XXL Nutrition

Islam: een sceptisch perspectief

  • Topic starter bart82
  • Startdatum
  • Reacties 498
  • Weergaven 40K
  • Volgers 14

Bezoekers in dit topic

Verder strookt het hel-beeld totaal niet met de uitspraak: God/Allah is barmhartig.

Verder: stel (hypothetisch) dat er een God/Allah zou zijn die ons gemaakt heeft. Denk je nu echt dat iemand die de geavanceerde intelligentie heeft om mensen en het heelal te scheppen tegelijkertijd de primitieve barbaarsheid heeft om mensen eeuwig te laten folteren? Ik denk dat als hij zou bestaan (hypothetisch) hij ver boven dit soort primitieve wraakgevoelens leeft.

Get real: de hel is een menselijk denkbeeld, bedoeld om mensen door middel van angst bij de groep te houden en ze in het gareel te houden. Tot de middeleeuwen werkte dat nog, maar nu echt niet meer.

Verder de beeldspraak: zwepen, spijkers, lava, zonnen; begrippen die in die tijd bekend waren. Als de woorden echt van Allah waren hadden er op zijn minst lasers, elektroshock en chemische foltering (en toekomstige methoden die nu niet bekend zijn) bijgezeten. Het zijn begrippen uit die tijd, dus door mensen verzonnen.[/QUOTE]

Allah is de meest genadevolle , maar ook de al-Hasib de opsteller van de Rekening en de Vergelder
Zijn barmhartigheid reikt niet tot in het oneindigheid
En wie weet wat voor straffen allah swt nog voor diegene die ongelovig zijn klaar heeft staan....

Waarom wordt barmhartigheid dan zo tot zijn eigenschappen gerekend?
Kan hij dan niet beter bij vóórbaat de vergelder worden genoemd?
Dat weegt uiteindelijk toch zwaarder zo blijkt. Hij is barmhartig, maar zover als dat het gaat, daarna is hij weer gewoon een barbaarse tiran. Hij is gewoon liever mensen aan het folteren dan goed voor ze te zorgen.
Anders zou er geen hel zijn met zovelen. De meeste mensen op de wereld zijn nog steeds geen islamiet. Volgens mij is het een saaie bedoeling daar in de hemel met 70 druiven en praktisch geen islamiet die snapt hoe de islam in elkaar steekt. Er zijn dus meer mensen in de hel dan in de hemel. Héél wat meer. En allah heeft ons allemaal gemaakt? Dan valt in ieder geval te zeggen dat het een waardeloze 'vader' is.
 
Stel nou dat de duivel of hoe hij ook moge heten de heilige geschriften heeft laten optekenen en daarmee iedere gelovige in de maling neemt. Alles wat je als gelovige uitvoert moet juist tegengesteld zijn en alleen degenen die een verdorven leven leiden zullen verlost worden. De rest zal eeuwig branden omdat het zulke heilige boontjes zijn geweest.

Nu geloof ik niks van die crap, maar hoe weten gelovigen nu zo zeker dat al hun geboden echt opgelegd zijn door de almachtige?
 
Haha, wow, zo heb ik het nog nooit bekeken :D
 
Goed punt Eric. En als er al zo'n Almachtige bestaat, waarom zo zeker van het bestaan van de Koran/Bijbel als zijn woord. En waarom aanbidden?
 
Mes chers frères, n'oubliez jamais, quand vous entendrez vanter le progrès des lumières, que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas!

Oftewel, de grootste truc die de duivel ooit heeft laten zien is de wereld overtuigen dat hij niet bestaat.

Een zin van de Franse dichter Baudelaire, in de film The Usual Suspects nog eens naar voren gekomen door Keyser Soze (Kevin Spacey).
 
Islam: een sceptisch perspectief – 10 Pedofilie in de Hadith

Mohammed heeft ooit coïtus gehad met een negen-jarig meisje, aldus de Sahih Hadith, de verzameling als authentiek beschouwde geschriften over het leven van Mohammed en zijn naasten. Moslims én niet-Moslims reageren verdeeld: ontkenning, verontschuldiging en veroordeling.

Inleiding
Direct na de Koran bestaat in de Islam een tweede bron van richtlijnen. Deze bron wordt gevormd door de Hadith. Het Arabisch meervoud van Hadith is Ahadith; in dit artikel zal ik het algemene spraakgebruik volgen, en zal het woord “Hadith” gebruiken.

De Hadith is een enorme verzameling tradities in relatie tot Mohammed en zijn naasten. Verreweg de meeste Moslims (een relatief kleine groep uitgezonderd) beschouwen de Hadith als een verdere invulling van de richtlijnen uit de Koran. De Hadith bestaat feitelijk uit een serie verzamelde uitspraken en gebeurtenissen, opgetekend door een aantal verzamelaars. Deze verzamelaars worden niet allemaal als even betrouwbaar beschouwd. Slechts twee verzamelaars worden geacht, werkelijk betrouwbare Hadith te hebben opgetekend. Deze verzamelaars zijn Bukhari en Muslim. De Hadith, opgetekend door deze verzamelaars, worden Sahih Hadith (sahih = authentiek, betrouwbaar) genoemd.

Sahih Hadith: erkend als authentieke bronnen
Een minderheid in de Moslim-wereld is van mening, dat the volgen van de Koran alleen, zonder Hadith, het geloof is van de ware islam. Zij stellen zich op het standpunt dat alleen de Koran afkomstig is van Allah, en dat Allah zelf heeft verklaard dat dit genoeg is. Hierbij wordt meestal vers 44:58 aangehaald: “Wij hebben de Koran een eenvoudig te begrijpen tekst gemaakt.”
Dit argument wordt echter door de overgrote meerderheid van de Moslims ontkend: “Gehoorzaam Allah, en gehoorzaam de profeet”, zo is in verschillende passages in de Koran te lezen. Ook worden voorbeelden aangehaald van zaken die niet in de Koran zijn te vinden, maar waarvoor de Sahih Hadith nodig zijn.

Voorbeelden uit deze Sahih Hadith zijn:

De gedetailleerde beschrijving, hoe Moslims moeten bidden.
Het gebod dat Moslims hun lichaam moeten bedekken als ze bidden.
Het bedrag dat Moslims aan aalmoezen moeten betalen.

Moslims gehoorzamen deze Hadith-geboden, zonder uitzondering, wat impliceert dat Moslims deze Hadith erkennen als authentieke bron. Voor de absolute meerderheid van de Moslims geldt de Hadith dan ook als een bron van levensrichtlijnen, naast de Koran.
Het is de meeste Moslims dan ook een bron van innerlijke conflicten, dat deze Sahih (authentieke, betrouwbare) Hadith-verzamelingen zaken bevatten, die volgens gangbare maatstaven onwaarschijnlijk, ongelofelijk, of zelfs absurd zijn. In discussies tussen Moslims en niet-Moslims, maar ook in discussies tussen Moslims, leidt dit tot tegenstrijdigheden en gekustelde “oplossingen”, waarbij meestal dan maar de weg wordt gekozen om de Sahih Hadith ongeldig of onbetrouwbaar te verklaren, daar waar deze enkele minuten daarvoor nog als authentiek was bestempeld. Anderen kiezen voor een “apologeten”-oplossing: het vinden van een excuus waarom de betreffende Hadith is zoals deze is.

Sahih Hadith: controversiële zaken: huwelijk met een 6-jarig meisje
Een van de meest veelbesproken, en meest controversiele, zaken in de Sahih Hadith is het huwelijk van Mohammed met een van zijn vrouwen: Aisha. Als referentie worden de volgende Hadith aangehaald:

Sahih Hadith Bukhari, Volume 5, Boek 58, Nummer 234
“De profeet verloofde zich met mij, toen ik zes jaar oud was (...)
Mijn moeder kwam naar me toe terwijl ik op de schommel speelde met mijn vriendinneties (...) Ze bracht me naar het huis van de profeet (...) De vrouwen bereidden me voor, voor het huwelijk (...) De profeet kwam ’s middags naar me toe, en mijn moeder gaf mij aan hem. Op dat moment was ik negen jaar oud.

Sahih Hadith Bukhari, Volume 5, Boek 58, Nummer 236
(...) Hij (de profeet) verbleef daar (in Medina) twee jaar, en trouwde Aisha toen ze zes jaar oud was, en hij consumeerde het huwelijk toen ze negen jaar oud was.

Sahih Hadith Muslim, Boek 8, Nummer 3310
Aisha vertelde: De profeet trouwde met me, toen ik zes jaar oud was, en ik werd verordend om zijn huis binnen te treden, toen ik negen jaar oud was.

Ontkenners en apologeten
Ook in dit geval onderscheiden we de “ontkenners” en de “apologeten”. De ontkenners hebben hardnekkig geprobeerd, het feit dat een 54-jarige trouwde met een jong meisje te ontkennen. Door middel van referenties met andere historische gebeurtenissen hebben zij getracht, aan te tonen dat Aisha op dat moment toch wel tenminste 14 jaar oud geweest moet zijn. Ik wil het aan de lezer overlaten, of 14 jaar oud de juiste leeftijd is om met een 54 jaar oude man te trouwen. Overigens hebben alle pogingen om een andere leeftijd dan 9 jaar aan te tonen, tot nu toe gefaald.
De apologeten dragen een aantal “verzachtende” omstandigheden aan. Zo zouden huwelijken met jonge meisjes normaal zijn in die tijd (hetgeen waar is), zouden Arabische meisjes eerder beginnen met menstrueren (zeker in die tijd ook waar), en zouden meisjes rijp zijn voor het huwelijk na hun eerste menstruatie (ik laat het aan de lezer over, om hierover te oordelen). Verder zou Mohammed een belangrijke “leraars-rol” hebben gehad, om zoveel mogelijk over de Islam op Aisha over te brengen. Haar jonge leeftijd zou dan als voordeel hebben, dat zij nog lang na Mohammed’s dood de Islam zou kunnen prediken.

Hedendaagse opvattingen
Tegen bovengenoemde argumenten van de apologeten worden veelal de volgende zaken ingebracht.

Hetgeen normaal was in die tijd, hoeft nog niet acceptabel te zijn.
Kinderen van 9 jaar zijn geestelijk niet rijp voor een huwelijk. Menstruatie of niet.
Kinderen van 9 jaar zijn lichamelijk niet volgroeid. Menstruatie of niet.
Jonge meisjes hebben bepaald geen romantische fantasieën over 54 jaar oude mannen.
Het argument van de “leraars-rol” snijdt geen hout. Leraar: OK, maar daarbij is geen coïtus nodig (zelf heb ik op school heel veel geleerd, zonder ooit coïtus te hebben gehad met mijn leraren).

Het kind-huwelijk van Mohammed is dan ook een van de meest controversiële zaken uit de Sahih Hadith, en een oorzaak van controversies betreffende Mohammed zelf.

Conclusie
Voor het overgrote deel van de Moslim-wereld vormen de Sahih Hadith van Bukhari en Muslim de tweede referentieverzameling voor levensrichtlijnen. De controversiële zaken in deze Hadith (met het kind-huwelijk als een van de meest besproken controversies) plaatsen de persoon Mohammed in een bedenkelijk daglicht, aldus velen. De door aanhangers aangevoerde argumenten dat dit paste in de tijdsgeest, gaan niet op: Mohammed had immers een voorbeeldfunctie.


De stichter van je geloof zal maar een pedo zijn... :o
 
Allah is de meest genadevolle , maar ook de al-Hasib de opsteller van de Rekening en de Vergelder
Zijn barmhartigheid reikt niet tot in het oneindigheid
En wie weet wat voor straffen allah swt nog voor diegene die ongelovig zijn klaar heeft staan....

Jammer dat zijn volgelingen zich opstellen als "opsteller van de Rekening en de Vergelder", met hun stenigingen en onthoofdingen.
Kennelijk denken ze dat Allah daar zelf niet toe in staat is.

Bedenk: wie (ver)oordeelt, zal zelf veroordeeld worden.
 
De stichter van je geloof zal maar een pedo zijn... :o

Nou ja, de christelijke god heeft ook klaarblijkelijk aangezet tot incest. :D

Was gister trouwens nog een redelijk goed programma op de VARA: 'is dat eigenlijk wel zo' en het ging over Sex.

De meide eh... puriteinen van Halal kwamen ook nog even voorbij met hun achterlijke gekweel.
 
Stel nou dat de duivel of hoe hij ook moge heten de heilige geschriften heeft laten optekenen en daarmee iedere gelovige in de maling neemt. Alles wat je als gelovige uitvoert moet juist tegengesteld zijn en alleen degenen die een verdorven leven leiden zullen verlost worden. De rest zal eeuwig branden omdat het zulke heilige boontjes zijn geweest.

Nu geloof ik niks van die crap, maar hoe weten gelovigen nu zo zeker dat al hun geboden echt opgelegd zijn door de almachtige?

Omdat de koran het woord van allah swt is, daar valt niet omheen te draaien
En de profeet vrede zij met hem de koran tot ons heeft gebracht
En waarom zou allah swt voor degene die verdorven zijn de poorten van de hemel openen? Ik geloof in allah swt, en niet in satan
En de koran is het woord van god, hij de almachtige en niet die van satan
 
Jammer dat zijn volgelingen zich opstellen als "opsteller van de Rekening en de Vergelder", met hun stenigingen en onthoofdingen.
Kennelijk denken ze dat Allah daar zelf niet toe in staat is.

Bedenk: wie (ver)oordeelt, zal zelf veroordeeld worden.

Wordt alleen uitgevoerd daar waar de sharia geldt
En mijn gedachtes stroken niet samenb met die van de sharia
 
Omdat de koran het woord van allah swt is, daar valt niet omheen te draaienEn de profeet vrede zij met hem de koran tot ons heeft gebracht
En waarom zou allah swt voor degene die verdorven zijn de poorten van de hemel openen? Ik geloof in allah swt, en niet in satan
En de koran is het woord van god, hij de almachtige en niet die van satan

tja een wereldgebeeld gefundeerd op 1 dogmatische vooronderstelling die niet bewezen of weerlegd kan worden.
Hoe verwacht je ooit dat een kritisch mens zoiets ooit zal aannemen, zeker omdat het nog om een absurd wereldbeeld gaat vol tegenstrijdigheden.
Je snapt echt niet waar EricR naar toe wil.
stel dat het boek opgesteld is door een hypothetische, machtige Satan die ons kan misleiden, wat dan?
Of is het enige antwoord weer, neen dat is het niet.
Waarom niet, EricR's hypothese is ook niet te verifieren of te falsifieren net als jouw Godsidee. Ze staan dus op de zelfde lengte qua geloofwaardigheid.
 
Laatst bewerkt:
Een houding over geloof is, net zoals stereotypen/vooroordelen, voornamelijk emotioneel. Rationele argumenten halen daardoor vaak niets uit. Vooral niet als je er een persoonlijke belediging tegen aan gooit. Als je missie is om Spiertje te bekeren dan kan je het beter opgeven, als je het doet om je op die manier beter over jezelf te voelen dan kan je dat beter op een andere manier bewerkstelligen.
 
De gedacht dat de heilige geschriften door een duivel zijn vervaardigd is ook niet rationeel, wat dat betreft blijft de stand dus gelijk staan. Gelet op het regelmatig zieke gedrag van de mensheid lijkt mijn stelling overigens wel plausibeler. Als allah of god goed zou zijn dan is het toch wonderbaarlijk dat in veel gevallen de meest streng gelovigen op deze wereld in zeer miserabele omstandigheden leven. Daar waar de verdorven en atheistische Westerlingen juist in een soort van paradijs leven.

Maar ja de wegen van de almachtige zijn ondoorgrondelijk en zo kan je altijd alles verklaren vanuit een theistisch wereldbeeld.
 
Omdat de koran het woord van allah swt is, daar valt niet omheen te draaien
En de profeet vrede zij met hem de koran tot ons heeft gebracht
En waarom zou allah swt voor degene die verdorven zijn de poorten van de hemel openen? Ik geloof in allah swt, en niet in satan
En de koran is het woord van god, hij de almachtige en niet die van satan

De Duivel heeft de heilgegeschriften niet gemaakt, want er is niks heiligs aan een duivel.
Er staan teksten in de bijbel/koran die de duivel nooit zou kunnen verzinnen.
Als je links gaat, weet je niet waar rechts toe leid.
De ene gelooft in het goede van de koran en een ander in het goede van de Bijbel.
En die boeken zijn veranderd,.. eigen wetjes en regeltjes erbij verzonnen om zieltjes te winnen,..of eerder de manipuleren,.. en dat is de duivel.
Daarom moet ieder mens alles filteren voordat hij het gelooft, geloof wat je wil geloven en verwerp het andere.
Waar het echt omgaat is hoe jezelf bent, en niet wat een ander je zegt.
Blindelings geloven is dom !!!
En men is gewoon blind als ze niet zien dat liefde veel sterker is dan haat.
De meesten zoeken een God buiten zichzelf terwijl je waarheid zo veel dichter bij is.
Je bent zelf hemel en hel, WIJ ZIJN EEN STUKJE VAN GOD !!!
 
Serieus Antoinette hoe graag ik deze discussie ook met je zou willen voeren ik kan hem niet met je voeren.
Mijn kennis over de koran op zulk niveau is gewoon te beperkt, en ik heb geen zin om hier dingen straks te gaan verkondigen die mischien niet helemaal waar zijn. Dan krijgen mensen een verkeerd beeld, en dat is niet de bedoeling.
Er zijn zat islamitische theologen te vinden op universiteiten en moskeen.
Je kan daar naar gerust hart erover discussieren met mensen die er werkelijk echt verstand van hebben, en er ook voor hebben gestudeerd. Dat zal denk ik wel een wat pittigere discussie dan met mij zijn hehe :D

Je mag coïtus hebben met je slaaf hoor, moet je zelf weten.
Het is niet dat je moet,..je MAG het.
Maar alleen als de slaaf dat ook wil...

Maar mensen als slaaf houden is iets waar Allah/God wel tegen is.. !!!!


Lach maar vrind lach maar
We zullen het uiteindelijk wel zien...

..en zeker VOELEN, alles wat je een ander in je leven hebt aangedaan zal je terug voelen !!!!
Het goede en het kwade,.. we werken op het moment aan onze eigen hel.
En die duurt zolang als jij wilt,..voor de ene is het straks zo voorbij terwijl de ander denkt dat hij daar nooit meer uitkomt.
Tot het moment waarop het weer je tijd is om verder te gaan.
Slechte mensen zullen ook in lagere levenvormen reincarneren.
Die komen in de "moet" toestand... waar ze niet voor en anderuit kunnen denken, maar gewoon ervaren als steen,plant of dier.
Waar ze alleen maar in kunnen dienen.
De meesten van ons zitten in hun laatste incarnatielevens..


Je kunt het je bijna niet voorstellen idd..
Maar zo ver reikt de kracht van allah de eerbiedwaardige

Kracht wil ik het niet noemen,.. meer liefde.
Liefde = kracht !!!!, en kracht is niet altijd liefde !!!!

Maar het verschil is dat jij gelooft in een kwade God en ik een van liefde.
 
Laatst bewerkt:
Haha, wat kan jij toch zeveren MuscleBear :roflol:
Karma!
 
Hahaha Cyan ik ben bloedserieus !!!
Maar wel grappig dat je dat zegt.
Karma krijg je nog.. ;)
 
Back
Naar boven