AndroidHealthClinic

Diureticum

Bezoekers in dit topic

Een diureticum is een middel dat de uitscheiding van water door de nieren bevordert. Het gevolg hiervan is een verhoogde productie van urine.

Daarom worden dergelijke middelen in de volksmond vaak betiteld als plastablet of plaspil. Er bestaan vele diuretica, die op verschillende wijzen hun effect uitoefenen. Er kan een indeling worden gemaakt volgens verschillende criteria. De indeling zoals hieronder gebruikt is niet helemaal logisch maar in de praktijk wel gebruikelijk.

 • Lisdiuretica, die de terugresorptie van water in de lis van Henle tegengaan waardoor het volume van de urine toeneemt. Voorbeelden: furosemide, bumetanide.

 • Thiazidediuretica, die vooral op de renale tubulus hun effect uitoefenen met name het inhiberen van de NaCl symporter, waardoor het urinevolume eveneens toeneemt. Voorbeeld: chloorthiazide

 • Kaliumsparende diuretica, die anders dan de eerste twee categorieën kaliumionen vasthouden. Voorbeeld: Spironolacton, Amiloride

 • Osmotische Diuretica, zoals mannitol worden wel gefilterd door het glomerulair apparaat maar worden nergens in de nier gereabsorbeerd, wat leidt tot een stijging van de osmolariteit van het filtraat. Hierdoor neemt de terugresorptie af het urinevolume neemt toe.

 • Andere middelen, zoals acetazolamide.
Diuretica worden gegeven voor verschillende kwalen:

 1. hartfalen, waarbij het lichaam meer water vasthoudt dan gewenst;

 2. bloeddruk|hoge bloeddruk;

 3. de minder frequente aandoeningen nefrotisch syndroom en levercirrose.

 4. gebruik van diuretica om opgezwollen voeten/benen puur om cosmetische redenen te laten slinken zonder de onderliggende oorzaak daarvan aan te pakken moet worden afgeraden.
Mogelijke bijwerkingen: afhankelijk van het gebruikte middel.

 1. Verstoring van de natrium-kaliumbalans in het bloed, waarbij zowel een te hoog als een te laag kalium kan voorkomen, afhankelijk van het middel, komt bij veel middelen voor.

 2. moeten plassen op ongewenste momenten
 
Back
Naar boven