XXL Nutrition

De nieuwe tijd. 2012

Users who are viewing this thread

MuscleBear

Ripped Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
15 jul 2006
Berichten
3.683
Karma
0
De mensheid en de planeet Aarde staan op het punt een belangrijke stap te nemen in hun evolutie proces.
Volgens velen (Maya's, Inca's, Hopi's, White Time, Steve Rother & de Groep, en vele anderen.) gaan we van de derde via de vierde naar de vijfde dimensie, van het Vissen- naar het Aquariustijdperk.
Deze stap, die wij en Moeder Aarde in 2012 nemen, wordt bij ons ingeleid door een enorme bewustzijnsverruiming en verandering in waarneming van de werkelijkheid.

In onze werkelijkheid voelen we ons steeds vaker geremd en beperkt door ons verleden, ons lichaam, maar ook door mensen, ons werk en situaties die vanuit de wetten van oorzaak en gevolg (kenmerkend voor het Vissentijdperk) in ons leven zijn gekomen.
We zitten emotioneel, mentaal en spiritueel soms vast.
Velen ervaren de steeds sterker wordende drang om zich te bevrijden.
We vragen ons steeds meer af wat de daadwerkelijke reden van ons bestaan is.
Waar gaan we naar toe en volg ik het juiste pad?
7-8 Jaar geleden is het karmische proces waarin wij zaten geëindigd. Hemelvaart 2000 is het Aquariustijdperk ingegaan, het tijdperk van licht, liefde en eenheid.
De verlichting is begonnen.
Je ziet steeds meer dat mensen bewuster kiezen, zowel binnen relaties als in hun werksituatie.
Materiële welvaart lijkt voor deze mensen steeds minder een rol te spelen.
In toenemende mate worden beperkende relaties beëindigd, en de keuze voor een nieuwe partner of werksituatie wordt steeds vaker gebaseerd op de normen en waarden van het nieuwe aquariustijdperk (het tijdperk van Licht, Liefde en Eenheid).
We staan meer en meer open voor spiritualiteit.

Wij als mensen evolueren natuurlijk niet alleen.
Moeder aarde is ook een levend wezen.
Ook zij zit volop in dit proces.
Wij kunnen dit merken aan de Schumann-resonantie of de hartfrequentie van de aarde.
Volgens sommige bronnen (Gregg Braden, Awakening to Zero Point - The Collective Initiation) zou deze 'hartslag' van onze aarde de afgelopen jaren verhoogt zijn van 7,83 Hz naar 12,9 Hz.
Alle aardlijnen (Hartmann-, Curry, Leylijnen) stralen meer energie uit en zijn breder geworden.
De enorme toename (400% in de laatste paar decennia) van het aantal aardbevingen, overstromingen en vulkaanuitbarstingen geven in ieder geval aan dat er duidelijk iets aan de hand is.
Op deze wijze zuivert Moeder Aarde zich en maakt zij zich klaar voor haar grote sprong naar de Nieuwe Aarde.

Mens, plant en dier stemmen zich af op de Schumann-basisfrequentie.
Het elektromagnetisch veld van iedere levende cel zal zonder meer beïnvloed worden door de stijgende Schumann-resonantie.
Ook wij maken ons op voor onze grote sprong in de vijfde dimensie en naar de Nieuwe Aarde.
In deze zuiveringsperiode van het aquariustijdperk mogen en kunnen wij ons nu bevrijden van alle laag frequente energieën die zich in ons energetische systeem bevinden.
Hierbij kun je o.a. denken aan karma, entiteiten, energetische implantaten maar ook vastzittende emoties zoals boosheden, angsten, overtuigingen en patronen.
Het is nog maar kort dag tot 2012 om ons vrij te maken van het ons belastende verleden.
Tot voor kort waren er nog geen behandeltechnieken die in staat zijn al bovengenoemde laag frequente energieën uit ons verleden in een keer verantwoord en veilig te verwerken.
Nu komt deze kennis vrij.
De verwachting is dat de komende jaren diverse technieken ontwikkeld worden die dit wel kunnen.
De Jassentechniek® is een voorloper hiervan.
O.k. dan zijn we schoon, wat gebeurt er dan?

Waar gaan we dan naar toe? Wat gebeurt er met ons voor en na het jaar 2012?

De Maya's waren zich zeer bewust van het heelal dat hen omringde en de bewegingen van de planeten.
Ze konden niet alleen met grote precisie eclipsen voorspellen maar ook de lengte en de baan die de aarde rond de zon maakt, met een verschil van een duizendste decimale punt ten opzichte van de berekeningen van de moderne wetenschap.
Hoe is dit te verklaren voor een beschaving die niet over moderne meetapparatuur beschikte en die niet eens het gebruik van het wiel als transportmiddel hadden ondekt?
De Maya's hadden een uitgebreide verbinding met het Universum tot stand gebracht.
De Maya's gebruikten de term Kuxán suum om te definiëren hoe wij verbonden zijn met de Melkweg.
Kuxán suum wordt vertaald als 'de weg van de hemel die leidt naar de navelstreng van het Universum'.
Het gaat hierbij om een streng die bij ieder mens vanuit de solar plexus loopt en via de zon uitkomt bij de Hunab Kú, gewoonlijk vertaald als 'het begin van het leven voorbij de zon'.
De Maya's geloofden dat alles met elkaar in verbinding staat door dunne draden en de personen die over de benodigde gevoeligheid beschikten om de resonantie van dingen waar te nemen, konden zich daarmee in verbinding stellen en alle kosmische kennis rechtstreeks ontvangen.

De kalenders van de Maya's geven vele tijdscycli van het universum en o.a. ons zonnestelsel weer.
Veel van de voorspellingen die beschreven zijn door de maya's vertonen veel overeenkomsten met die van de Chinese I-Ching en die gevonden zijn in de Egyptische piramide van Cheops.
Voorspellingen die gevonden zijn in de piramide van Cheops, uit de Mayacultuur en uit de I Ching eindigen op 21-12-12. De lange telling van de Maya's, de kalenders van de Hopi's, Inca's en oude Egyptenaren eindigen op 21-12-12.
Zelfs in ons DNA (I Ching = DNA) zou de einddatum van 21-12-2012 opgeslagen liggen!
Wat gaat er gebeuren op deze dag.
Zal onze Aarde ontploffen zoals sommigen beweren, of zal de aarde 'opstijgen' naar de vijfde dimensie met alleen diegene die zijn trilling voldoende verhoogd heeft, of komen de meer positievere voorspellingen uit.

Volgens de Maya's eindigt de vijfde wereld in 1989 en start de zesde wereld in 2012.
Met het einde van de vijfde wereld eindigt ook de periode van de negen hellen die in het jaar 1519 is begonnen met de rooftocht van de Spanjaard Cortés in het land van de Azteken.
Met de start van de zesde wereld begin volgens de maya's de periode van de 13 dertien hemelen.
De onbeschreven zesde wereld (de nieuwe wereld, nieuwe beschaving) zou door ons, als medescheppers, mede geschreven kunnen worden door onze gedachten, woorden en daden.
De periode die tussen de vijfde en zesde wereld ligt wordt de Apocalyps of 'openbaring' genoemd.
Anderen noemen dit de overgangsperiode van het vissentijdperk naar het Aquariustijdperk of de vierde dimensie ( een tussenliggend of tijdelijk bestaan), de brug die de derde dimensie met de vijfde dimensie verbindt. Steve Rother & de groep noemen deze overgang plan A en plan B (Bron, Steve Rother & de Groep, Herinneren en Welkom Thuis).
Waarbij plan B nu door onszelf ingevuld kan en mag worden.
Nogmaals het Aquariustijdperk is ingegaan, het tijdperk van licht, liefde en eenheid.

In één lijn met de Centrale Zon

Veel boeken zijn geschreven over ons huidige ascentieproces, de aantoonbare astrologische veranderingen van dit moment, de bijzondere astrologische positie van de Aarde op 21-12-2012 en de eventuele effecten van de transformerende stralingen die ons dan vanuit de Centrale Zon bereiken.

Peter Toonen heeft in zijn boek "de natuurlijke tijd" aangegeven dat 260 dagen een sleutelgetal blijkt te zijn dat planetaire cycli binnen ons zonnestelsel met elkaar verbindt.
O.a. de zon draait in 260 dagen om haar as. 260 is een fractaal van 26.000. Op een dag heeft de mens gemiddeld zo'n 26.000 ademhalingen.
De astronomische precessie duurt 26.000 jaar.
Dit is de tijd dat wij samen met de zon nodig hebben om een virtueel rondje te maken om de Zon Alcyone, de centrale zon van de Pleiaden (één Pleiadische cyclus).
Op 21 december 2012 komen we op één lijn met het Hart van onze melkweg en kruisen we tegelijkertijd de galactische evenaar (dit gebeurt eens in de 13.000 jaar).
Volgens José Argüelles in zijn boek The Mayan Factor zouden wij ons dan op één lijn bevinden met de evolutionaire energieën die uit het galactisch centrum stromen, waardoor we naar een hoger dimensioneel planetair bewustzijn geslingerd zullen worden.
Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid dat de elektromagnetische polen van de aarde ompolen.
Volgens Virgil Armstrong zullen op dat moment nog twee andere galaxies op een lijn getrokken worden.
Op 21 december 2012 eindigt weer een precessieperiode van 26.000 jaar. Wat is er in het verleden gebeurd op die momenten dat wij (de Aarde) op één lijn kwamen met de Centrale Zon van ons Melkwegstelsel en tegelijkertijd de Galactische evenaar kruisten?

13.000 jaar geleden was het einde van de IJstijd die 104.000 jaar geleden begon! 26.000 jaar geleden stierf de Neanderthaler in Europa uit en bleef de Homo Sapiens als enige tweebenige over.
Tegelijk aan de andere kant van de aarde zonk Lemurië weg in de Stille Oceaan.
De overlevenden van Lemurië kwamen via een omweg (via het gebied dat ten zuiden begrensd wordt door het Titicacameer in Peru en in het noorden door Mount Shasta in California) terecht in Atlantis, een groep van tien grote eilanden gelegen in het noordelijke deel van de huidige Atlantische Oceaan.
Er ontstond een samenleving met ongekende, nieuwe mogelijkheden. Ongeveer 16.000 jaar geleden is het raamwerk van eenheidsbewustzijn rondom onze planeet opgeblazen.
13.000 jaar geleden verschoven de magnetische polen van de aarde weer en de overgebleven zielen raakten hun geheugen kwijt (hiermee wordt bedoeld de hoogontwikkelde kennis die we toen tot onze beschikking hadden etc).
52.000 jaar geleden is de beschaving van de aboriginals ontstaan in Australië. Volgens verschillende bronnen moet in de periode 52.000 - 26.000 Lemurië hebben bestaan.

Wij staan wellicht op het punt van een grote verandering!!

Voor 2012

Bezoek van buitenaardsen

Verwacht wordt dat buitenaardsen publiekelijk contact met ons zullen maken. We worden hier al voorzichtig op voorbereid.
Graancirkels die de mensheid en de aarde helpen in hun evolutieproces zijn tevens speldenprikjes van buitenaardsen om onze geloofsovertuigingen m.b.t. buitenaards leven te veranderen.
5 maart j.l. heeft het Mexicaanse leger nog beelden gemaakt van UFO's in formatie.
Een en ander is erkend door de regering van Mexico.

Vele mensen zijn al fysiek bezocht.
Maar ja, vertel dit maar eens tegen je buurman.
In vorige levens werd je voor gek verklaard en liep je het risico op een brandstapel te eindigen.
Nu we hier meer open voor staan, komen steeds meer mensen naar 'buiten' met hun ervaringen.

Einde van het monetaire stelsel

Het monetaire stelsel zoals wij dat kennen zal instorten.
Je ziet hiervan trouwens nu al de eerste tekenen.
De schulden van de USA zijn nog nooit zo hoog geweest.
Daardoor verzwakt de positie van de dollar.
Steeds minder landen zijn bereid om kredieten te verschaffen aan de USA om zo de dollar kunstmatig sterk te houden.
Een van de Maya kalenders voorspelt dat we mentaal boven het concept van zowel tijd als geld zullen uitstijgen en dat ons DNA zal veranderen.

Veranderingen in ons DNA

In onze huidige vorm van ons biologische lichaam moeten wij een verjongingsproces en heractivering van het DNA ondergaan om het volgende niveau van de menselijke evolutie te bereiken.
Sommigen, waaronder Channie West, ambassadrice Universal White Time Healing voor de Aarde, zeggen dat diegene die mee ascenderen met de aarde naar de vijfde dimensie hun lichaam geleidelijk terugbrengen naar een leeftijd van ongeveer 30 jaren.
Naast onze gewone DNA bezitten wij allemaal 5-paar virtuele DNA-strengen. De verbindingen tussen onze virtuele DNA strengen en onze 'gewone' strengen DNA zijn door allerlei invloeden geblokkeerd.
Er is veel geschreven over het belang en de functie van deze strengen. Duidelijk is dat heractivatie van deze strengen essentieel is in ons evolutieproces.
Deze blokkades zullen de komende jaren verdwijnen.
Door deze heractivatie zullen o.a. onze heldere vermogens toenemen. Onze cellen zullen anders en sneller delen en onze gedachten, woorden en daden zullen ongeremd in onze stof komen.
Dus denk, spreek en handel positief!
Alle nieuw geboren kinderen zullen telepathisch begaafd zijn. Ze zijn intelligenter, enorm intuïtief en zullen de leiders zijn van de toekomst.

Maatschappelijke onrust

Doordat we bezocht gaan worden door buitenaardsen en het monetaire stelsel langzaam maar zeker instort zullen diegene die nu controle ( zoals schaduwregeringen, leger en het Vaticaan) en macht hebben en willen behouden zullen wellicht onzeker worden en alles in het werk stellen om hun repressieve controle te behouden.

Na 2012

Inleiding

Wij als mensen evolueren natuurlijk niet alleen.
Moeder aarde is ook een levend wezen.
Ook zij zit volop in dit proces.
Volgens sommigen die door lichtwezens en buitenaardsen geïnformeerd zijn heeft onze Moeder Aarde een Nieuwe Aarde gecreëerd.
Dit is niet alleen haar nieuwe thuis maar ook dat van ons. Volgens sommige gaan wij niet allemaal naar deze Nieuwe Aarde, maar alleen diegene die bewust en uit vrije wil mee evolueren naar de vijfde dimensie. Diegene die niet gereed zijn zullen opnieuw in de derde dimensie op een andere planeet incarneren.

Channie Centara Cha, Hoofdlerares Universal White Time Healing heeft, zoals zij zegt, de mogelijkheid om fysiek in contact te kunnen treden met diverse wezens vanuit het Universum.
Deze wezens hebben haar kennis en informatie gegeven over elke stap m.b.t. dit evolutieproces.
Zij is zelfs meegeweest naar andere planeten die een vergelijkbare stap hebben gemaakt.
De aarde is namelijk niet de eerste planeet die door deze fase van haar ontwikkeling gegaan is.
Miljoenen anderen zijn haar voorgegaan.
Volgens haar informatie gaan alle mensen mee in dit evolutie proces, deze werkelijkheids-verandering, en laat onze Moeder Aarde niemand achter. Sommige mensen die op aarde geïncarneerd zijn om haar en de mensheid te helpen in dit ascentieproces kunnen kiezen om terug te keren naar hun vorige sterrenstelsels waar ze vandaan kwamen of kunnen zelfs naar hogere dimensies ascenderen.

Buitenaardse krachten

Door de evolutie van ons DNA naar 12 strengen zullen we 100% van onze hersenen gaan gebruiken.
Ons volledige bewustzijn zal terugkeren (dat is het bewustzijn van wie we hier zijn, wat we (gaan) doen en gedaan hebben in onze vorige levens).
We krijgen onze zogenaamde buitenaardse krachten terug.
Telepathie, teleportatie en interplanataire reizen zullen door middel van ons lichtlichaam mogelijk zijn.

Bewustzijn

2012 zal het menselijk bewustzijn, als gevolg van kosmische invloeden, definitief getransformeerd worden van een solair - naar een galactisch bewustzijn.

De Nieuwe Aarde

Zoals gezegd is dit evolutieproces is al ver gevorderd en heeft onze Moeder Aarde al een Nieuwe Aarde gecreëerd.
Rond 21 september 2003 hebben de aura's van onze Aarde en die van de Nieuwe Aarde elkaar, door beide dimensies heen, voor het eerst geraakt.
Moeder Aarde heeft zelf bedacht hoe ze in deze hogere dimensie geboren wil worden.Voor wezens in het universum geldt het volgende criterium: Hoe meer de ziel van het wezen ontwikkeld is, des te meer keuze het heeft op het moment van incarnatie.
Moeder Aarde is ook een levend wezen, en één die zeer ontwikkeld is!
Daarom kan zij in grote mate zelf bepalen hoe ze eruit zal zien.
Deze keer heeft ze gekozen om groter te worden dan dat ze nu is, dit doet ze niet voor ons maar in haar eigen belang zodat ze meer kan stralen! Dit is de reden dat de Nieuwe Aarde 2,76 maal groter is dan de Oude Aarde. Diegene die het creatieproces van de nieuwe Moeder Aarde gevolgd hebben, hebben ontdekt dat de continenten, meren, zeeën, het klimaat, etc, er anders uitzien dan we gedacht hadden.
Zij heeft o.a. nieuwe continenten gevormd, waarop nieuwe diersoorten leven. Op het continent nabij Hawaï leeft een diersoort dat een mengsel is van een paard en een hert.
Zweden heeft nieuwe boomsoorten met groot blad en een turquoise blauwe oceaan in de richting van Finland.
Engeland en Frankrijk zitten praktisch aan elkaar vast.
In Afrika heeft zij een enorm meer gecreëerd. Al deze veranderingen hebben plaatsgevonden op datgene wat we de Nieuwe Aarde noemen, het Thuis van Moeder Aarde en van ons…. in een hogere dimensie. Het proces, voor ons, om straks daar te komen is voor onze begrippen onvoorstelbaar gecompliceerd.

Wij leven nu op deze Aarde. Door ons handelen hebben wij haar meegenomen in ons karma. Het is belangrijk voor Moeder Aarde haar frequentie te verhogen zodat zij soepeler over kan gaan naar haar en ons nieuwe Thuis. We kunnen dit onder andere doen door Leraar van de Nieuwe Aarde te worden.
We leren dan o.a. om via meditaties onze gedachtekracht te gebruiken om dit proces te ondersteunen. Het doel van deze meditaties is om de nieuwe binnenkern en aardkorst te versterken.

Bewustwording van de tijd waarin we nu leven
--------------------------------------------------------------------------------
Er is nogal wat gaande in de wereld:
De terroristische aanslagen van 11 september 2001 staan nog duidelijk in ons geheugen.
Natuurrampen, wereldwijd, nemen in omvang toe.
Oorlogen en oorlogsdreigingen op veel plaatsen in de wereld, wachtend op escalatie.
Economische malaise, om te beginnen in Argentinië.
Het web van de economische teruggang verspreidt zich steeds verder.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een steeds serieuzer wordende constellatie.
De aarde, met al haar bewoners, gaat op z'n zachts gezegd een zeer onstabiele tijd tegemoet.

Deze woorden zijn niet bedoeld om mensen bang te maken, maar om mensen bewust te maken
van de tijd waarin we nu leven.

Afghanistan, de Irak-crisis, het gevecht tegen internationaal terrorisme, barbaarse onthoofdingen,
Israël en de Palestijnse kwestie, het toenemend aantal bomaanslagen verpreidt over de hele wereld
laten steeds meer zien hoezeer de mens onverdraagzamer wordt en onbewust bezig is zijn eigen oude
karma op te ruimen.

Mensen praten niet, zijn niet voor rede vatbaar en denken dat ze alleen met geweld hun eigen zin
door kunnen zetten.
Het is niet aan mij om te oordelen of te veroordelen, want waar er twee strijden hebben er twee schuld
om dan maar eens een oud spreekwoord te gebruiken.
Het geeft wel aan dat we naar het toppunt van "ons" dualistische tijdperk aan het vechten zijn...
Deze manier van eenzijdig "communiceren" zal alleen maar toenemen.
Toch dient het een groter doel.
Het is belangrijk dat mensen bewust zijn van wat er gaande is en dat zij een goede spirituele
basis hebben die hen kan helpen om door komende moeilijke tijden te komen.

De mensheid werkt onbewust mee aan het afwerken van oud karma.
Er gaat veel veranderen, maar eerst moet er worden opgeruimd.

Niet alleen de mensheid werkt hieraan (min of meer onbewust) mee, het hele interplanetaire
stelsel werkt hieraan mee.
Dit is onomkeerbaar; het is een zich steeds herhalende cyclus, met als doel de mens
terug te brengen naar de basis.
Pas als de mensheid in z'n totaliteit het Hogere Bewustzijn heeft bereikt zal hij in
staat zijn de onontkoombare toekomstige gebeurtenissen te verhinderen.

Wat er zoal op het programma staat is terug te vinden in veel spirituele boeken.
Ook op het internet zijn er genoeg sites met informatie voor geïnteresseerden, dus
met een verdere uitweiding mijnerzijds van de nabije toekomst zou ik niets wezenlijks toevoegen.
Ik kan alleen citeren: "onderzoekt alles en behoudt het goede".

M.b.t. de komende gebeurtenissen kan ik alleen zeggen dat via kontakten met het bovenaardse
e.e.a. alleen maar wordt bevestigd.
Wereldleiders en regeringen weten wat er aan de hand is, maar van hen zal er geen informatie
komen omdat het bij het gros van de mensen tot grote onrust zou leiden.
Diegenen die niet ontkennen komen toch wel aan hun informatie.

Hieronder voor de beginners wat beknopte informatie:

Behalve dat de oude Maya-kalender tot 2012 loopt, waarna de Nieuwe Tijd begint,
waren er ook andere oude beschavingen (o.a. de Hopi indianen) die dit al berekend hadden.
Met onze huidige wetenschap en technologie is het natuurlijk ook bekend; al wil men deze
informatie nog niet publiekelijk prijsgeven.
Als men dit nu al bekend zou maken zou dat tot een publieke schokgolf leiden, omdat velen
onwetend zijn. (deze opmerking is niet om te (ver)oordelen))!
Ik probeer mensen bewust te maken die al uit zich Zelf zoeken naar (meer) spirituele informatie.
Voor die mensen zal deze informatie geen enkele schok teweegbrengen, zij weten immers
dat het tijd wordt dat de mens terug moet naar de basis.

En daar is niets mis mee, want in deze tijd, met deze maatschappij, met zo'n wereld-economie,
met een schaduw-wereldmanagement die werkelijk de dienst uit maakt, met zoveel eigenbelang,
zoveel "door de wet gesteunde zwendelaars",die iedereen mogen en kunnen bestelen, corruptie, etc.,
is het des te moeilijker voor een ieder om feitelijk te leren waarvoor wij eigenlijk allemaal op
deze wereld gekomen zijn.

Daarom staat er voor de zeer nabije toekomst weer het hetzelfde op het programma
als dat wat de mensheid al vele malen eerder heeft meegemaakt, namelijk terug gaan naar de basis.
Wij schijnen het niet erg snel te kunnen leren; toch krijgen we elke keer weer een kans!
Het gaat zo door totdat wij allen een 'Hoger Bewustzijn' hebben verkregen waarin wij
tezamen met c.q. binnen het Collectieve/Universele Bewustzijn* in staat zijn zelfs interstellaire catastrofes
af te wenden, in samenwerking met het Goddelijk Plan.
Want wat er komt hoeft niet altijd maar weer te gebeuren, zoals het steeds gegaan is.

Er is gezegd: "Er is één God, en er is één Mens".

Die "Mens" is de totale mensheid, samengaande met God, de Hoogste Bewustzijnsvorm,
Schepper van het Universum en alles wat er is.
De lering van de mens is in het Goddelijke Plan te werken: onze leerschool.

De tijd is aan het versnellen.
De belangrijkste referentie voor tijd ( o.a. bij Defensie) was altijd de Schumann Resonantie.
Deze Schumann Resonantie is de hartslag van de aarde; deze is sinds mensenheugenis 7.83 cycli per
seconde geweest.
Sinds 1980 is deze resonantie langzaam aan het stijgen.
Momenteel heeft de aarde 12 cycli per seconde, hetgeen er op duidt dat de tijd sneller gaat.
Omgerekend betekent dit dat de dagen nog maar 16 uur duren i.p.v. 24 uur.
De klok geeft nog steeds 24 uur aan, maar iedereen zal bevestigen dat de tijd gevoelsmatig
steeds sneller voorbij gaat...

Het is dus niet het "einde van de wereld" zoals velen denken, alleen de "tijd" zoals wij die kennen
zal verdwijnen.
 

Anoniem_1990_1

Freaky Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
18 jun 2006
Berichten
6.969
Karma
1
WTF!!

Ik heb steekproefs gewijs gelezen; dus dit gaat erover dat in 2012 alles veranderd?
En waarom zou het in Gods naam juist op dat moment zijn, op zo'n manier, al die dingen en zo opeens gebeuren ????

Heb je hiervoor een geloofwaardige bron?
 

SHUTTERSPEED

Enormous Athlete
Elite Member
+15 jaar member
Lid geworden
13 jun 2005
Berichten
36.952
Karma
279
zullen we het dan tot 2012 maar niet meer over deze onderwerpen hebben :P
 

b3ta

( * Y * )
Elite Member
+15 jaar member
Lid geworden
15 aug 2004
Berichten
882
Karma
5
Gaap boring!

Ik snap niet waarom sommige mensen zo'n dikke plaat voor hun kop hebben, in 2013 wordt gewoon weer een nieuwe datum "geprikt".

Het is mijn mening dus ik vindt het onzin :)

respect naar de mensen toe die wel hun baan opzeggen in 2012.
 
OP
MuscleBear

MuscleBear

Ripped Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
15 jul 2006
Berichten
3.683
Karma
0
Waarom zou je je baan opzeggen?
Je hebt niet gelezen hé...;)
 

roxxe

Massive Warrior
+15 jaar member
Lid geworden
9 mei 2004
Berichten
18.661
Karma
14
dont sniff the toiletcleaner muscleboer
 

Mikki

Huge Freak
+10 jaar member
Lid geworden
3 apr 2006
Berichten
8.268
Karma
90
Ik begon vol goede moed te lezen maar na de 2e alinea haakte ik af eerlijk gezegd.

Edit: heeft iemand een leuke KLEINE samenvatting?
 

Anoniem_1990_1

Freaky Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
18 jun 2006
Berichten
6.969
Karma
1
@Musclebear: Ik zal het zo gaan lezen, nu even bezig, maar wat is je bron?
 

Ari70

Huge Freak
+10 jaar member
Lid geworden
21 dec 2005
Berichten
9.653
Karma
154
Lengte
1m85
Massa
86kg
Vetpercentage
12%
eej spierbeer, ga eens dood

j/k!
 

Sport2000

Freaky Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
24 nov 2004
Berichten
6.797
Karma
29
whatever:rolleyes: de wereld was onlangs toch vergaan? dus verder niks om je druk over te maken dit :thumbup:
 

MeDieViL

Monstrous Giant
+15 jaar member
Lid geworden
8 jan 2005
Berichten
12.252
Karma
559
Lengte
2m30
Massa
40kg
Vetpercentage
> 50%
Ik begon vol goede moed te lezen maar na de 2e alinea haakte ik af eerlijk gezegd.

Edit: heeft iemand een leuke KLEINE samenvatting?
samenvatting:
de maya's hadden de tijd ingedeeld in verschillende periodes, net zoals wij de tijd indelen in jaren, dagen, maanden etc..
de periode die nu bezig is eindigt in 2012, daarna begint een nieuwe periode, net zoals er op 1 januarie volgens onze kalender een nieuwe jaar begint

er gebeurt op die datum niets speciaal dus
 

Mikki

Huge Freak
+10 jaar member
Lid geworden
3 apr 2006
Berichten
8.268
Karma
90
samenvatting:
de maya's hadden de tijd ingedeeld in verschillende periodes, net zoals wij de tijd indelen in jaren, dagen, maanden etc..
de periode die nu bezig is eindigt in 2012, daarna begint een nieuwe periode, net zoals er op 1 januarie volgens onze kalender een nieuwe jaar begint

er gebeurt op die datum niets speciaal dus

Oh, waarom wordt het hier dan gepost.
 

Anoniem_1990_1

Freaky Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
18 jun 2006
Berichten
6.969
Karma
1
Wat is er nu zo erg om dit hier te posten dan?

Dat velen op dit board niet genoeg kennis hebben om erover te praten...:no:

Wees nou niet zo stom om mensen af te zeiken, praat erover mee of houdt je stil!
 

Mikki

Huge Freak
+10 jaar member
Lid geworden
3 apr 2006
Berichten
8.268
Karma
90
Wat is er nu zo erg om dit hier te posten dan?

Dat velen op dit board niet genoeg kennis hebben om erover te praten...:no:

Wees nou niet zo stom om mensen af te zeiken, praat erover mee of houdt je stil!

Dit gaat wel erg ver. Bovendien ben je 3 kwartier bezig om het door te lezen.
 

Naar boven