XXL Nutrition

In wat geloven jullie??

Bezoekers in dit topic

Originally posted by bart82
Dit vind ik nou net het spijtige aan godsdiensten; al het mooie en complexe aan welk wezen dan ook word toegewezen aan god.
Dat vind ik nou wel veel krediet voor een persoon die ik nog nooit gezien heb.
Omdat God een persoon is zonder lichamelijk lichaam is Hij niet te zien. Dat is ook niet nodig, want je hoeft iemand niet te zien om te weten dat hij bestaat. Misschien vind jij het teveel krediet om te zeggen dat het complexe door Hem ontworpen is, maar bedenk dat je er anders nooit was geweest... wat is God nou aan ons verschuldigt? niets. hoewel het lijkt alsof we vergeten zijn, is het niet zo. God kijkt toe en geeft ons een kans om te bewijzen dat we zonder Hem kunnen totdat het genoeg is en Hij ingrijpt. (ik weet dat het best een vreemd idee is, maar toch heb ik genoeg redenen om erin te geloven)

Originally posted by bart82
een "eenvoudig" antwoord vinden op een behoorlijk complex verschijnsel.
En evolutie dan? Dat is ook niet het ingewikkelste antwoord :rolleyes: Zowel evolutie als schepping kunnen niet door de wetenschap bewezen worden, misschien omdat mensen niet willen dat het één of het ander bewezen wordt.

Originally posted by bart82
Als men duizenden jaren geleden vroeg wat bliksem was zou iedereen zeggen dat god boos was en hun strafte voor hun slechte daden. Vraag het nu en iedereen antwoord dat het gewoon een electrische lading is die wordt opgewekt door wolken met een verschil in polariteit.

Hoe slimmer de mens werd hoe minder men god nodig had als verklaring voor de dingen die men niet begreep.
En dat is een grote fout die mensen maken, geloven in hun eigen verstand...
 
Ik heb net een afbeelding gezien van "rudimentaire bekken" bij walvissen. Nou, dat stelt ook weinig voor... met een beetje fantasie kan het van alles betekenen.

Overéénkomsten tussen dieren van verschillende klassen of orden worden vaak als bewijzen voor evolutie gezien. Om dat te bekrachtigen maken ze die overéénkomsten wat duidelijker door bijvoorbeeld bij walvissen het de naam "bekken" toe te kennen, wat alleen noodzakelijk is bij achterpoten, waardoor dus de verleiding ontstaat te denken dat dit verklaarbaar is door evolutie.

Vergelijk het met het werk van kunstenaars. Kenners kunnen aan een schilderij zien welke kunstenaar het gemaakt heeft. Dit komt door kleine overéénkomsten in de sT van de kunstenaar. Overéénkomsten tussen dieren, hoe groot de algemene verschillen ook zijn, zijn toe te kennen aan de sT van de kunstenaar die hun gemaakt heeft, God. Vele kunstenaars heb je nog nooit in het echt gezien, maar je weet dat ze bestaan hebben door hun werken. Niemand heeft God ooit gezien, maar door Zijn werken kunnen we weten dat Hij bestaat.
 
Originally posted by CrocoDillon
Niemand heeft God ooit gezien, maar door Zijn werken kunnen we weten dat Hij bestaat.

sorry, daar rectificeer ik jou, sommige GELOVEN dat hij bestaat

Linnaean systeem
Dit systeem, hoewel verouderd zoals we later zullen zien wordt nog steed volop gebruikt door biologen en dat is ook de oorzaak dat de meeste mensen denken dat dinosaurussen zijn uitgestorven. Linnaeus was een botanicus die leefde van 1707-1778 die deze classificatie ontwikkelde voor bloemen. Later heeft hij dat uitgebreid tot alle levende wezens die op dat moment bekend waren. Het systeem groept alle dieren bijelkaar die iets gemeenschappelijks hebben. Vaak zijn dat dan uiterlijke kenmerken en/of gedragspatronen. Gewervelde dieren werden door Linnaeus in 5 groepen verdeeld die elkaar niet overlappen. Hoewel dit leidt tot een voor biologen gemakkelijke ordening worden de onderlinge relaties niet duidelijk.
 
Laatst bewerkt:
Toen Linnaeus dit systeem bedacht waren er nog geen dinosaurussen gevonden, tenminste niet als zodanig herkend. Darwin had zijn evolutietheorie nog niet bedacht, sterker nog hij was nog niet eens geboren.Dus dit was in zijn tijd een geweldige vooruitgang. Maar de moeilijkheid met deze vorm van classificatie kunnen we het best aantonen met de vondst van Archaeopteryx. Waar moest dit dier worden ingedeeld, hij had veren en kon vliegen maar had ook zeer duidelijk reptielkenmerken. Er was wat voor te zeggen om hem in beide groepen te plaatsen maar dat kan in het Linnaean systeem niet. Het is of een vogel of een reptiel.
Laten we nu het systeem zelf eens bekijken:

Linnaean systeem van classificeren
Alle dieren worden geclassificeerd volgens een vastaand systeem, of het nu gaat over vissen of insecten of zoogdieren. Dit systeem wordt ook toegepast op uitgestorven dieren zoals Dinosaurussen. Bovenaan in dit systeem zitten dus dieren die maar heel vaag iets met elkaar gemeen hebben, bijvoorbeeld Gewervelde dieren en onderaan in dit systeem zitten dieren die veel op elkaar lijken. Bij Species, het laagste in dit systeem zit dus één specifieke soort.
Dit is de basis hierarchie;

Koninkrijk
Phylum
Klasse
Orde
Familie
Genus
Species
Als het nodig is kunnen hier nog onderverdelingen tussen worden geschoven. Een extra verdeling onmiddellijk boven een van de standaard rijen wordt voorafgegaan door het woordje -super. B.v. Superorde.
Een extra verdeling onmiddellijk onder een standaard rij wordt voorafgegaan door het woord -onder. B.v. Onderorde.
Als er een nog grotere verfijning nodig is wordt dat voorafgegaan door het woordje -infra. B.v. Infraorde.

Phylogeny oftewel cladistics
Deze vorm van classificeren wordt steeds populairder onder paleontologen. Een betere indeling is als je uitgaat van gemeenschappelijke voorouders. Zo kom je tot een trap van de evolutie. En hoewel er gaten kunnen zitten in de kennis die we hebben, blijft de kaart die uit deze vorm van classificatie komt overeind. Laten we eens kijken naar het verschil met de classificatie van Linnaeus. Bij hem hadden we 5 groepen gewervelde dieren die elkaar niet overlappen. Hoewel duidelijk, iedereen weet wat een vogel is en dat vogels bijelkaar horen, komen we problemen tegen bij uitgestorven dieren zoals Archaeopteryx. Is het een vogel of een reptiel? Phylogeny werkt anders, we weten dat vissen de eerste gewervelde dieren waren en dat daaruit de amphibieën ontstonden. De bewijzen daarvoor zijn te vinden in het skelet. Uit de amphibieën zijn de reptielen voortgekomen etc.
Als we nu een eenvoudige onderverdeling maken zou dat er zo uit kunnen zien.
 
Laatst bewerkt:
Vissen zijn gewervelde dieren. Uit de vissen ontstonden de eerste amfibieën. Zo ontstonden de zogenaamde tetrapoden. Dit gebeurde toen de vinnen van bepaalde vissoorten poten werden. In totaal had deze nieuwe soort dus 4 poten, vandaar dat je spreekt van tetrapoden. Tot de tetrapoden reken je ook de vogels, krokodillen en amfibieën enz.
Gewervelde dieren hebben een circel die alle dieren met een ruggegraat omvat. Binnenin die circel kun je weer een onderverdeling maken. De Tetrapoden, vissen vallen daarbuiten dus zijn wel gewerveld maar geen tetrapod. Vogels, amfibieën, reptielen, zoogdieren zitten wel in de volgende circel; de tetrapoden. Dus die zijn en gewerveld en tetrapode.
Nu kunnen we een volgende onderverdeling maken en die ziet er dan zo uit

en de rest ga ik niet hier posten maar hier si de link...en ik blijf erbij, t is maar net waar je in gelooft. maar als je in god gelooft kan je NIET in de evolutie geloven en dat ben ik 300% met BArt eens
[Link niet meer beschikbaar]
 
Phoeh phoeh, ben een aantal dagen ff niet op't forum en lig mee 5 pagina's zware kost achter :)

Heb zo'n beetje alles gelezen. Ik steun my man Dandy en Bart natuurlijk all the way!

Ik ga niet overal op in, maar ik snap jullie 'gelovigen' gewoon echt niet. Net als capricik die allemaal computer programma's gaat vergelijken met de evolutie. Zucht... Die zaken kun je toch niet vergelijken?!?! Mensen, dieren en natuur GROEID, wij LEVEN, wij ADEMEN en VRETEN.

Natuurlijk vertoond al het leven overeenkomsten, overeenkomsten die gelovigen dan als bewijs zien dat ze allemaal door de zelfde maker gemaakt zijn. Het is toch gewoon logisch dat we overeenkomsten vertonen, we ademen toch allemaal dezelfde zuurstof in, lopen op dezelfde grond en hebben met dezelfde omgeving te maken. We bestaan allemaal uit dezelfde weet-ik-hoeveel bouwstenen (het periodiek systeem).

Het is gewoon iets menselijks om onverklarebare dingen af te schrijven aan een 'God'. 1 of andere gozer, waar niemand ooit iets van vernomen heeft, die dan alles verzonnen zou moeten hebben?! Dat is natuurlijk altijd makkelijk. Heeft God eigenlijk een karakter? Is hij ooit kwaad? Jaloers? Heeft hij emoties? Is het gewoon een onmenselijk wijze man/vrouw/she-male/whatever die altijd de goede beslissingen maakt, zich nooit laat lijden door emoties en gevoelens?

God is, naar mijn mening, ontstaan door een stelletje geld-geile mensen die daar een mooi handeltje in zagen. Mooi aan elke gelovigen een kaartje voor toegang tot de hemel verkopen voor een lekker bedragje. Dikke winst en al die zieltjes waren gerust gesteld. Iedereen blij!

Waarom geloven in de bijbel? Wie heeft die geschreven?! Wie zegt dat dat is wat God wil (stel dat hij bestaat). Dat dat God's woord is en alles wat r in staat Gods goedkeuring heeft. Heeft God de bijbel zelf geschreven? Heeft hij aan iemand verteld wat r in moet komen staan?! Of is r iemand die zomaar raad wat god wil, iemand die bovenmenselijk is en in contact staat met die persoon (jezus of zo). Als je het mij vraagt heeft iemand die een keer een goede pyote heeft geslikt dat gewoon in het diepst van zijn trip opgeschreven en heeft hij ook nog eens een grote groep mensen zo gek gekregen om het te geloven.

Nou ja, ieder zijn eigen geloof, maar als dat klonen dadelijk door gaat is God een beetje overbodig geworden niet? Wat zal God doen? Zal hij ingrijpen? Kán hij ingrijpen? als hij het zou kunnen zal hij het dan ondertussen niet al eens gedaan hebben?

Ik geloof in evolutie, wat r wel of niet van waar is weet ik niet, dat kunnen we niet weten. Wij mensen zijn niet in staat alles te weten, NIEMAND is in staat alles te weten. Als God alles ontworpen heeft. Is r dan ooit een tijd geweest dat r HELEMAAL NIETS was? Dus geen gehal, geen planeten, geen groot zwart vacuum. Gewoon helemaal niets. Alleen God, die altijd al rondzweevde (ik zou niet weten waar hij in moet zweven want r was niets om in te zweven) en op een dag dacht: ik zal maar eens een universum creeren, verder toch niets te doen...

Naja, ik typ wel weer meer als jullie wat getypt hebben, word ff scheel van al die lettertjes :)
 
Originally posted by Rob G
Ik ga niet overal op in, maar ik snap jullie 'gelovigen' gewoon echt niet. Net als capricik die allemaal computer programma's gaat vergelijken met de evolutie. Zucht... Die zaken kun je toch niet vergelijken?!?! Mensen, dieren en natuur GROEID, wij LEVEN, wij ADEMEN en VRETEN.

deze vergelijking snap ik ook echt niet. hoe kun je zoiets idd vergelijken met een levend schepsel die gevoelens heeft. die leeft en probeert te overleven. bij een computer kan je de vergelijking hebben dat er stroom moet zijn en dat een computer ook kan crashen. indien jeweer stroom lees energie toevoert zodat deze weer aande gang kan is dat dan reincarantie???

ga me hier ook verder niet over uitwijden.

wat is God nou aan ons verschuldigt? niets. hoewel het lijkt alsof we vergeten zijn, is het niet zo. God kijkt toe en geeft ons een kans om te bewijzen dat we zonder Hem kunnen totdat het genoeg is en Hij ingrijpt

dus mocht er een atoomoorlog uitbreken dan steekt god daar een stokje voor?


maar goed, Totally agree met Rob en hier een theorie van de bigbang

De Big Bang-theorie in een notendop
Zo'n 10 à 15 miljard jaar geleden ontstond het heelal. In een gigantische explosie verschenen eensklaps tijd, ruimte, massa, straling, krachten en natuurwetten.

In het begin was het heelal ontzettend heet en was de dichtheid ervan enorm. Daardoor was alles heel anders dan wat wij nu kennen: de natuurkrachten waren onherkenbaar, en de verschillende vormen van massa en straling gingen spontaan in mekaar over.

Naarmate het heelal echter groeide en afkoelde, kon dit alles zich organiseren tot wat het nu is: de oernatuurkracht viel uiteen in de gravitatiekracht, de sterke wisselwerking, de zwakke wisselwerking en de elektromagnetische kracht. Uit de oersoep van deeltjes, energie en straling ontstonden de elementaire deeltjes die we nu kennen: quarks, elektronen, fotonen, neutrino's, ... Naarmate het heelal verder afkoelde klitten de quarks samen tot protonen en neutronen, die even later samengingen om atoomkernen te vormen. Atomen ontstonden toen atoomkernen en vrije elektronen samengingen. Die atomen liggen dan weer aan de basis van de sterren en sterrenstelsels.

Wanneer we ons de Big Bang proberen voor te stellen, speelt één ding ons vaak parten: tijd en ruimte zijn samen met de Big Bang gevormd. Let dus op het volgende:

De Big Bang vond niet plaats als een ontploffing op een gegeven punt in de ruimte. Het kan beter worden voorgesteld als het "gelijktijdig" ontstaan van ruimte en tijd overal in het heelal. Er is geen "centrum van uitdijing", geen plaats van waaruit het heelal expandeert. Alle punten in het heelal verwijderen zich gewoon van mekaar. Elk punt in het heelal kan beschouwd worden als "centrum van uitdijing".

Per definitie omvat het heelal alle ruimte en tijd die we kennen (de volledige 4-dimensionale tijd-ruimte), en het Big Bang-model doet daarom geen enkele uitspraak over wat er "buiten", "voor" of "na" het heelal is (voor zover deze uitspraken zin hebben, gezien ruimte en tijd samen met het heelal ontstaan en verdwijnen). De Big Bang zegt dus niets over de eventuele dimensies "waarin" ons heelal zou expanderen, of over het bestaan van tijd buiten de periode tussen Big Bang en een eventuele Big Crunch. In alle geval is het heelal volledig "afgesloten" van deze eventuele "buitenwereld": we kunnen er geen informatie over inwinnen, en hij kan geen invloed hebben op het heelal.

Het valt buiten het bestek van de Big Bang-theorie te speculeren wat aan de basis ligt van de Big Bang. De Big Bang-theorie doet in haar huidige vormen slechts uitspraken over het heelal vanaf 10-43 seconden na het ontstaan ervan. De huidige fysica is totaal niet in staat uitspraken te doen over de natuurwetten die hiervoor heersten.

dus geen knip in de vingertjes en voila, daar is universum

maar om niet al deze info hier te plaatsen
[Link niet meer beschikbaar]
 
Hehe, stelletje zeikerds.. Waar houden jullie je mee bezig? Dat zijn nou echt es geen dingen waar wij ons mee bezig moeten houden, waarom? Wel we komen er toch steeds als domme idiotelijke onwetende uit.. En dan wat maakt dat uit? Niets, laat me toch gewoon es een keer zagen.. Mag dat dan niet ofzow?

Wel, ik krijg plotseling een inval.. Weet er iemand waarom deze thread naar boven werd gekicked? Ik weet het, het is oli die het gedaan heeft, dat weten jullie vast... Maar waarom?? Een nieuwe topic voor "riddle me this?" Neen, want ik ga het antwoord zodadelijk met je meedelen... ..... Eigenlijk nu...
Dit geeft Oli de mogelijkheid om over vanalles en nog wat te zevern in de chat&conversatie thread, want toen deze thread gemaakt werd, was er nog geen gare hanenhok, snap je? Best wel link vind je niet?

Dit vraagt duidelijk een definitieve ban voor OLi :D

(krijg ik nu es karma van je, OLster?)
 
Originally posted by dandyman
sorry, daar rectificeer ik jou, sommige GELOVEN dat hij bestaat
Originally posted by dandyman
Phylogeny werkt anders, we weten dat vissen de eerste gewervelde dieren waren en dat daaruit de amphibieën ontstonden.
En daar rectificeer ik jou dandyman, sommige GELOVEN dat de amfibieën uit de vissen ontstonden :p

[edit] wat ik dus wil zeggen is dat aangezien de evolutionisten praten alsof evolutie bewezen is, dan mag ik ook zo praten over schepping.
 
Inderdaad, de evolutie is verre van bewezen, ik had hier ook wat over gelezen maar ben die info ook weer kwijt :( I'll keep u posted :)
 
Originally posted by dandyman
Vissen zijn gewervelde dieren. Uit de vissen ontstonden de eerste amfibieën. Zo ontstonden de zogenaamde tetrapoden. Dit gebeurde toen de vinnen van bepaalde vissoorten poten werden. In totaal had deze nieuwe soort dus 4 poten, vandaar dat je spreekt van tetrapoden. Tot de tetrapoden reken je ook de vogels, krokodillen en amfibieën enz.
Gewervelde dieren hebben een circel die alle dieren met een ruggegraat omvat. Binnenin die circel kun je weer een onderverdeling maken. De Tetrapoden, vissen vallen daarbuiten dus zijn wel gewerveld maar geen tetrapod. Vogels, amfibieën, reptielen, zoogdieren zitten wel in de volgende circel; de tetrapoden. Dus die zijn en gewerveld en tetrapode.
Nu kunnen we een volgende onderverdeling maken en die ziet er dan zo uit

en de rest ga ik niet hier posten maar hier si de link...en ik blijf erbij, t is maar net waar je in gelooft. maar als je in god gelooft kan je NIET in de evolutie geloven en dat ben ik 300% met BArt eens
[Link niet meer beschikbaar]
Over dat artikel:

Ze hebben het over de sytematiek van de T-Rex, Superorde Dinosauria, oftewel dinosaurussen. Klassen komen boven de orden, tot welke klasse behoren de dinosaurussen dan? Klassen die we nu kennen zijn vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren.
 
Originally posted by CrocoDillon

Over dat artikel:

Ze hebben het over de sytematiek van de T-Rex, Superorde Dinosauria, oftewel dinosaurussen. Klassen komen boven de orden, tot welke klasse behoren de dinosaurussen dan? Klassen die we nu kennen zijn vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren.

reptielen
 
Originally posted by bart82


reptielen
en waar hoort de Archaeopteryx bij? tot de vogels, of de reptielen (waar volgens jou de dinosaurussen bij horen)
 
Originally posted by CrocoDillon

en waar hoort de Archaeopteryx bij? tot de vogels, of de reptielen (waar volgens jou de dinosaurussen bij horen)

die zat er tussenin


en je zegt wel dat de evolutie gesteund word met valse bewijzen maar besef dan ook wel dat de kerk de gelovigen al honderden jaren bedriegd.

Een leuk voorbeeld, waaraan denkt iedereen als ze aan het christendom denken... juist ja, Jezus. En dan nog wel liefst aan het kruis.

Wel als eerste punt wil ik aanhalen dat Jezus aan ieder kruisbeeld met nagels door z'n handen aan het kruis is geslagen, dit is dus een foute afbeelding omdat hij met z'n polsen aan het kruis was genageld. Als hij met z'n handen zou worden vastgenageld zouden deze het bij de minste belasting(het rechtzetten van het kruis) doorscheuren naar de vingers toe.
Nu hoor ik je al zeggen wat maakt dat klein foutje nu, wel ik vind het wel bizar dat als diep gelovigen "gezegend" worden met stigma ze altijd verwondingen aan hun handen oplopen terwijl Jezus niet met zijn handen was vastgenageld...

M'n tweede punt is nog ietsjes opvallender, Jezus was blijkbaar een knappe blanke man met lang blond haar.
Ook weer erg bizar voor een persoon die geboren werd in Bethlehem, je zou toch verwachten dat zo'n persoon een donkere huid had met zwart hoofdhaar. Niet soms...
 
Laatst bewerkt:
Originally posted by bart82


die zat er tussenin


nog iets i.v.m. dat bloed,ff Jezus quoten; Drink want dit is mijn bloed...

...tekst...
En dat kan dus niet volgens deze systematiek... Tot welke klasse behoort die dan?

de overige tekst van je reply hoort thuis in de andere thread.
 
Originally posted by CrocoDillon

En dat kan dus niet volgens deze systematiek... Tot welke klasse behoort die dan?

de overige tekst van je reply hoort thuis in de andere thread.

was er ff niet bij met men gedachten, heb dus die 2 threads wat dooreen geslagen.

Dat van dat bloed hoort dus thuis in de Johovah thread.

De rest hoort in deze thread.
 
Originally posted by bart82
...

en je zegt wel dat de evolutie gesteund word met valse bewijzen maar besef dan ook wel dat de kerk de gelovigen al honderden jaren bedriegd.
Idd, vroeger was het zelfs verboden om de bijbel te lezen, omdat anders de mensen die bedrogen werden hierachter kwamen.

Maar dat wil niet zeggen dat geloven in de bijbel verkeerd is.

Originally posted by bart82
Een leuk voorbeeld, waaraan denkt iedereen als ze aan het christendom denken... juist ja, Jezus. En dan nog wel liefst aan het kruis.

Wel als eerste punt wil ik aanhalen dat Jezus aan ieder kruisbeeld met nagels door z'n handen aan het kruis is geslagen, dit is dus een foute afbeelding omdat hij met z'n polsen aan het kruis was genageld. Als hij met z'n handen zou worden vastgenageld zouden deze het bij de minste belasting(het rechtzetten van het kruis) doorscheuren naar de vingers toe.
Nu hoor ik je al zeggen wat maakt dat klein foutje nu, wel ik vind het wel bizar dat als diep gelovigen "gezegend" worden met stigma ze altijd verwondingen aan hun handen oplopen terwijl Jezus niet met zijn handen was vastgenageld...

M'n tweede punt is nog ietsjes opvallender, Jezus was blijkbaar een knappe blanke man met lang blond haar.
Ook weer erg bizar voor een persoon die geboren werd in Bethlehem, je zou toch verwachten dat zo'n persoon een donkere huid had met zwart hoofdhaar. Niet soms...
Ik zal morgen een afbeelding inscannen en hier posten.
 
Ik weet niet wat er allemaal gezegd is in deze thread of waar het nog over gaat maar de enige betrouwbare informatie waar je echt op kan steunen is wat we nu in de grond terugvinden...

Alle geschriften en afbeeldingen zijn gebasseerd op menselijke invloeden en dus onbetrouwbaar.

Dus als je wil geloven in iets, basseer je dan op betrouwbare feiten.... Just my opinion :)
 
Originally posted by admin
Ik weet niet wat er allemaal gezegd is in deze thread of waar het nog over gaat maar

:rolleyes:
 
Originally posted by CrocoDillon

Idd, vroeger was het zelfs verboden om de bijbel te lezen, omdat anders de mensen die bedrogen werden hierachter kwamen.

best goed van je dat je dat zomaar toegeeft

:)


dit is dus het overbekende kruisbeeld
[Abeelding niet meer beschikbaar]


maar als ik de wat oudere afbeeldingen opzoek kom ik bij deze Jezus terecht
[Abeelding niet meer beschikbaar]
Blijkbaar heeft Jezus veel gelijkenis met Michael Jackson want hij is er met de jaren wel beduidend bleker op geworden.

:D
 
Back
Naar boven