische & Chemische gegevens

Moleculaire massa basis:

405.9663 g/mol

Moleculaire massa ester:

192.125 g/mol (citric acid, 6 carbons)

Biol. beschikbaarheid:

+90%

Halveringstijd:

5-7 dagen

Gebruik:

Toediening:

Oraal

Effectieve dosis:

100-150 mg / dag

Verkrijgbare dosissen:

25 en 50 mg tabs

Straatprijs:

20 € voor 24x50 mg

Clomid is de handelsnaam van de stof Clomifene (INN) of clomiphene (USAN en eerder BAN), en is een selectieve estrogeen receptor modulator (SERM), vooral gebruikt bij vrouwelijke onvruchtbaarheid als gevolg van anovulatie (bv als gevolg van polycysteus-ovariumsyndroom). Clomiphene citraat wordt op de markt gebracht onder verschillende handelsnamen waaronder Clomid, Serophene en Milophene.


Medisch gebruik
Clomid wordt gebruikt bij de behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen die zwanger willen worden, wanneer deze onvruchtbaarheid het gevolg is van het uitblijven van een eisprong, veroorzaakt door een verstoord evenwicht tussen bepaalde hormonen in het lichaam zoals bij:

 • een bij jonge vrouwen voorkomende gezwelvorming bij de eierstokken, gepaard gaande met het uitblijven van de menstruatie (syndroom van Stein-Leventhal);

 • uitblijven van de menstruatie na borstvoeding;

 • uitblijven van de menstruatie na (langdurig) gebruik van hormonale voorbehoedsmiddelen (de "pil").
Gebruik in bodybuilding
Eigenschappen
Hoewel ze nagenoeg vergelijkbare verbindingen hebben qua structuur, beschouwen weinig mensen Clomid en Nolvadex als soortgelijk. Dit is niet alleen een vaak voorkomende mythe bij de steroïdengebruikers maar zelfs in de medische gemeenschap. Deze misvatting is ontstaan doordat de middelen totaal verschillende toepassingen hebben. Nolvadex wordt meestal gebruikt voor de behandeling van borstkanker bij vrouwen, terwijl Clomid over het algemeen beschouwd wordt als een middel om de vruchtbaarheid te stimuleren. In bodybuilding kringen werd Clomid vanaf dag één over het algemeen gebruikt als post-cyclus therapie en Nolvadex als een anti-oestrogeen.

Volgens sommige experts is dit in wezen hetzelfde (3). Zij denken dat de mythe is ontstaan doordat Nolvadex een duidelijk krachtiger anti-oestrogeen is, en de mensen die clomid verkochten een andere invalshoek nodig hadden om het middel te verkopen, bijgevolg werd het meestal gebruikt als een post-cyclus middel. Weinig gebruikers zouden echt begrijpen hoe Clomid (en dus ook Nolvadex) werken om het natuurlijke testosteron niveau in het lichaam weer op peil te brengen na een kuur met androgene anabole steroïden. Nadat een kuur afgelopen is, daalt het niveau van androgenen in het lichaam drastisch. Het lichaam compenseert met een overproductie van oestrogeen om steroïden niveaus hoog te houden. Oestrogeen zelf remt ook de productie van het natuurlijke testosteron, en zo gaat in de periode tussen het einde van een kuur en de terugkeer van natuurlijke testosteron veel gewonnen spiermassa verloren. Om die reden is het belangrijk dat het natuurlijke testosteron-niveau weer zo snel mogelijk terug op normaal niveau is. Clomid en Nolvadex verminderen de werking van post-cyclus oestrogeen, zodat een deficiëntie van steroïden in het lichaam geconstateerd wordt en de hypothalamus gestimuleerd wordt om de natuurlijke productie van testosteron in het lichaam weer te starten.

260px-Serpafar.jpg


Serpafar (Faran, Griekenland)

De verbindingen van Nolvadex en Clomid zijn structureel gelijksoortig, het zijn triphenylethylenes. Nolvadex heeft een duidelijk sterkere werking; een dosering van 20-40 mg per dag kan de activiteit van oestrogeen meer verminderen dan Clomid met een dosering van 100-150 mg per dag. Triphenylethylenes zijn zeer milde oestrogenen die niet veel activiteit uitoefenen op het oestrogene receptor, maar er nog wel sterk aan binden. Als zodanig zullen zij de receptor bezetten en het binden van sterkere oestrogenen voorkomen. Dit betekent dat zij niet actief werken aan de vermindering van oestrogeen in het lichaam zoals Proviron, Viratase of Arimidex dat doen (door te binden met het aromatase enzym), maar dat ze de receptor blokkeren, zodat al het oestrogeen in het lichaam eigenlijk passief wordt, want het heeft geen receptor om aan te binden.

Dit heeft voordelen en nadelen. Het nadeel is dat wanneer het gebruik wordt stopgezet, het oestrogeen-niveau nog steeds hetzelfde is en nieuwe problemen veel sneller zullen ontwikkelen. Het voordeel is dat het veel sneller werkt en de resultaten er sneller zijn dan met een aromatase-blokker zoals Proviron of Arimidex. Om die reden zal men, wanneer problemen zoals gynocomastia optreden tijdens een kuur met steroïden, meestal meteen starten met 20 mg / dag Nolvadex of 100 mg / dag Clomid, mogelijk met wat Proviron of Arimidex. De Proviron of Arimidex zal het oestrogeen actief verminderen, terwijl Clomid of Nolvadex het lopende probleem meteen zal oplossen. Op deze manier keert het probleem niet onmiddellijk terug wanneer het gebruik beëindigd wordt.

Gebruikers vragen zich wel een af wat ze moeten gebruiken; Nolvadex of Clomid. Experts raden dan in veel gevallen Nolvadex aan (3). Dit zowel voor gebruik als anti-oestrogeen tijdens een kuur als in een nakuur therapie. Als een anti-oestrogeen heeft het een sterkere werking, wat blijkt uit het feit dat betere resultaten worden verkregen met 20-40 mg Nolvadex dan met 100-150 mg Clomid. Dit speelt ook een belangrijke rol bij de nakuur. Het deactiveert het overtollige oestrogeen dan veel sneller en efficiënter. Maar wat nog belangrijker is, is dat Nolvadex een directe invloed heeft op het terugbrengen van natuurlijke testosteron, terwijl Clomid op dit punt eerder een lichte negatieve invloed heeft. De reden hiervoor is dat tamoxifen (zoals in Nolvadex) de responsiviteit van LH (luteïniserend hormoon) aan GnRH (gonadtropin releasing hormoon) lijkt te verhogen, terwijl Clomid de responsiviteit wat lijkt te verminderen (1).

260px-Clomid_Anfarm.jpg


Clomiphene citrate (Anfarm, Griekenland)

Een ander opmerkelijk feit over Nolvadex is dat het in de lever als een krachtig oestrogeen werkt. Hoewel clomiphene en tamoxifen in principe zwakke oestrogenen zijn, is tamoxifen in de lever toch nog potent. Dit biedt de positieve voordelen van dit hormoon in de lever, terwijl de negatieve effecten elders in het lichaam vermeden worden. Nolvadex kan op deze manier een zeer positieve invloed hebben op de negatieve cholesterol niveaus in het lichaam (2), en zou in dat opzicht dus ook moeten worden beschouwd als een betere keuze dan Clomid. Het zal het probleem van de slechte cholesterol niveaus tijdens steroïdengebruik niet geheel oplossen, maar het zal wel helpen.

Een andere reden waarom Nolvadex voor de nakuur eerder wordt aangeraden dan Clomid, heeft te maken met de veiligheid. Dit heeft niet enkel te maken met het effect op vetten in het lichaam, maar ook met de intrinsieke bijwerkingen van Clomid. Vanwege de hogere dosis veroorzaak Clomid een toename van acne, maar het middel kan ook een aantasting van het gezichtsvermogen veroorzaken. Het gebruik over langere termijn veroorzaak zelfs onomkeerbare veranderingen aan het gezichtsvermogen bij de gebruikers (3).

Men moet ook weten dat het gebruik van deze middelen een reducerend effect heeft op de spiermassa-winsten die gemaakt worden met anabole steroïden. Dit effect is sterker bij Nolvadex, omdat het krachtiger werkt. Oestrogeen is verantwoordelijk voor een aantal anabole factoren zoals een toename van de groeihormoon productie, het upgraden van de androgeen receptor en een verbetering van het glucose gebruik. Dit is de reden waarom aromatiserende steroïden zoals testosteron volgens gebruikers het meest geschikt zijn voor het maximaal winnen van spiermassa. Wanneer oestrogeen niveaus verminderd worden, zullen ook de potentiële winsten in spiermassa beperkter zijn. Om deze reden kiezen gebruikers tijdens een kuur soms Clomid in plaats van Nolvadex. Omdat het probleem oplossen echter van groter belang is, geniet Nolvadex in dat geval toch de voorkeur. Men kan stellen dat er een grote correlatie bestaat tussen winst van spiermassa en bijwerkingen. De gebruiker kan ofwel kiezen voor maximale winsten en daarbij de bijwerkingen voor lief nemen, of de bijwerkingen verminderen en daarmee ook de winsten.

Bijwerkingen
 • Verhoogd risico op ovariumkanker: studies worden betwist

 • Verhoogde incidentie van multipele zwangerschap en miskraam

 • Functionele ovariële cysten ontstaan vrij frequent, waardoor de behandeling tijdelijk moet worden gestaakt

 • Ovariële hyperstimulatie (zelden)

 • Warmte-opwellingen

 • Diplopie, visusstoornissen

 • Hoofdpijn
Stacken en gebruik
Als er in een kuur met anabole steroïden oestrogeen gerelateerde problemen opduiken, zoals gynaecomastie, moet het gebruik van 20 tot 30 mg Nolvadex of 100 mg Clomid per dag het probleem gewoonlijk onder controle krijgen. Dit moet worden volgehouden tot een paar dagen nadat het probleem afneemt. Voor de beste resultaten en zo min mogelijk problemen bij beëindiging, wordt het het beste gestacked (gecombineerd) met Proviron (50 mg) of Arimidex (0,5 mg) gedurende dezelfde periode. Het wordt afgeraden om deze laatste twee gedurende de hele kuur te gebruiken, omdat dit de winsten in spiermassa kan verminderen. In plaats daarvan kan men het gebruik van anti-oestrogenen beter staken zodra het probleem onder controle is, en moest het probleem weer terugkeren, kan het gebruik van de producten hervat worden op dezelfde wijze als hierboven beschreven.

Na een kuur is het aangewezen om steeds te starten met een nakuur om het natuurlijke testosteron in het lichaam weer op normaal niveau te brengen. Hoe dit gebeurt, hangt sterk af van de aard van de steroïden die werden gebruikt. Als er alleen orale steroïden werden gebruikt, moet de therapie onmiddellijk beginnen, zelfs op de laatste dag van de stack. Als kortwerkende esters of injecteerbare steroïden op waterbasis werden gebruikt, dient de therapie binnen 4 tot 7 dagen na de laatste injectie te beginnen. Als langwerkende esters werden gebruikt, moet men 1,5 tot 2 weken na de laatste injectie is gegeven, met de nakuur starten. De lengte van de therapie kan eveneens variëren; namelijk van 3 tot 5 weken. Hoe langwerkender het gebruikte product was, hoe langer de nakuur moet duren om er zeker van te zijn dat alle onderdrukkende factoren verdwenen zijn alvorens het gebruik van Clomid en/of Nolvadex wordt gestaakt.

Bepaalde gebruikers zien betere resultaten indien men stacked met HCG (humaan chorion gonadotrofine) in de nakuur. Dit functioneert als een LH analoog en kan helpen om de grootte van de testikels te normaliseren. HCG gebruik begint in dit geval in de laatste week van een kuur, en vanaf dan iedere 5 tot 6 dagen een dosering (meestal 1500-3000 IE) en wordt beëindigd 1,5 tot 2 weken voorafgaand aan de beëindiging van Nolvadex en/of clomid. De reden hiervoor is dat HCG zelf ook onderdrukkend werkt op het natuurlijke testosteron en uit het lichaam moet zijn voordat de therapie voorbij is, of het zal het natuurlijk functioneren van de testikels remmen. Het gebruik van HCG lijkt minstens even belangrijk te zijn als dat van Nolvadex en/of Clomid. De doseringen van Nolvadex en Clomid worden gewoonlijk geleidelijk vermindert. Men start bijvoorbeeld met 40 tot 50 mg Nolvadex of 150 mg Clomid in de eerste week of eerste twee weken, en beëindigd de therapie met 20 tot 25 mg Nolvadex of 100 mg Clomid voor nog eens twee weken.

Gebruikersmeningen
Topics uit het Bodybuilding.nl anabolen forum:

Of start een nieuw topic.

Referenties
 • 1 Vermeulen A., Comhaire F., Hormonal effects of an anti-estrogen, tamoxifen, in normal and oligospermic men, Fertil. Ster. 29 (1978) 320-27

 • 2 Bruning PF, Bronfer JMG, Hart AAM, Jong-Bakker M, tamoxifen, serum lipoproteins and cardiovascular risk, Br. J. Cancer 1988 Oct, 58 (4) 497-9
 
Back
Naar boven