XXL Nutrition

Deca-Durabolin

Bezoekers in dit topic

Nandrolone.png


Nandrolon

Decanoate.png


Decanoaat ester

IUPAC naam

Nandrolon: 17β-Hydroxyestra-4-en-3-one
Deca-durabolin: 19-Nor-4-androstene-3-one,17b-ol OF 4-Estren-17beta-ol-3-one

Ook bekend als

Deca, Deca-durabolin, nandrolone

Farmaceutische & Chemische gegevens

Moleculaire massa basis:

274.4022 g/mol

Moleculaire massa ester:

428.647 g/mol (Decanoic acid, 10 carbons)

Biol. beschikbaarheid:

2,24% (oraal)
100% (Intramusculair)

Halveringstijd:

15 dagen

Gebruik:

Toediening:

Intramusculair

Effectieve dosis:

200mg-600mg / week

Verkrijgbare dosissen:

25, 50, 100 en 200 mg / ml

Straatprijs:

3-5 € / 100 mg

Deca Durabolin is een geregistreerd handelsmerk van de farmaceutische multinational Organon. De werkzame stof in Deca-Durabolin (ook wel Deca) is nandrolon. Nandrolon (19-nortestosterone) is een anabole steroïde die van nature aanwezig is in het menselijk lichaam, ofschoon in zeer kleine hoeveelheden van minder dan 0,4 ng/ml.


Geschiedenis
Deca-Durabolin werd begin jaren '80 door Organon op de markt gebracht.

Medisch gebruik
Nandrolon decanoaat wordt o.a. gebruikt voor de behandeling van ernstige, laat optredende botontkalking na de menopauze. Het kan ook dienen voor de behandeling van:

 • Bloedarmoede door chronische nierfunctie-vermindering

 • Aplastische anemie (bepaalde vorm van bloedarmoede)

 • Borstkanker (mammacarcinoom), bestrijding van symptomen en klachten

 • HIV+ en AIDS (gewichtsverlies)

 • (Brand)wonden
Gebruik in bodybuilding
Eigenschappen
De decanoaat ester van nandrolon wordt over het algemeen aangeduid als deca, wat voortvloeit uit de merknaam Deca-Durabolin, waaronder nandrolon op de markt werd gebracht door de firma Organon. Maar zoals de Merken & producten-lijst aantoont zijn er vele generieke vormen van deze stof beschikbaar. Nandrolon is één van de meest verhandelde en makkelijk te vinden steroïden, en heeft altijd genoten van een immense populariteit. Naast Dianabol is Deca waarschijnlijk de meest gebruikte anabole steroïde ooit. De deca / d-bol stack, zoals vaak gesuggereerd, is waar het principe 'stacken' vandaan komt. Maar haar populariteit heeft nandrolone te danken aan enkele unieke kwaliteiten waar geen andere anabole steroïde over beschikt.

Nandrolon is ook algemeen bekend als de basis steroïde 19Nor-testosteron. Zoals deze structuur aangeeft ziet het er uit als testosteron, maar met een kleine wijziging: het ontbreken van een koolstofatoom op de 19e positie. Dit geeft het een aantal zeer verschillende functies. Allereerst maakt het nandrolon een aanzienlijk zwakkere agonist van de androgene receptor. Dit veroorzaakt een vermindering van het risico op androgene bijwerkingen. Dit komt omdat het de enige steroïde is die wordt beïnvloed door het 5-alpha-reductase (5AR) enzym, wat het nog minder androgeen maakt. In tegenstelling tot testosteron, wat DHT (dihydrotestosterone) vormt bij het 5AR enzym, een hormoon 3 tot 4 keer zo krachtig is als androgene receptor stimulator, vormt nandrolon DHN (dihydronandrolone). Dit is een hormoon dat nog minder actief is aan de androgene receptor dan het ouderlijke hormoon nandrolon. Deze twee functies samen maken nandrolon een zeer veilig middel voor mensen die risico lopen op prostaat hypertrofie, acne en een toename van mannelijke kaalheid. Nandrolon is mg per mg ook 2,4 keer zo anabool als testosteron (1).

Vanwege de vele verschillende manieren waarop testosteron anabool werkt, moet dit statement echter met een serieuze korrel zout worden genomen. Maar het categoriseerd nandrolon in elk geval als een krachtige spierbouwer en prestatieverhogend middel, met een relatief veilig karakter, tenminste op androgeen vlak. Deze androgene mildheid is misschien wel de belangrijkste reden voor de populariteit. Maar door het ontbreken van onmiddellijke anabole activiteit, zal nandrolon zelden als enige middel worden gebruikt. Het is het bekendste en meestgezochte product, dat als basis-steroïde, samen met een meer androgeen middel gebruikt wordt om de resultaten te verhogen, zonder ernstige androgene bijwerkingen.

260px-DecaDurabolin.jpg


Deca-Durabolin van Organon (echte)

De manieren waarop nandrolon haar anabole effecten uitoefent zijn tweeledig. Allereerst is het een goede mediator voor stikstofretentie. Wanneer stikstofretentie hoog is, betekent dit dat de cellen meer stikstof opnemen dan dat ze afstaan. Dit is voor bodybuilders goed nieuws. Elk aminozuur bezit een amino-groep die stikstof bevat. Wanneer stikstof wordt vastgehouden wil dat zeggen dat er een hoge concentratie aminozuren aanwezig is in een cel, die op hun beurt een positief effect hebben op de snelheid van de eiwitsynthese. Aangezien alle weefsels in het lichaam worden gemaakt van eiwitten, waaronder spieren, betekent dit dat spierhypertrofie wordt vergemakkelijkt. Een tweede factor is er door oestrogeen. Hoewel de aromatisering van nandrolon aanzienlijk kleiner is dan die van testosteron, kan het converteren naar een bijzonder krachtige vorm van oestrogeen. Hierbij werd opgemerkt dat dit de glycogeenopslag en de afgifte van groeihormoon kan doen toenemen, en in sommige weefsels de androgene receptor kan upgraden. Dit heeft ook een effect op het hormoon aldosteron.

De 5-alpha-gereduceerde versies verklaren het anabole effect van nandrolon tegenover testosteron. Vermits nandrolon verzwakt wordt bij het 5AR enzym, terwijl testosteron daar net sterker wordt, is het coherent dat testosteron een betere anabole mediator is in weefsels met een hoge concentratie van dit enzym, en dat nandrolon de sterkere van de twee is in weefsels met een lagere hoeveelheid van het 5AR enzym (1b). Omdat 5AR niet zo goed vertegenwoordigd is in spierweefsel, verklaard dit de vaststelling dat nandrolon 2,4 keer anaboler is als het gaat over directe spierhypertrofie. Het verklaart ook waarom het een minder groot risico vormt voor androgene bijwerkingen zoals benigne prostaat hypertrofie (BPH) en androgenetische alopecia (MPB). Zowel de prostaat als de hoofdhuid hebben namelijk hoge concentraties van het 5AR enzym.

Aangezien het totale rendement van oestrogeen kleiner is, en zo ook de stimulatie van bepaalde androgene receptors, kan men zich de vraag stellen waarom nandrolon precies zo anabool is. De gemeenschappelijke overtuiging is dat dit een gevolg is van een derde receptor: de progesteron-receptor. Men is tot de conclusie gekomen dat nandrolon (2) en verscheidene van haar metabolieten (3,4) inderdaad de progesteron-receptor activeren en erdoor worden veranderd. Aan de ene kant vermindert progestagene activiteit de oestrogene receptor concentratie in bepaalde weefsels, maar anderzijds medieert het ook oestrogene actie in andere weefsels (5). Dus hoewel oestrogene bijwerkingen vrij ongebruikelijk zijn bij nandrolon als enig gebruikt middel, kunnen ze inderdaad optreden. De gevolgen van nandrolone's activiteit als een progesteron geven aan dat deze mogelijke bijwerkingen niet kunnen worden opgelost met alleen een aromatase-remmer (zoals Cytadren). Zolang er oestrogeen in het lichaam is (wat aangeeft dat er een mogelijke toename van het probleem komt wanneer er gestacked wordt met een ander aromatiserend middel) kan progesteron haar effect uitoefenen. Aangezien er progesteron-receptoren in borstweefsel zijn en deze zijn gekoppeld aan de vorming van melkkanalen, kan progestagenene activiteit mogelijke Gynecomastie verergeren. Dus hoewel dergelijke problemen niet frequent voorkomen, kunnen ze soms maar moeilijk behandeld worden.

260px-DecaDurabolinEcht.jpg


Deca-Durabolin van Organon (echte)

Het is daarom zinvol, dat personen die bijzonder gevoelig zijn voor de effecten en neveneffecten van oestrogeen, extra voorzorgsmaatregelen nemen. Het blokkeren van aromatase, gezien de vorige paragraaf, zou echter een slechte keuze zijn. Het competitief bezetten van de oestrogeen-receptor met clomiphene citraat (Clomid) of tamoxifen citraat (Nolvadex) zou kunnen helpen, aangezien een grote hoeveelheid van de progestagene activiteit teniet wordt gedaan indien er geen circulerend oestrogeen aanwezig is, of wanneer voorkomen wordt dat het actief wordt via de oestrogeen-receptor. Algemeen wordt aangenomen dat 1 mg Nolvadex per 20 mg nandrolon voldoende is. Een wat hogere dosis, of het gebruik van een aromatase-remmen zoals Cytadren kan toegevoegd worden indien nandrolon gebruikt wordt samen met een ander aromatiserende steroïde. Ook kan opgemerkt worden dat de steroïde stanozolol (Winstrol) kan helpen, omdat het ook bindt aan de progesteron-receptor maar er niet door verandert wordt. Hoe sterk het effect daarvan is en wat voor soort dosering er nodig zou zijn is echter heel moeilijk te zeggen. Maar deze stack biedt hoe dan ook eerder voordelen dan nadelen.

Een ander vaak gemeld voordeel bij het gebruik van nandrolon zijn de pijn-vrije trainingen, omdat nandrolon de gewrichten smeert. Het slaat veel water (als synoviale vloeistof) op in de gewrichten, wat de impact verzacht van de zware gewichten die gehanteerd worden door bodybuilders en gewichtheffers. Men kan zich afvragen hoe nandrolon dit beter kan doen dan een steroïde die veel sterker aromatiseert, zoals testosteron, maar hier is ook een logische verklaring voor. Een studie toont namelijk aan dat de nandrolon metabolieten ook aldosteron agonisten zijn (6), hoewel men niet helemaal zeker weet hoe dit mechanisme werkt. Aldosteron heeft hoe dan ook een krachtige functie met betrekking tot het natriumgehalte in het lichaam. Hoge natrium niveaus correleren met een hoge opslag van water en dat zou het bovengenoemde effect verklaren. Natuurlijk moet men de gevolgen hiervan inzien: een pafferige bouw en een zeker verlies van oppervlakkige zichtbaarheid van de spieren zijn niet ongewoon bij nandrolon, misschien zelfs meer dan bij testosteron.

Een voor geteste atleten relevant gegeven, dat van cruciaal belang kan zijn, is de interactie tussen nandrolon en esterase. Injecteerbare, niet 17-alfa-gealkyleerde hormonen worden vaak veresterd. Dit betekent dat een ester verbonden wordt aan een specifieke positie op de steroïde waardoor die meer lipophylisch wordt. Dat zorgt ervoor dat het goed wordt opgeslagen in lichaamsvet en langzaam wordt vrijgegeven in de bloedbaan, waardoor het een 'time-released' karakter krijgt. Hoe meer koolstofatomen een ester bevat, hoe langer deze zal bestaan. Een geneesmiddel kan pas actief worden nadat de ester verwijderd is. Bij het vrijkomen in de bloedbaan zal de suspensie in H2O dat oplossen. Maar in het lichaamsvet kan de ester ook worden verwijderd door het enzym esterase. Esterase werkt echter in twee richtingen, wat betekent dat in sommige gevallen er ook een ester kan worden aangehecht. Nandrolon is zo'n geval.

Nandrolon met een decanoaat ester is vrij langwerkend (10 koolstofatomen), en als daar bovendien bijkomt dat een groot deel van de drug opnieuw verestert kan worden, dan betekend dat dat de stof voor lange tijd actief kan blijven in het lichaam. Dit heeft geresulteerd in positieve drug tests voor het hormoon nandrolon en veel van de metabolieten ervan, met name 19-Norandrosteron, tot 18 maanden na het laatste gebruik van de drug. Hoewel dit een redelijk bekend feit is, wijst het aantal atleten (waaronder bekende voetballers) die positief testen voor nandrolon op een gebrek aan goede informatie en/of verkeerde inlichtingen in die kringen. Positieve tests en de bestraffingen die er op volgen, hadden gemakkelijk vermeden kunnen worden. Atleten die onderhevig zijn aan dergelijke tests zouden dus beter niet kiezen voor 19-Nortestosteron (nandrolon) of alle mogelijke metabolieten ervan, inclusief nor-prohormonen.

Wie er aan denkt om nandrolon als enige steroïde te gebruiken, moet weten dat de winsten van nandrolon niet alleen mild, maar ook heel moeilijk te behouden zijn. Nandrolon is vanwege de gecombineerde oestrogene en progestagene eigenschappen vrij onderdrukkend voor de natuurlijke testosteronproductie. Omdat het actief is aan drie soorten receptors, heeft het een snel en genadeloos effect met betrekking tot het geven van negatieve feedback aan de afgifte van het Gonadotropin-Releasing hormone vanuit de hypothalamus. Anderzijds moet men ook rekening houden met de affiniteit van nandrolon voor esterasen, waardoor het langer in het lichaam blijft dan de meeste anderen hormonen. Dat betekent dat bij beëindiging van nandrolongebruik je nog steeds in zeer onderdrukkende omstandigheden bent. Het lichaam zal op dat moment gewoon onvoldoende anabool zijn om de gewonnen spiermassa te onderhouden, wat resulteert in een vrij snel en roemloos verlies van gewicht.

Vanwege deze en andere nadelen kiezen gebruikers soms liever voor boldenon (Equipoise) dan voor nandrolon. Het is ook een relatief mild androgeen dat geen conversie heeft bij het 5AR enzym, dus er is geen groter risico op androgene bijwerkingen, maar in alle andere opzichten is het ook een veel veiligere steroïde. Het heeft geen sterke oestrogene effecten, noch progestagene activiteit. Dat betekent dat het geen 'bloat' (zwelling) of toename van vetmassa veroorzaakt en de kans op gynecomastie ook veel kleiner is. Integendeel, de winsten van boldenon bestaan hoofdzakelijk uit vetvrije massa. Het is mg per mg ook sterker. Het kan niet opnieuw veresteren en door de minder oestrogene bijwerkingen is het niet zo onderdrukkend voor het natuurlijke testosteron. Dat maakt de winst niet alleen beter, kwalitatief gezien, maar ook veel makkelijker te behouden. Ook de aankoop houdt minder risico's in. Marktprijzen voor boldenon zijn de afgelopen jaren gedaald en het middel is op grote schaal verkrijgbaar. Dit terwijl de beschikbaarheid van Deca daalt, terwijl het nog steeds de meest vervalste steroïde in de wereld is. Dat maakt dat een onervaren gebruiker meer kans loopt om bedrogen te worden bij het zoeken naar nandrolon decanoaat, dan bij het zoeken naar boldenon undecylenaat.

Bijwerkingen
 • Gynecomastie (ontwikkeling van borsten) als gevolg van oestrogeenvorming (soms blijvend)

 • Benigne prostaathypertrofie of BPH (vergroting van de prostaat) (tijdelijk)

 • Acne en vette huid (tijdelijk)

 • Erectiestoornissen en sterke vermindering van het libido (tijdelijk, maar mogelijk langdurig)

 • Hoge bloeddruk en afname van de goede cholesterol (tijdelijk)

 • Vergrote kans op hartaandoeningen

 • Bij mannen kunnen de testikels tijdelijk krimpen indien er geen voorzorg voor wordt getroffen (Pregnyl)

 • Opgezwollen gezicht door vasthouden van water (problemen in de osmoseregeling) (tijdelijk)

 • Lichte vermannelijking bij vrouwen (blijvend)
Stacken
Nandrolon stacked goed met vrijwel alles. Door de milde aromatisering en de progestagene activiteit word het meestal gebruikt als middel om massa mee op te bouwen. Omdat wat waterretentie merkbaar zal zijn, zal men het niet wensen te gebruiken gedurende een wedstrijdvoorbereiding of dieet, vooral als het om een eerste kuur gaat. Nandrolon wordt gebruikt aan doseringen van 200 tot 600 mg per week. 400 mg is de meest voorkomende aanbeveling voor een enigszins ervaren gebruiker, wanneer het gebruikt wordt in combinatie met een ander product. Nandrolon als decanoaat, zoals aanwezig in deca-durabolin, is een lang werkende ester van 10 koolstofatomen. Dat betekent dat 1 injectie per week ruimschoots voldoende is, aangezien het vrij lang actief blijft.

Het wordt bij voorkeur gestacked met een ander aromatiserend middel. Bij voorkeur langwerkende testosteron zoals cypionaat, enanthaat of Sustanon 250. Voor een beginnerskuur moet opgemerkt worden dat testosteron de meest werkzame stof is, en het daarom eerder gewenst is de dosis van nandrolon te verlagen dan die van testosteron. Beginners starten vaak met 400 mg nandrolon en 250 mg testosteron. Een beter voorstel zou zijn 200 mg nandrolon en 500 mg testosteron. De nandrolon dan verhogen naar 400 mg.

Het kan ook een goede partij vormen met Anadrol of Dianabol, hoewel geen van beiden gedurende de hele kuur naast de nandrolon gebruikt kunnen worden vanwege de toxiciteit voor de lever. Dit is niet het geval bij een langwerkende testosteron ester. Vaak worden nandrolon en testosteron gestacked, samen met Anadrol of Dianabol gedurende de eerste 4 tot 6 weken van een kuur om spiermassa en spierkracht gedurende die periode een boost te geven.

Een nandrolon stack met stanozolol (Winstrol / Stromba) kan ook zinvol zijn, vooral voor degenen die zeer gevoelig zijn voor gynecomastie. Het is algemeen aanvaard dat stanozolol kan concurreren voor de progesteron-receptor, en aangezien nandrolon kan fungeren als een progestageen, is dit een verstandige voorzorgsmaatregel. Progesteron agoniseert oestrogeen en hoewel nandrolon alleen licht aromatiseerd en gevallen van gynecomastie bij matig nandrolon gebruik zelden voorkomen, kan een stack met andere aromatiserende middelen zoals Dianabol of testosteron het risico verhogen.

Wat betreft bijkomende medicijnen moet men geen aromatase-remmer zoals Cytadren in overweging nemen, aangezien het niet alle aromatase conversie kan blokkeren en door de toename in oestrogene activiteit als gevolg van de progestagene invloed, zou het weinig zinvol zijn. Het gebruik van een oestrogeen-receptor antagonist, hoewel het uiteraard geen garantie is, kan een voordeel bieden. Geägoniseerd of niet, zonder binding aan de receptor verliest oestrogeen het grootste deel van haar invloed. Het gebruik van stanozolol en Clomid of Nolvadex gedurende en stack met nandrolon, is gewoonlijk een goede keuze. Post-cyclus gebruik van dergelijke stoffen om de HPTA sneller te laten herstellen en zo spiermassa te behouden wordt ook ten zeerste aanbevolen, en bij voorkeur langer dan het geval is bij de meeste stacks, aangezien nandrolon voor een zeer lange tijd actief blijft.

Meer ervaren gebruikers overwegen vaak het gebruik van een lage dosis nandrolon (200 mg / week) tijdens een wedstrijdvoorbereiding of een dieet, wat aantoont dat nandrolon echt met alles gestacked kan worden.

Gebruikersmeningen
Topics uit het Bodybuilding.nl anabolen forum:

Of start een nieuw topic.

Namaak
200px-DecaDurabolinFake1.jpg


Namaak Deca-Durabolin (1)

Deca-Durabolin is één van de meest nagemaakte anabole steroïden op de markt. Om de echte van de fakes te onderscheiden moet er zeer goed op de details gelet worden. Fakes bevatten in de meeste gevallen één of andere onschadelijke olie zonder werkzame stof. In het ergste geval kan de olie echter vervuild zijn en tot ontstekingen leiden. Daarnaast kan de potentiële gebruiker ook veel geld verliezen. Controle op namaak is vooral bij Deca daarom belangrijk.

De nagemaakte versie (1) is herkenbaar aan de hand van verschillende punten:

 • Er is geen kiertje tussen het gele dekseltje en de metalen afsluiting

 • Het etiket heeft afgeronde, in plaats van vierkante hoeken

 • Het lettertype is te donker (bij de echte is het donkergrijs, niet zwart)

 • De font van het lettertype is te vet

 • Het rubber in de nek van het flesje is te donker en te dik
180px-DecaDurabolinFake2.jpg


Links namaak, rechts echt. (2)

Bij vervalsing (2) kan als belangrijk onderscheidend kenmerk de opdruk van het etiket gebruikt worden. De echte Deca (rechter flesje) bezit altijd een donkergrijze opdruk terwijl bij de vervalsing (linker flesje) het opschrift in diepzwarte letters verschijnt. Originele gele doppen worden nooit met diepzwart opschrift geproduceerd. (Niet zichtbaar op de foto).

Een ander ogenschijnlijk verschil is de gele plastic dop. Bij de vervalsing zit de gele afsluitdop recht resp. vlak op de zilveren ring en het doorprikrubber. De originele versie is echter licht gewelfd, d.w.z. het gele doorprikrubber is naar boven toe afgerond en vergemakkelijkt zo het verwijderen van de gele afsluitdop van plastic.
Merken & producten
Organon

Deca-Durabolin (GB, GR, Fl, Canada, U.S.)

100 mg/ml

Deca-Durabolin (G, B, CH, DK, ES, FR, GB,U.S, GR, ML, PL,FI; Mexico, Thailand,YU, U.S., A, South Africa)

50 mg/ml

Deca-Durabol (S)

25, 50 and 100 mg/ml

Deca-Durabolin '100' (NL)

100 mg/ml

Adelco

Anaboline (GR)

50 mg/ml

Keene

Androlone-D 200 (o.c.) (US)

200 mg/ml

Bender

Deca-Durabolin (A)

25 mg/ml

Donmed

Deca-Durabolin (S-Africa)

25 mg/ml

Hermes/Organon

Deca-Durabolin (YU)

25 mg/ml

Steris

Deca-Durabolin (US)

200 mg/ml

Nandrolone Dec. (US)

50, 100 and 200 mg/ml

Chemica

Elpihormo (GR)

50 mg/ml

Genapharm

Extraboline (GR)

50 mg/ml

Jenapharm

Turinabol Depot (o.c.) (G)

50 mg/ml

Turinabol Depot (BG, CZ)

50 mg/ml

Hyrex

Hybolin Decanoate (US)

50 mg/ml and 100 mg/ml

Etem

Jebolan (TK)

50 mg/ml

Lyphomed/Quad

Nandrol. Dec. (o.c.) (US)

100 mg/ml

Forest

Nandrobolic LA (o.c.) (US)

100 mg/ml

Hauck

Neo-Durabolic (o.c.) (US)

100 and 200 mg/ml

Rafarm

Nurezan (GR)

50 mg/ml

Gedeon Richter

Retabolil (U, HU, BG)

25 and 50 mg/ml

Medexport

Retabolin (Russia)

50 mg/ml

Orion

Sterobolin (o.c.) (FL)

50 mg/ml

Demo

Ziremilon (GR)

50 mg/ml

Bela-Pharm

Veterinary: Anabolicum (G)

25 mg/ml; 10 ml/50 ml

Ttokkyo Labs

Nandrolone

300 mg/ml

Brovel

Norandren 50 (Mexico)

50 mg/ml; 10 ml/50 mI

Externe links
Referenties
 • 1 Sundaram K, Kumar N, Monder C, Bardin CW., Different patterns of metabolism determine the relative anabolic activity of 19-norandrogens., J Steroid Biochem Mol Biol. 1995 Jun;53(1-6):253-7.,

 • 1b Bergink EW, Janssen PS, Turpijn EW, van der Vies J., Comparison of the receptor binding properties of nandrolone and testosterone under in vitro and in vivo conditions., J Steroid Biochem 1985 Jun;22(6):831-6

 • 2 Clark SW, Sweet F, Warren JC., Synthesis and use of affinity-labeling steroids for interceptive purposes., Am J Obstet Gynecol 1975 Mar 15;121(6):864-73

 • 3 Hochberg RB, Hoyte RM, Rosner W., E-17 alpha-(2-[125I]iodovinyl)-19-nortestosterone: the synthesis of a gamma-emitting ligand for the progesterone receptor., Endocrinology 1985 Dec;117(6):2550-2

 • 4 Traish AM, Williams DF, Wotiz HH., Binding of (3H)7 alpha,17 alpha-dimethyl-19-nortestosterone (mibolerone) to progesterone receptors: comparison with binding of (3H)R5020 and (3H)ORG2058., Steroids 1986 Feb-Mar;47(2-3):157-73

 • 5 Reel JR, Humphrey RR, Shih YH, Windsor BL, Sakowski R, Creger PL, Edgren RA., Competitive progesterone antagonists: receptor binding and biologic activity of testosterone and 19-nortestosterone derivatives., Fertil Steril 1979 May;31(5):552-61

 • 6 Sekihara H, Ohsawa N, Kosaka K., Biochem Biophys Res Commun 1980 Mar 28;93(2):495-500
 
Back
Naar boven