AndroidHealthClinic

Frontloaden, halfwaardetijd, bloedwaarden

  • Topic starter Big-T
  • Startdatum
  • Reacties 23
  • Weergaven 58K
  • Volgers 7

Bezoekers in dit topic

Er blijkt nogal wat twijfel te zijn over het al dan niet frontloaden in en kuur. Even voor de newbies: frontloaden is de eerste (1 tot 2) weken een hogere dosis nemen zodat je kuur sneller inkickt en je een vlakkere spiegel bereikt in de beginweken.

De voordelen:

- Je kuur begint sneller
- Minder of geen nood aan dianabol/anadrol/kortwerkende as omdat het product sneller inkickt.
- Gezonder kuren (geen oralen nodig)
- Vlakkere bloedspiegels wat minder acne/gyno/vocht betekend.

Hoe?

De eerste 2 weken een verhoogde dosis (bijv. 1000 mg test/wk) als je 500 mg test voor de rest van je kuur neemt.

Waarom het werkt? Lees volgend artikel eens:

Frontloaden, halfwaardetijd, bloedwaarden

Halfwaardetijd

Veel processen hebben het onderstaande verloop in de tijd:

curve.gif


Dit zou een grafiek kunnen zijn voor bijv. radioactief verval. Temperatuur van kopje thee dat afkoelt. Maar ook het verloop van de hoeveelheid van een bepaalde AS ester na injectie. Zo’n grafiek wordt een exponentiële curve of in dit geval omdat ie daalt een exponentiële vervalcurve genoemd. Niet elke kromme lijn is een exponentiële curve. Wat een exponentiële curve een exponentiële curve maakt is dat ie per vaste tijdshoeveelheid met een vaste factor daalt.

Je zegt: de grafiek daalt exponentieel.

In deze grafiek bijvoorbeeld is te zien dat als je een zelfde stukje opzij gaat dat de waarde dan steeds precies een factor 2 daalt. Of als je een ietsje groter maar steeds hetzelfde stukje neemt om opzij te gaan dat de waarde steeds met een factor 3 daalt enz.

In het algemeen:

Een exponentiële vervalcurve is een grafiek die per vaste tijdshoeveelheid steeds een vaste factor in waarde daalt.

Met andere woorden: stel dat je over de telefoon aan iemand duidelijk moet maken welke exponentiële curve je voor je neus hebt, omdat hij die bijvoorbeeld na wil tekenen . Dan zou je dus kunnen zeggen: hij doet er zoveel tijd over om hem een factor zoveel in waarde te laten dalen. Daarmee heb je de vorm van die grafiek ondubbelzinnig vastgelegd en kan hij het niet meer fout doen (als ie naar je luistert tenminste). Hiervoor is het begrip halfwaardetijd uitgevonden:

Halfwaardetijd is de tijd die een exponentiële vervalcurve ervoor nodig heeft om een factor 2 te dalen in waarde.

Opmerking

Het maakt niet uit waar je kijkt in de grafiek. Telkens als je eenzelfde tijdshoeveelheid naar rechts daalt de grafiek dezelfde factor in waarde!

Het is duidelijk waar ik naar toe wil met dit verhaal denk ik. Het verloop van de hoeveelheid AS na een injectie is ook een proces waar een exponentiële vervalcurve bij hoort. Daarom zijn er ook halfwaardetijden bekend van AS.

Maar eerst even preciezer omschrijven wat ik hier nu mee bedoel. Als je een AS injecteert dan verspreidt de olie met daarin de AS zich door de spier. Die olie met daarin opgelost het AS zal ik voortaan het depot noemen. De olie moet je zien als zeg maar de (tijdelijke) opslagplaats (depot) van het AS.

Vanuit dit depot worden langzaam AS deeltjes afgegeven aan de omringende bloedvaatjes in de spier. Hoe snel dat afgeven gaat hangt af van hoe graag dat bepaalde AS in het depot blijft rondhangen en dat hangt weer af van de ester. Esters zijn stukjes molecuul die aan het AS molecuul zijn geplakt en die het totale molecuul olie-achtiger maken. Des te olie-achtiger het molecuul des te liever (en dus langer) het blijft rondzwemmen in de olie van het depot in plaats van naar de bloedbaan te verkassen.
De hoeveelheid AS in het depot daalt exponentieel in de tijd. Dus bij de hoeveelheid AS dat nog niet afgegeven is en in het depot zit en het verloop daarvan in de tijd hoort een exponentiële vervalcurve. Bij die curve hoort natuurlijk weer een bepaalde halfwaardetijd. Die halfwaardetijd zal groter zijn als het AS olie-achtiger, dus een groter ester gedeelte heeft en dus liever blijft zitten in de olie en omgekeerd.

Waarom benadruk ik dat: nog niet afgegeven? Omdat er een voor de hand liggende verkeerde manier is waarop je het op zou kunnen vatten! Bijvoorbeeld:

Injectie op dag 0 van 100mg trenbolone acetate (halfwaarde tijd = 3 dagen)

Foute manier:

Dag Waarde in bloed
0 100 mg
3 50mg
6 25mg
9 12,5mg
12 6,25mg
15 3,125mg

Zoals gezegd slaat de halfwaardetijd op de het exponentiële verval van het depot. Het zegt dus alleen maar hoe de hoeveelheid in het depot in de loop van de tijd steeds minder wordt en niet direct hoe dat verloopt in het bloed.
Betekent dat dat je niets kunt zeggen over wat er in het bloed gebeurt met de hoeveelheden AS? Nee, want alles wat uit het depot verdwijnt komt in het bloed terecht.
Dus goede tabel zou zijn:


Goede manier:
Dag Waarde in Depot Waarde in bloed
0 100mg 0 mg
3 50mg 50mg
6 25mg 25mg
9 12,5mg 12,5mg
12 6,25mg 6,25mg
15 3,125mg 3,125mg


Hoe kom ik aan waardes in bloed?

Van dag 0 naar dag 3 daalt de waarde van AS in het depot met van 100mg naar 50mg, dus met 50mg. Waar is dat gebleven? Dat is afgegeven aan het bloed! Dus t/m dag 3 komt er 50mg in het bloed terecht.
Van dag 12 naar dag 15 daalt de waarde van de AS in het depot van 6,25mg naar 3,125mg oftwel met 3,125mg, dus tussen dag 12 en 15 wordt er 3,125mg afgegeven aan het bloed. Enz.

Opmerking:


Ik heb het niet per dag bekeken maar per 3 dagen omdat de halfwaardetijd 3 dagen was. De reden daarvoor is dat als ik het gedetailleerder zou willen bekijken, dus per dag bijvoorbeeld, ik met wat meer wiskunde aan zou moeten komen zetten om correct uit te rekenen hoe, per dag gezien, de hoeveelheid in het depot daalt of hoe, per dag gezien, de hoeveelheid is die aan het bloed wordt afgegeven. Wiskunde probeer ik in dit artikel juist te vermijden. Maar wil wel nog 1 opmerking hierover maken die ik in plaats van met wiskunde met figuren toe zal proberen te lichten.

In bovenstaande voorbeeld werd er van dag 9 tot dag 12 een hoeveelheid van 6,25mg trenbolone acetate aan het bloed afgegeven. Rond dat voor rekengemak even af op 6mg. Dat betekent NIET dat er op elke van de 3 dagen 2mg van de 6mg wordt afgegeven!!!!

Volgens die verkeerde logica zou de grafiek zo moeten lopen:

grafiek1.gif


In werkelijkheid is het verloop tussen dag 9 en 12 nog steeds exponentieel (dus kromme grafiek) en ziet de grafiek er zo uit:

grafiek2.gif


Dat betekent dat tussen de 9 en 12 dagen geldt wat overal in de grafiek geldt. In het begin daalt de grafiek wat sneller in waarde en dan steeds langzamer. Dus tussen dag 9 en 10 wordt er een groter gedeelte afgegeven van de 6,25mg dan tussen dag 11 en 12.
Dat is een logisch gevolg van de eerder genoemde eigenschap van een exponentiële verval curve dat ie een constante factor in waarde daalt per vaste tijdshoeveelheid.

Een factor 2 wordt, hoe lager de waarde gedaald is, namelijk steeds minder. Immers van 100mg naar 50mg was een factor 2 nog een daling van 50mg maar van 6,25mg naar 3,125mg is het nog maar een daling van 3,125mg.

Frontloaden:

Waarom duurt het zo lang voor AS zoals boldenone, of enanthaat aanslaan? En waarom slaan orals over het algemeen veel sneller aan dan injectables?

Daar zijn 2 redenen voor:

  1. AS moeten in voldoende mate in het bloed zitten om te kunnen werken
  2. Zelfs als er voldoende AS in het bloed zit (en actief is) duurt het gewoon even voor die activiteit een merkbaar resultaat oplevert. Meer spiermassa of meer kracht kost gewoon tijd voor je lichaam om op te bouwen.

Orals hebben niet zoveel te maken met reden 1 aangezien ze bijna direct in voldoende mate aanwezig zijn in het bloed. Toch duurt het even voor je ze voelt aanslaan. Dat komt door reden 2.

Injectables slaan over het algemeen later aan dan orals . Dat is een combinatie van reden 1 en 2. Aan reden 2 kun je niet zoveel doen voor injectables. Merkbare resultaten kosten nu eenmaal tijd.

Aan reden 1 echter valt wel te sleutelen, met behulp van een aanpassing van het doseringsschema met iets dat frontloaden heet! Maar voordat ik over frontloaden begin. Eerst even uitleggen wat de situatie zou zijn wat betreft AS bloedwaarden zonder frontloaden.

In onderstaande grafiek is aangegeven hoe de bloedwaarden van testosteron veranderen in de loop van de dagen bij een simpel doseringschema als 500mg testosteron enanthaat 1x per week.

grafiek3.gif


Na eerste injectie heeft de afgifte van testosteron uit het depot veelheid testosteron aan het bloed een bepaalde waarde die gedurende de week langzaam exponentieel daalt. Dan volgt er een nieuwe injectie en bloedwaarde schiet weer omhoog en komt ietsje hoger uit dan de vorige piek omdat de vorige injectie nog niet uitgewerkt was.
Vervolgens daalt de waarde weer een week tot de volgende injectiepiek enz. Het effect is dat de bloedwaarden in de volgende week telkens ietsje hoger komen te liggen dan de overeenkomstige waarden in de vorige week. Dat gaat niet oneindig door zoals ook te zien is in de grafiek. Waarom?

Hoe hoger de waarde des te sneller de daling! Een eigenschap van een exponentiële curve was immers dat ie met een vaste factor daalt. Een factor 2 daling bijvoorbeeld van een hoge waarde is een grotere daling in mg dan een factor 2 daling van een lagere waarde. Op een gegeven moment is de waarde zo hoog dat ie zo snel daalt dat de injectiepiek niet meer de waarde verhoogt boven het punt waar ie een week geleden was.

Met andere woorden:
Er is een evenwichtstoestand bereikt waarin wat de waarden AS in het bloed dalen gedurende de week precies gecompenseerd wordt door wat er bij de volgende injectie weer bijkomt.

Pas in die evenwichtstoestand wordt de waarde waar bereikt waar je op mikte toen je koos met welke dosis AS je wilde gaan kuren bereikt!

Dus besloot je dat 500mg/week van een bepaalde AS een effectief werkzame dosis was, dan zit je wat betreft bloedwaarden pas op die dosis na het bereiken van die evenwichtstoestand ook al injecteerde je elke week netjes 500mg. Er is dus zeg maar en vertraging tussen wat je er in stopt (het depot) en wat er uit komt in het bloed. Hierdoor heb je (voor het bereiken van de evenwichtstoestand althans) niet de hoeveelheid AS in je bloed elke week die je elke week injecteert.

Zoals je ziet duurt het nogal een tijdje voor die evenwichtstoestand bereikt wordt. In het voorbeeld van testosteron enanthaat duurt het ongeveer 4 weken voordat evenwicht wordt bereikt. (Ik heb als criterium voor bereiken evenwicht 90% van de waarde bij evenwicht gebruikt, aangezien je dan al zo goed als van evenwicht kan spreken)

Onderstaand grafiek is voor 400mg boldenone 1x/week:

grafiek4.gif


Wat opvalt is dat het langer duurt voor de evenwichtstoestand bereikt wordt. Hier duurt dat zo’n 6 weken. Dat komt door de grotere halfwaardetijd. Zonder verder op de wiskunde in te gaan nodig om deze grafieken te fabriceren wil ik hiermee de volgende conclusie aannemelijk maken:

Des te hoger de halfwaardetijd van een AS des te langer het duurt voor de evenwichtstoestand bereikt wordt

Als we dat combineren met de vorige conclusie dat pas in evenwichtstoestand de effectief werkzame dosis bereikt wordt dan kunnen we concluderen dat:

Des te hoger de halfwaardetijd van een AS des te langer het duurt voor het AS aanslaat

Opmerking:

De tijden dat het duurt voor in bovenstaande grafieken de evenwichtstoestand bereikt wordt kloppen ongeveer met respectievelijke uit ervaring bekende tijd dat het duurt voor die AS aanslaan!

Tot zover situatie zonder frontloaden.

Door te frontloaden probeer je in 1x die evenwichtstoestand te bereiken, die je normaal pas na weken bereikt. Bij een ideale frontload zit je direct (binnen een dag of paar dagen) op een bloedwaarde te gaan zitten die zo hoog is dat de daling in de periode tussen injecties precies gecompenseerd word door de injectiepiek (= evenwichtstoestand)

Dat is weergegeven in onderstaande grafiek:

grafiek5.gif


Hoe bepaal je wat een ideale frontload is?

In een notedop:
Dat doe je door exponentieel verval van de hoeveelheid AS in het depot te modelleren met een exponentiële functie. Daar een functie uit af te leiden die bloedwaarden beschrijft en dan berekenen bij welke dosis het dalen van die functie gelijk is aan de injectiepiek van de geplande dosis.
Dat is waarschijnlijk niet heel begrijpelijk en vergt aardig wat wiskunde dus daar zal ik niet verder op in gaan.

Paar opmerkingen hierover nog tot slot.

De berekening doet een aantal aannames:

Toedieningsschema is vaste een dosis om de vaste aantal dagen.

Dat hoeven trouwens geen hele dagen te zijn elke 3,5 dagen (=2x/week) of elke 1,75 dagen (= 4x/week) dagen mag ook.

Frontload vind plaats in 1 dag.

De eerstvolgende injectie volgt het aantal dagen later dat tussen alle injecties gepland was. Dus bijvoorbeeld na 3,5 dagen als 2x/week gepland was.

Probleem is dat frontload, zeker bij AS met hoge halfwaardetijd en met een redelijk zware kuur, erg hoog uitvalt. Dat is op zich geen probleem in de zin van dat het extra gevaarlijk zou zijn, want door de frontload worden de bloedwaarden niet hoger dan ze uiteindelijk zouden worden zonder frontloaden, zij het dat het nu in 1 klap gebeurt. Het maakt je die dag dus alleen wel even een speldekussen. Het nadeel van de frontload uitsmeren over meerder dagen is weer dat het aanslaan van de AS langer gaat duren.

Een redelijk compromis is de frontload uit te smeren over hooguit de helft van halfwaardetijd die bij dat bepaalde AS hoort. Evenwichtoestand wordt dan nog steeds snel bereikt en AS slaat dus nog steeds snel aan.

Frontload vind plaats met precies dezelfde AS ester als gebruikt in de kuur.

Soms is er gewoon geen andere optie omdat er maar 1 ester is, maar met kuren met nandrolone en met testosteron is er ook nog de niet besproken mogelijkheid te frontloaden met esters met een kleinere halfwaardetijd. Het voordeel van frontloaden met die snellere esters is dat het frontloaden meer uitgesmeerd kan worden. Om de mega-frontload in het begin te vermijden.

Grafisch gezien zou het effect zijn van bijv. frontloaden met testosteron propionaat bij een 500mg 1x week testosteron enanthaat kuur (zie paar grafieken terug) om het gedeelte van grafiek onder de werkzame dosis op te vullen met snelle esters tot het bereiken van de evenwichtstoestand door de langzamere esters:


grafiek6.gif


Voor de ideale manier van frontloaden op die manier heb ik nog geen formules afgeleid (misschien later), maar wilde die mogelijkheid toch nog noemen. Het voordeel van meer uit kunnen smeren van de frontload wordt echter misschien wel teniet gedaan door meer ml’s die uiteindelijk geinjecteerd zullen moeten worden, omdat snellere esters per ml vaak lager gedoseerd zijn.


De low tech calculator (waar je wel een wetenschappelijke calculator voor nodig hebt of internet, zie: calculator.com - Online Scientific Calculator )

verklaring variabelen:
H = halfwaardetijd in dagen (zie volgende post voor waardes)
D = dosis per injectie (in mg)
T = aantal dagen tussen de injecties

formule:
Frontload (in mg) = D / (1 - 2^(-T/H))

voorbeeld:
500mg testosteron enanthaat, in 2x/week 250mg (oftewel 1x250mg elke 2,5 dagen)
H = 10,5 (zie volgende post)
D= 250mg
T = 3,5 dagen

Frontload = 250/(1 - 2^(-3,5/10,5)) = 1212 mg

machtsverheffen (symbool ^ ) is op internet rekenmachine trouwens het rood omcirkelde knopje

Depot AS
-----------

Deca-durabolin (Nandrolone decanoate)
15 dagen

Equipoise
14 dagen

Finaject (trenbolone acetate)
3 dagen

Primobolan (methenolone enanthate)
10.5 dagen

Sustanon
9,6 dagen
(= soort gemiddelde halfwaardetijd die klopt in goede benadering zelf berekend aan hand van halfwaardetijd afzonderlijke esters)

Testosterone Cypionate
12 dagen

Testosterone Enanthate
10.5 dagen

Testosterone Propionate
4.5 dagen

Testosterone Suspension
1 dag

Winstrol (stanozolol)
heeft geen klassieke halfwaardetijd. microskristallen lossen gedurende 1 dag langzaam op en dan is het gewoon op


Esters
------
(elke AS met onderstaande ester heeft daarbij genoemde halfwaardetijd)

Formate
1.5 dagen

Acetate
3 dagen

Propionate
4.5 dagen

Phenylpropionate
4.5 dagen

Butyrate
6 dagen

Valerate
7.5 dagen

Hexanoate
9 dagen

Caproate
9 dagen

Isocaproate
9 dagen

Heptanoate
10.5 dagen

Enanthate
10.5 days

Octanoate
12 dagen

Cypionate
12 dagen

Nonanoate
13.5 dagen

Decanoate
15 dagen

Undecanoate
16.5 dagen
 
Zeer duidelijk.
Die grafieken vertellen de "newbies" genoeg
 
sticky!!!!!!!
 
vind het idaad zeer duidelijk...lijk me wel leuke stickding...
 
duidelijk en goed verwoord!! :thumbs:
 
Erg duidelijk. Ik wist dat fronloaden nuttig was maar nu snap ik het ook echt!
 
In het artikel geven ze deze formule :

verklaring variabelen :

H = halfwaardetijd in dagen (zie volgende post voor waardes)
D = dosis per injectie (in mg)
T = aantal dagen tussen de injecties

formule :

Frontload (in mg) = D / (1 - 2^(-T/H))

Dehalfwaarde tijd van test-e = 10,5 dagen
van deca = 15 dagen

Je zou dus om de 3,5 dagen test-e zetten en om de 7 dagen deca .

dus voor test-e :

Frontload = 250/(1 - 2^(-3,5/10,5)) = 1212 mg

en voor deca :

Frontload = 200/(1 - 2^(-7/15)) = 540 mg

Kan je even narekenen mocht ik ergens een foutje hebben gemaakt .
 
super artikel en heel duidelijk
 
sorry voor de topic bump
het is een heel goed artikel duidelijk en makkelijk te begrijpen.


nu zat ik me laast te bedenken,
stel je wil met 250 mg test e kuren.
en je injecteert de eerst dag tegelijkertijd op 3 plaatsen 1 ml (dus 750 mg)
zal je dan juiste waarden nog eerder kunnen bereiken ?
ergens lijkt me dat van wel omdat er dan 3 depos zijn die de stof vrijgeven.

mij lijkt dit best logies, maar meschien kan een kenner zeggen of er logieca is zit of niet.
 
ik vind frontloaden maar bullshit.
maar probeer het gewoon eens zou ik zeggen.
 
ieder zo zijn ding natuurlijk he,
ik kom er ook snel achter of het iest voor mij is.

ik heb nu 4 dagen achter mekaar 250 mg test gezet en nu gewoon om de week dus, hopelijk kickt het over 2 weken al een beedje in.
 
hey
ff een vraagje over dat frontloaden is mijn voorbeeld juist ?

vb.
kuur normaal zonder frontload

* Week 1-16 : 500 mg Test Enth
* Week 1-16: 400 mg deca /EW
* Week 20-24 : 40 mg/dag Nolvadex


mijn kuur met frontload


* Week 1 : 1000 mg Test Enth + 800 mg deca of 2 weken ??
* Week 2-16 : 500 mg Test Enth /EW
* Week 2-16 : 750 mg deca /EW
* Week 20-24 : 40 mg/dag Nolvadex

is dit juist ??

grtz
 
hey
ff een vraagje over dat frontloaden is mijn voorbeeld juist ?

vb.
kuur normaal zonder frontload

* Week 1-16 : 500 mg Test Enth
* Week 1-16: 400 mg deca /EW
* Week 20-24 : 40 mg/dag Nolvadex


mijn kuur met frontload


* Week 1 : 1000 mg Test Enth + 800 mg deca of 2 weken ??
* Week 2-16 : 500 mg Test Enth /EW
* Week 2-16 : 750 mg deca /EW
* Week 20-24 : 40 mg/dag Nolvadex

is dit juist ??

grtz
Altijd een nieuw topic openen als je vragen hebt.
 
oke het hele verhaal is duidelijk...maar wie kan mij nu precies vertellen op welke dag ik hoeveel moet zetten. deed eerder altijd test-deca samen 1x per wk zetten, maar aangezien deca een halfwaardetijd heeft van 15 dagen en test van 10,5 dagen is dit dus niet goed...ik wil ongeveer 750 tot 1000mg test en 400 tot 500mg deca binnen krijgen per wk...
 
oke het hele verhaal is duidelijk...maar wie kan mij nu precies vertellen op welke dag ik hoeveel moet zetten. deed eerder altijd test-deca samen 1x per wk zetten, maar aangezien deca een halfwaardetijd heeft van 15 dagen en test van 10,5 dagen is dit dus niet goed...ik wil ongeveer 750 tot 1000mg test en 400 tot 500mg deca binnen krijgen per wk...

binnekrijgen doe je het toch wel
alleen je waardes zullen schommelen

ik had overigens ergens een website daar kon je alles invullen
welke dag je wat zette en kon je zien wat elke dag je bloedwaardes waren
zal is kijken of ik die kan vinden

found it :)
http://www.roidcalc.com/
moet alleen de halfwaardentijd even aanpassen van sommige dingen
 
Laatst bewerkt:
thnx, zo kom ik al een stuk verder! ja die halfwaardetijden zijn net anders als wat er hier gezegd word? maar ga er van uit dat wat hier gezegd word klopt...dus even veranderen en kijken waarop ik uit kom....heb al wel men kuur besteld, nu nog uitzoeken wanneer ik hoeveel moet zetten.
 
Is er nog iemand die de grafieken werkend kan krijgen?
 
Back
Naar boven