MuscleMeat

Geert Wilders is in Rome!

Bezoekers in dit topic

Realist

Massive Warrior
+15 jaar member
Lid geworden
19 jun 2005
Berichten
19.487
Karma
847
Lengte
1m85
Massa
95kg
Vetpercentage
15%
De mislukking van het multiculturalisme en hoe het tij te keren

Dames en heren, beste vrienden van de Magna Carta Stichting, hartelijk dank. Hartelijk dank voor uw uitnodiging naar Rome. Het is geweldig om hier in deze mooie stad te zijn, die vele eeuwen lang de hoofdstad en het centrum van de joods-christelijke cultuur was. Samen met Jeruzalem en Athene is Rome de wieg van onze westerse beschaving – de meest vooruitstrevende en superieure beschaving die de wereld ooit heeft gekend.

Als westerlingen delen we dezelfde joods-christelijke cultuur. Ik kom uit Nederland en u uit Italië. Onze nationale culturen zijn takken van dezelfde boom. We behoren niet tot verschillende culturen, maar tot verschillende takken van dezelfde cultuur. Daarom komen we allemaal in zekere zin thuis als we naar Rome komen. We horen hier, net zoals we ook bij Athene en Jeruzalem horen.

Het is belangrijk om te weten waar onze wortels liggen. Als we die kwijtraken, worden we ontworteld. We worden mannen en vrouwen zonder cultuur.

Ik ben hier vandaag om over het multiculturalisme te spreken. Dit begrip heeft veel verschillende betekenissen. Ik gebruik het begrip om over een specifieke politieke ideologie te spreken. Zij vertegenwoordigt de mening dat alle culturen gelijk zouden zijn. Als ze gelijk zijn, volgt daaruit dat het de staat niet toegestaan is om specifieke culturele waarden als centraal en overheersend te bevorderen. Met andere woorden: het multiculturalisme houdt de staat ervan af een dominerende cultuur te bevorderen die immigranten dienen aan te nemen als ze in ons midden willen leven.

Het gaat om deze ideologie van het cultuurrelativisme waarover onlangs de Duitse Bondskanselier Angela Merkel sprak, toen ze zei dat het multiculturalisme zich als “absoluut mislukt” bewezen zou hebben.

Vrienden, ik durf te beweren dat wij dit al lang wisten. In werkelijkheid is de vooronderstelling van de multiculturele ideologie al verkeerd. De culturen zijn niet gelijkwaardig. Ze zijn verschillend, omdat hun wortels verschillend zijn. Daarom willen de multiculturalisten onze wortels vernietigen.

Rome is een zeer toepasselijke plaats om deze problemen aan te spreken. Er bestaat een oud spreekwoord, dat bekend is bij mensen uit onze westerse cultuur. Het luidt: “Als je in Rome bent, gedraag je dan als een Romein” (andere landen, andere zeden). Dat is een duidelijke waarheid: wanneer men ergens naartoe gaat, moet men de wetten en zeden van het land aannemen.

De multiculturele samenleving heeft deze regel van het gezonde mensenverstand en van het fatsoen ondermijnd. De multiculturele samenleving vertelt aan de nieuwelingen die zich in onze dorpen en steden vestigen: het staat jullie vrij om je tegen onze normen en waarden in te gedragen. Omdat jullie normen en waarden net zo goed of misschien zelfs beter zijn dan de onze.

Het is echt noodzakelijk om over deze dingen hier in Rome te discussiëren, omdat de geschiedenis van Rome ook als waarschuwing dient.

Will Durant, de bekende Amerikaanse historicus uit de 20e eeuw, schreef: “Een grote beschaving kan niet van buiten worden vernietigd als zij zichzelf niet al van binnen heeft vernietigd”. Dat is precies datgene wat hier in Rome zestien eeuwen geleden gebeurde.

In de 5e eeuw viel het Romeinse imperium in handen van Germaanse barbaren. Het lijdt geen twijfel dat de Romeinse beschaving superieur was aan die van de barbaren. Desondanks is Rome gevallen. Rome viel, omdat het zijn geloof in de eigen beschaving had verloren. Het was de wil verloren om zich te verheffen en voor zijn overleven te vechten.

Rome viel niet plotseling. Rome viel langzamerhand. De Romeinen merkten nauwelijks wat er gebeurde. Ze zagen de immigratie van de barbaren niet als bedreiging, totdat het te laat was. Tientallen jaren lang waren Germaanse barbaren, aangetrokken door de welvaart van het imperium, de grens overgekomen.

In het begin kon de aantrekkingskracht van het imperium op nieuwelingen nog worden gezien als teken van de culturele, politieke en economische superioriteit van Rome. De mensen kwamen om een beter leven te vinden, die hun eigen cultuur hen niet kon bieden. Maar toen, op 31 december van het jaar 406, vroor de Rijn dicht en tienduizenden Germaanse barbaren staken de rivier over, overspoelden het imperium en verwoestten iedere stad waar ze langs kwamen. In het jaar 410 werd Rome geplunderd.

De val van Rome was een traumatische ervaring. Er werden talrijke boeken over deze catastrofale gebeurtenis geschreven en de Europeanen werden ervoor gewaarschuwd niet nog een keer dezelfde fout te maken. In 1899 waarschuwde Winston Churchill er in zijn boek “The River War” voor dat de islam Europa op dezelfde manier zou bedreigen als de barbaren ooit Rome bedreigd hebben.

“Het Mohammedanisme”, schreef Churchill – en ik citeer – “is een militant en missionair geloof. Er bestaat geen sterkere rugwaarts gekeerde kracht in de wereld. […] De beschaving van het moderne Europa zou kunnen vallen, net zoals de beschaving van het oude Rome viel”. Einde citaat.

Churchill heeft gelijk. Maar als Europa valt, zal het, net zoals het oude Rome, vallen, omdat het niet meer gelooft in de superioriteit van de eigen beschaving. Het zal vallen, omdat het dom genoeg gelooft dat alle culturen gelijkwaardig zouden zijn en dat er daarom geen reden zou zijn waarom we voor onze eigen cultuur zouden moeten vechten om deze te behouden.

Deze ontbrekende verdediging van onze eigen cultuur heeft van de immigratie de gevaarlijkste bedreiging gemaakt die tegen het Westen kan worden ingezet. Het multiculturalisme heeft ons dermate tolerant gemaakt dat we de intolerantie tolereren.

Dames en heren, vergist u zich niet: onze tegenstanders zijn zich heel goed bewust van onze zwakte. Ze zien, dat het patroon, dat leidde tot de val van Rome, nu opnieuw in het Westen speelt. Ze zijn zich heel goed bewust van de betekenis van Rome als symbool van het Westen. Steeds opnieuw maken ze toespelingen op de val van Rome. Rome is constant in hun hoofden:

De voormalige Turkse minister-president Erbakan zei – ik citeer: “Heel Europa zal islamitisch worden. We zullen Rome veroveren.” Yunis al-Astal, een geestelijke van Hamas en lid van het Palestijnse parlement, zei – ik citeer: “Rome zal zeer spoedig veroverd worden.” Ali Al-Faqir, de voormalige Jordaanse minister van religie, merkte op dat – ik citeer: “De islam Rome zal veroveren.” Sjeik Muhammad al-Arifi, imam van de moskee van de Saoedische verdedigingsacademie, zei – ik citeer: “We zullen Rome beheersen en de islam daar invoeren.”
Onze tegenstanders hopen op een gebeurtenis die lijkt op het dichtvriezen van de Rijn in 406, waarbij duizenden immigranten een gunstige gelegenheid hadden gekregen om massaal het Westen binnen te vallen.

In een in 1974 gehouden toespraak voor de Verenigde Naties zei de Algerijnse president Houari Bomédienne – ik citeer: “Op zekere dag zullen miljoenen mensen het zuidelijke halfrond verlaten en naar het noordelijk halfrond gaan. En ze zullen er niet als vrienden heengaan. Ze zullen er namelijk heengaan om het te veroveren. En ze zullen het met hun zonen veroveren. De baarmoeder van onze vrouwen zal ons de overwinning bezorgen.” Einde citaat. De Libische dictator Gaddhafi zei – ik citeer: “Er bevinden zich op dit moment tien miljoen moslims op het Europese continent en hun aantal neemt verder toe. Dat is een duidelijk signaal dat het Europese continent tot de islam zal overgaan. Europa zal op zekere dag in de nabije toekomst een islamitisch continent zijn.” Einde citaat.
Onze tegenstanders beogen een herhaling van de val van Rome in de 5e eeuw en willen exact dezelfde methodes toepassen. “De strategie om mensen te exporteren en hen in grote aantallen te laten vermenigvuldigen, is de eenvoudigste weg om een territorium in bezit te nemen”, waarschuwde de beroemde Italiaanse schrijfster Oriana Fallaci.

Hoe dan ook, de situatie nu zou erger kunnen zijn dan destijds toen het Romeinse rijk viel.

De Germaanse barbaren, die Rome overrompelden, werden niet door een ideologie gedreven. Nadat ze Rome hadden geplunderd, namen ze in het verloop van de tijd de joods-christelijke beschaving van Rome aan. Ze vernietigden Rome, omdat ze zijn rijkdommen wilden, maar ze herkenden en erkenden dat de Romeinse beschaving superieur was aan de eigen barbaarse cultuur.

Na de vernietiging van Rome probeerden de Germaanse stammen langzamerhand de stad weer op te bouwen. In het jaar 800 kroonde de Frankische aanvoerder Karel de Grote zichzelf tot Romeins keizer. 300 jaar later gingen de Franken en andere Europeanen op kruistocht om hun christelijke cultuur te verdedigen. De kruistochten waren, zoals Oriana Fallaci schreef – ik citeer: “een tegenoffensief om de uitbreiding van de islam in Europa tegen te gaan.”

Rome was gevallen, maar als een feniks is het weer herrezen.

In tegenstelling tot de barbaren die Rome hebben aangevallen, worden de opvolgers van Mohammed door een ideologie gedreven die zij aan ons willen opleggen.

De islam is een totalitaire ideologie. De islamitische sharia regelt ieder detail van het leven. De islam is onverenigbaar met onze westerse levensstijl. De islam is een bedreiging van onze waarden. Het respect voor andersdenkenden, de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen, de gelijkberechtiging van homocoïtusuelen en heterocoïtusuelen, het respect voor christenen, Joden, agnostici en afvalligen, de scheiding van kerk en staat – al deze dingen komen in de knel vanwege de islamisering.

Europa islamiseert in snel tempo. Veel Europese steden hebben grote islamitische concentratiegebieden. In enkele wijken gelden al islamitische regels. Vrouwenrechten worden met voeten getreden. We worden geconfronteerd met hoofddoeken en boerka´s, polygamie, vrouwelijke genitaliënverminking en eermoorden. “In al onze steden”, zegt Oriana Fallaci, “bestaat er een tweede stad, een staat binnen de staat, een regering binnen de regering. Een islamitische stad, een stad, die door de koran wordt geregeerd.” Einde citaat.

Dames en heren, vergist u zich niet: het multiculturalistische links bevordert de islamisering. Linkse multiculturalisten jubelen over iedere nieuwe shariabank, over iedere nieuwe islamitische school, over iedere nieuwe moskee. De multiculturalisten beschouwen de islam als gelijkwaardig aan onze eigen cultuur. Sharia of democratie? Islam of vrijheid? Dat speelt voor hen geen rol. Maar het speelt voor ons een rol. De hele linkse elite is schuldig aan het bedrijven van cultuurrelativisme. Universiteiten, kerken, vakbonden, media en politici. Ze verraden onze hard bevochten vrijheden.

Dames en heren, wat er op dit moment in Europa gebeurt, werd in zekere mate opzettelijk zo gepland.

In oktober 2009 bevestigde Andrew Neather, de voormalige adviseur van de Britse minister-president Tony Blair, dat de Britse regering met opzet de massa-immigratie als onderdeel van een sociaaltechnisch project had georganiseerd. De Blair-regering wilde – ik citeer: “het Verenigd koninkrijk waarachtig multicultureel maken.” Om dit doel te bereiken, gaf men tussen 2000 en 2009 toestemming aan 2,3 miljoen buitenlanders om naar Groot-Brittannië te komen. Neather zegt dat deze politiek Groot-Brittannië “verrijkt” zou hebben.

Gewone mensen op hun beurt beschouwen het dalen van de maatschappelijke samenhang, de stijging van de criminaliteit en de verandering van hun oude buurten in No-Go-Areas niet als “verrijking”.

Gewone mensen zijn zich er heel goed van bewust dat ze getuigen worden van een fenomeen van bevolkingsruil. Normale mensen voelen zich verbonden met de beschaving die hun voorouders hebben opgebouwd. Ze willen haar niet vervangen zien door een multiculturele samenleving, waarin de waarden van de immigranten gelijkwaardig zijn aan die van hen. Het heeft niets met vreemdelingenhaat of islamofobie te maken om onze westerse cultuur als superieur tegenover andere culturen te beschouwen – het is puur mensenverstand.

Gelukkig leven we nog steeds in een democratie. De mening van normale mensen speelt nog steeds een rol. Ik ben de voorzitter van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid, die tot doel heeft de islamisering te stoppen en de traditionele waarden en vrijheden in Nederland te verdedigen.

Omdat de boodschap van mijn partij zo belangrijk is, ondersteun ik de opbouw van gelijksoortige partijen in andere landen, zoals in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, waar ze nog niet bestaan. Vorige maand liet een peiling in Groot-Brittannië zien, dat een verrassende 49% van de Britten zou overwegen om een niet-fascistische en geweldloze partij te ondersteunen die zich ervoor inzet op te treden tegen de immigratie en tegen de islamitische extremisten en die de bouw van moskeeën beperkt. In oktober van het afgelopen jaar was ik in Berlijn, waar ik een toespraak hield over de fundamentele ideeën naar aanleiding van de oprichting van Die Freiheit, een nieuwe partij, aangevoerd door René Stadtkewitz, een voormalige christendemocraat. Duitse peilingen laten zien, dat zo´n partij een potentieel van 20% bij verkiezingen heeft.

Mijn toespraak, waarin ik er bij de Duitsers op aandrong zich niet langer te schamen voor hun Duitse identiteit, trok veel media-aandacht. Twee weken later verklaarde de Duitse Bondskanselier Merkel dat het multiculturalisme “absoluut mislukt” zou zijn. Horst Seehofer, de voorzitter van de Beierse zusterpartij van de CDU, de CSU, was nog duidelijker. “Het multiculturalisme is dood”, zei hij.

Vorige maandag zei de Franse president: “We waren te bezorgd over de identiteit van de immigrant en te weinig over de identiteit van het land dat hem heeft opgenomen.” Einde citaat.

Vijf weken geleden gaf de Britse minister-president David Cameron het multiculturalisme de schuld van het islamitische extremisme. “We hebben de verzwakking van onze collectieve identiteit toegestaan”, zei hij. “Onder de doctrine van het multiculturalisme van de staat hebben we er verschillende culturen toe aangemoedigd om gescheiden te leven van de meerderheid […].” Einde citaat.

In zijn toespraak maakt Cameron nog steeds verschil tussen de islamistische ideologie, die hij extremistisch en gevaarlijk noemt, en de islam, waarvan hij zegt dat deze een vreedzame religie zou zijn. Ik deel deze opvatting niet en net zo min deed dit de grote voorganger van Cameron, Winston Churchill. Om te zeggen dat de islam vreedzaam zou zijn, is een multiculturalistisch dogma, dat niet overeenkomt met de waarheid.

Politici zoals Merkel, Sarkozy en Cameron schijnen nog altijd niet begrepen te hebben wat werkelijk het probleem is. Desalniettemin is het feit dat ze zich genoodzaakt zagen om zich te distantiëren van het multiculturalisme een duidelijk signaal dat ze begrepen hebben dat ze een lippendienst moeten afleggen over datgene wat de meerderheid van hun bevolking al lang heeft begrepen. Namelijk dat de massa-immigratie van mensen uit islamitische landen de meest negatieve ontwikkeling is die Europa de afgelopen 50 jaar heeft gezien.

Gisteren werd er een vooraanstaande peiling in Nederland gepubliceerd, waaruit blijkt dat 50% van de Nederlanders van mening is dat de islam onverenigbaar zou zijn met democratie, terwijl 42% in een vereniging gelooft. Zelfs tweederde deel van de liberale en christendemocratische kiezers is ervan overtuigd dat de islam en de democratie niet te verenigen zijn.

Dat is dus het politieke erfgoed van het multiculturalisme. Terwijl de linkse partijen een nieuwe groep kiezers voor zichzelf hebben gevonden, behouden de gevestigde rechtse partijen nog steeds hun geloof dat de islam een religie van de vrede zou zijn, net zoals andere vreedzame religies zoals het christendom, het Jodendom, het Boeddhisme en anderen.

Het probleem met het multiculturalisme is de weigering om de realiteit te zien. De realiteit dat onze beschaving superieur is en de realiteit dat de islam een gevaarlijke ideologie is.

Op dit moment worden we met politieke onlusten in Arabische landen geconfronteerd. Autocratische regimes, zoals dat van Ben Ali in Tunesië, Moebarak in Egypte, Gaddhafi in Libië, de kaliefendynastie in Bahrein en anderen werden ten val gebracht of liggen onder vuur. De Arabische volkeren verlangen naar vrijheid. Dat is alleen maar natuurlijk. Maar de ideologie en de cultuur van de islam is in deze landen zo diep geworteld, dat echte vrijheid gewoon onmogelijk is. Zolang de islam daar dominant blijft, kan er geen echte vrijheid bestaan.

Laten we de realiteit in de ogen kijken. Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, demonstreerden er op het Tahrirplein in Cairo 300 vrouwen. Binnen enkele minuten werden de vrouwen door een groep bebaarde mannen belaagd, geslagen en weggesleept. Enkele van hen werden zelfs seksueellastig gevallen. De politie greep niet in. Dat is het nieuwe Egypte: op maandag demonstreren de mensen voor vrijheid, op dinsdag slaan diezelfde mensen vrouwen in elkaar, omdat ook zij vrijheid verlangen.

Ik ben bang dat democratie in islamitische landen niet tot echte vrijheid zal leiden. Een peiling van het Amerikaanse Pew Center liet zien, dat 59% van de Egyptenaren de voorkeur geeft aan democratie boven iedere andere staatsvorm. 85% zegt echter, dat de invloed van de islam op de politiek een goede zaak zou zijn, 82% denkt dat echtbrekers gestenigd zouden moeten worden, 84% wil de doodstraf voor afvalligen en 77% zegt dat dieven zweepslagen moeten krijgen of dat men hun handen zou moeten afhakken.

Ronald Reagan had gelijk toen hij Gaddhafi een “dolle hond” noemde. Maar we zouden niet aan de illusie moeten vasthouden dat er echte vrijheid zou kunnen bestaan in een land waar de islam heerst. Het lijdt geen twijfel dat de resultaten van de Pew-peiling in Egypte ook in Libië gelden. Het is niet in onze interesse om de Moslimbroederschap in Tripolis aan de macht te brengen en in Libië een kalifaat in te stellen.

Natuurlijk moet de wereld Gaddhafi ervan afhouden zijn eigen mensen te vermoorden. Maar zoals VN-resolutie 173 de afgelopen week heeft vastgelegd, is dit primair de verantwoordelijkheid – ik citeer: “vooral van de staten in de regio.” Einde citaat. Waarom moet een land zoals Nederland zes F16 gevechtsvliegtuigen leveren om het wapenembargo in Libië te steunen, terwijl Saoedi-Arabië geen enkel vliegtuig van zijn bijna 300 gevechtsvliegtuigen levert? Er sterven Arabieren, maar de Arabische landen onttrekken zich aan hun verantwoordelijkheid.

En over een van de grootste bedreigingen van de huidige crisis wordt door onze leiders niet eens gesproken: hoe kunnen we verhinderen, dat duizenden economische vluchtelingen en gelukszoekers de Middellandse Zee oversteken en aankomen op een plek zoals Lampedusa? Nu Tunesië bevrijd is, zouden de jonge Tunesiërs moeten helpen om hun land weer op te bouwen in plaats van naar Lampedusa te vertrekken. Europa kan zich geen nieuwe stroom van duizenden vluchtelingen permitteren.

Dames en heren, het wordt tijd om wakker te worden. We moeten de realiteit onder ogen zien en we moeten de waarheid uitspreken. De waarheid is, dat de islam slecht is en de waarheid is dat de islam een bedreiging voor ons is.

Voordat ik verder ga, wil ik echter duidelijk maken dat ik geen probleem met moslims als zodanig heb. Er bestaan veel gematigde moslims. Daarom maak ik ook altijd een duidelijk onderscheid tussen de mensen en de ideologie, tussen de moslims en de islam. Er bestaan veel gematigde moslims, maar er bestaat geen gematigde islam.

De islam streeft naar wereldheerschappij. De koran beveelt moslims de Jihad uit te voeren en de sharia door te drukken.

Het vertellen van de waarheid en het waarschuwen dat de islam wel eens niet zo welwillend zou kunnen zijn als de heersende elite beweert, werd in verschillende EU-landen tot een misdaad van ophitsing gemaakt. Zoals u vermoedelijk weet, moest ik ook wegens “aanzetten tot haat” voor de rechtbank verschijnen. Dit is het paradoxale van de multiculturele samenleving. Zij beweert pluralistisch te zijn, maar staat slechts één zienswijze op het wereldgebeuren toe, namelijk dat alle culturen gelijkwaardig en goed zijn.

Het feit dat wij als criminelen worden behandeld, omdat we de waarheid vertellen, mag ons echter niet afschrikken. De waarheid dat de islam slecht is, was voor onze voorouders altijd duidelijk. Daarom hebben ze gevochten. Het was voor hen glashelder, dat onze beschaving superieur is aan de islam.

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom onze cultuur veel beter is dan die van de islam. Wij Europeanen, of we nu christenen, Joden, agnostici of atheïsten zijn, geloven in de rede. We hebben altijd geweten dat er van de islam niets goeds valt te verwachten.

Terwijl onze cultuur in Jeruzalem, Athene en Rome geworteld is, zijn de wortels van de islam de woestijn en de hersens van Mohammed. Onze voorouders hebben de consequenties heel goed vastgehouden. De koran, schreef de historicus Theophanes, die leefde in de tweede helft van de 8e eeuw, is gebaseerd op hallucinaties.

“Toon mij wat Mohammed voor nieuws heeft gebracht en je zult kwaad en onmenselijkheid vinden”, zei de Byzantijnse keizer Manuel II, in 1391 en hij voegde er aan toe: “God is niet blij met bloed – en om niet verstandig te handelen is tegen de goddelijke natuur.”

1400 jaar lang hebben mensen in het Westen de islam en zijn oprichter bekritiseert, omdat ze het kwaad herkenden als ze het zagen. Maar toen opeens, in de laatste decennia van de vorige eeuw, in het bijzonder vanaf de jaren-70, zijn westerse intellectuelen hiermee gestopt.

Het morele en culturele relativisme van het marxisme bracht de politieke en intellectuele elites van Europa ertoe om een utopisch geloof in een universele broederschap van de mensheid aan te nemen.

Het multiculturalisme is de cultuur van het verstoten van Europa´s erfgoed en zijn vrijheden. Het verzwakt het Westen dag na dag. Het leidt tot zelfcensuur van de media en de universiteiten, tot de ineenstorting van het onderwijssysteem, tot de verzwakking van de kerken, tot de omverwerping van de nationale staat, tot de ineenstorting van onze vrije samenleving.

Terwijl op dit moment onze leiders zich – eindelijk – schijnen te realiseren wat voor een desastreuze fout het multiculturalisme geweest is, is het multiculturalisme nog niet dood. Er is meer voor nodig om het multiculturalisme te overwinnen dan simpele verkondigingen dat het “absoluut mislukt” zou zijn. Wat nodig is, is dat wij het tij van de islamisering keren.

Er zijn een paar dingen die wij in deze aangelegenheid kunnen doen.

Een van de dingen die we zouden moeten doen, is ons verzetten tegen de invoering van de sharia of van het islamitische recht in onze landen. In ongeveer een dozijn staten van de Verenigde Staten worden op dit moment wetten vastgesteld om de invoering van de sharia te verhinderen. Begin mei zal ik naar de VS reizen om mijn ondersteuning aan deze inspanningen uit te drukken. We zouden gelijksoortige maatregelen in Europa in overweging moeten nemen.

Iets anders dat we zouden moeten doen, is het ondersteunen van moslims die de islam willen verlaten. Een Internationale Vrouwendag is zinloos in de Arabische wereld als er geen internationale verlaat-de-islam-dag bestaat. Ik stel de invoering van zo´n dag voor, waarop wij de moedige mannen en vrouwen kunnen eren die de islam willen verlaten. Misschien kunnen we een symbolische datum voor zo´n dag kiezen en een jaarlijkse prijs instellen voor een persoon die de islam de rug heeft toegekeerd of voor een organisatie, die mensen helpt zich van de islam te bevrijden. Het is heel eenvoudig om moslim te worden. Alles, wat daarvoor nodig is, is het uitspreken van de sjahada, de islamitische geloofsbekentenis, die luidt – ik citeer: “Ik getuig dat (er) geen god is (dan) alleen Allah, ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah.” Het zou net zo eenvoudig moeten zijn om de islam via een tegen-sjahada te verlaten, die zegt: “Ik verlaat de islam en treedt toe tot de mensheid.”

Een derde maatregel om het tij van de islamisering te keren, is het benadrukken van de soevereiniteit van de nationale staat. De volkeren van de vrije wereld zullen alleen in staat zijn om tegen de islam te strijden als ze zich rondom een vlag kunnen verzamelen waarmee ze zich kunnen identificeren. Deze vlag, die prepolitieke loyaliteit symboliseert, kan alleen de vlag van onze natie zijn. In het Westen zijn onze vrijheden in onze nationale staten gepersonifieerd. Daarom staan de multiculturalisten vijandig tegenover de nationale staten en is het hun doel deze te vernietigen.

Nationale identiteit is een inclusieve identiteit; zij verwelkomt iedereen, om het even van welke religie of van welk ras, die zich in een natie wil invoegen door het lot en de toekomst van een volk te delen. Zij bindt het individu aan een erfgoed, aan een traditie, aan een loyaliteit en aan een cultuur.

Ik zou daar iets meer over willen zeggen, omdat we vandaag hier in Rome bijeengekomen zijn. Wederom, het is heel toepasselijk dat we in Rome zijn. In deze stad werd in 1957 en – wat een ironisch toeval – precies op deze dag, de 25e maart, het Verdrag van Rome ondertekend. Dit verdrag verplicht de EU-lidstaten ertoe om toe te werken naar een “nog nauwere verbinding”.

Ongelukkig genoeg werd deze unie, net zoals andere multinationale instellingen, een van de vehikels ter bevordering van het multiculturalisme. De EU is in handen gevallen van de multiculturalistische elite, die door het uithollen van de nationale soevereiniteit de vaardigheid van de Europese volkeren vernietigt om democratisch over hun eigen toekomst te beslissen.

De nieuwe regering in mijn land, die ik met mijn partij ondersteun, wil de immigratie beperken. Dat is het wat onze kiezers willen. Maar we zien ons geconfronteerd met het feit dat onze politiek voor een groot deel naar “Europa” werd gedelegeerd en dat onze kiezers niet langer rechtstreeks iets over hun eigen toekomst hebben te zeggen.

Vanwege internationale verdragen krijgt de EU-wetgeving de overhand tegenover nationale wetgeving en dit kan niet door nationale parlementen worden teruggedraaid. In het jaar 2008 annuleerde het Europese gerechtshof, het hoogste gerechtshof in de EU, daadwerkelijk de immigratiewetgeving van zowel Ierland als Denemarken. Het gerechtshof stelde vast, dat nationale wetgeving ondergeschikt is aan alles wat er op Europees niveau wordt beslist. In maart 2010 maakte het Europese gerechtshof de Nederlandse wetgeving ongedaan, die familiehereniging voor migranten die van de bijstand leven beperkte.

De behaaglijkheid waarmee Europa´s politieke elite de immigratiepolitiek voert, een immigratiepolitiek met als doel de ontworteling van Europa, toont de tactloosheid van deze elite. Zij offert bereidwillig de eigen mensen op aan haar politieke doel, zonder zich iets aan te trekken van de mensen die hierdoor worden getroffen.

Arbeiders uit de onderklasse werden uit hun woonwijken verdreven. Er bestaat geen respect voor hun democratische keuze. Daarentegen worden mensen, die het niet eens zijn met de multiculturele intriges, als racisten en vreemdelingenhater beschouwd, terwijl van het ongedefinieerde misdrijf “racisme en vreemdelingenhaat” een centraal punt in alle morele verkondigingen van de Europese Unie, van de Raad van Europa, van de Verenigde Naties en andere supranationale organisaties werd gemaakt. Dat vertegenwoordigt een systematische aanval van de elite op de normale gevoelens van nationale identiteit.

In 2008 stelde de parlementaire vergadering van de Raad van Europa vast, dat de lidstaten verplicht zijn om – ik citeer: “de islamofobie te veroordelen en te bestrijden” en te garanderen “dat schoolboeken de islam niet als vijandige of bedreigende religie voorstellen.” Einde citaat.

In maart 2010 verordende de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties een resolutie die de zogenaamde “belastering van religies” criminaliseert. De door Pakistan opgestelde resolutie noemt slechts één religie bij naam: de islam. Met zijn 57 lidstaten maakt de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) voortdurend gebruik van haar stemmenaantal in de VN om het concept van de vrijheid en van de mensenrechten te ondermijnen. In 1990 wees de OIC de Universele verklaring van de rechten van de mens uit 1948 af en verving deze door de mensenrechtenverklaring van Cairo in de islam, die in 24 artikelen vastlegt – ik citeer: “Alle rechten en vrijheden die in deze declaratie zijn vastgelegd, zijn volgens de islamitische sharia.” Einde citaat.

Deze “mensenrechten”-charade moet stoppen als de westerse beschaving wil overleven. Mensenrechten bestaan ter bescherming van personen, niet van religies en ideologieën.

Het schijnt inmiddels het doel van de EU te zijn om de oude soevereine naties te vernietigen en deze te vervangen door nieuwe provinciale identiteiten, die allemaal klonen van elkaar zijn. Brittanistan zal niet verschillen van Hollandistan, ook niet van Germanistan, Italistan of van welke andere provincie dan ook in de Europese superstaat die ontstaat.

We moeten Europa terugeisen. Dat kunnen we alleen maar doen door politieke macht terug te geven aan de nationale staat. Door de nationale staten te verdedigen waarvan we houden, verdedigen we onze eigen identiteit. Door onze eigen identiteit te verdedigen, verdedigen we wie en wat we zijn tegen diegenen die ons willen ontwortelen. Tegen diegenen, die ons van onze wortels willen afsnijden, zodat onze cultuur afbrokkelt en sterft.

Vrienden, 20 jaar na de gewone mensen zijn de conservatieve Europese mainstream aanvoerders zoals Merkel, Sarkozy en Cameron eindelijk – beter laat dan nooit – tot de conclusie gekomen dat het multiculturalisme een fout is. Desondanks hebben ze geen plan om de situatie te verhelpen.

Dames en heren, het is tijd voor een verandering. We moeten snel zijn. De tijd begint te dringen. Ronald Reagan zei: “We moeten nu handelen om morgen te bestaan.” Daarom stel ik de volgende maatregelen voor om onze vrijheid te behouden:

Ten eerste moeten we onze vrijheid van meningsuiting verdedigen. Zij is de belangrijkste van onze vrijheden. Als we vrij zijn om te spreken, zullen we in staat zijn de mensen de waarheid te vertellen en zullen ze begrijpen wat er op het spel staat.

Ten tweede moeten we stoppen met het cultuurrelativisme. Tegen de multiculturalisten moeten we trots zeggen: onze westerse cultuur is superieur aan de islamitische cultuur. Alleen als we daarvan overtuigd zijn, zullen we bereid zijn voor onze eigen identiteit te vechten.

Ten derde moeten we de islamisering stoppen. Omdat meer islam minder vrijheid betekent. We moeten de immigratie uit islamitische landen stoppen, we moeten criminele immigranten uitzetten, we moeten de bouw van nieuwe moskeeën verbieden. Er is al genoeg islam in Europa. De immigranten moeten zich assimileren en zich aanpassen aan onze waarden: Als je in Rome bent, gedraag je dan als een Romein.

Ten vierde moeten we de prioriteit en soevereiniteit van de nationale staat herstellen. Omdat wij burgers van deze staten zijn, kunnen we trots op hen zijn. Wij houden van onze natie, omdat zij ons thuis is, zij is ons erfgoed dat onze voorouders ons nalieten en dat wij aan onze kinderen willen nalaten. Wij zijn geen multiculturalisten, wij zijn patriotten. En omdat wij patriotten zijn, zijn wij bereid om voor de vrijheid te vechten.

Laat me met een afsluitende – en positieve – opmerking eindigen: hoewel de situatie slecht is en het multiculturalisme nog steeds overheerst, zijn we beter in vorm dan het Romeinse imperium voor zijn val.

Het Romeinse rijk was geen democratie. De Romeinen kenden geen vrijheid van meningsuiting. Wij zijn de vrije mensen van het Westen. Wij vechten niet voor een imperium, wij vechten voor onszelf. Wij vechten voor onze nationale republieken. U vecht voor Italië, ik vecht voor Nederland, anderen vechten voor Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken of Spanje. We staan samen. Samen vertegenwoordigen we de naties van Europa.

Ik vertrouw erop dat als we de vrijheid van meningsuiting en de democratie kunnen redden, onze beschaving in staat zal zijn om te overleven. Europa zal niet vallen. Wij, de Europese patriotten, zullen dat niet toestaan.

Hartelijk dank.

Bron:

[Link niet meer beschikbaar]
 
Er staat wel heel vaak het woord nationaal in. En iets over takken aan dezelfde boom en vervolgens wij de Europese patriotten. Erg gekunsteld om van de nationalistische bewegingen een soort van eenheid te maken. Kijk naar het handelen van de PVV, dat is met de rug naar het buitenland toe altijd! Nee niet alleen tegen Marokko ook tegen onze buurlanden en Europa. Henk en Ingrid die moeten noch de Italiaanse noch de Franse noch de turkse cultuur. Henk en Ingrid willen een gehaktbal met piepers en spruiten voor de TV met GTST aan.
 
Het Romeinse rijk, toevallig het meest multiculturele rijk in de geschiedenis.
 
veel te veel leesvoer
wilders for president
 
"Samen met Jeruzalem en Athene is Rome de wieg van onze westerse beschaving"

Hier maar gestopt met lezen, de arme man moet zijn schoolgeld maar eens gaan terugvragen want dit is wel erg droevig...
 
Sowieso vreemd dat je een oppermacht van 2000 jaar geleden vergelijkt met het Nederland van nu, maar goed, ik vond het wel leuk om te lezen.
 
partijkaart aan de paus geven?
 
Goed stuk waar ik het in grote lijnen zeker mee eens ben.
 
Het is an art

:trollface:
:trollface:

tumblr_lb7mugkajM1qapa4po1_500.png
 
Back
Naar boven