Fitness Seller

Magnetron en Darmkanker!

Bezoekers in topic

hardbody

Advanced Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
20 jan 2004
Berichten
799
Karma
4
Lengte
1m79
Massa
101kg
Vetpercentage
7%
Voedsel uit de magnetron brengt de gezondheid ernstige schade toe. Dit is in 1989 vastgesteld door de Zwitserse voedingswetenschapper Hans Ulrich Hertel, die al meer dan tien jaar probeert om zijn ontdekking wereldkundig te maken, maar daarin wordt tegengewerkt door de Zwitserse autoriteiten. Intussen krijgt het onderzoek van dr. Hertel meer gewicht, aangezien recente studies eveneens aantonen dat het gebruik van een magnetron schadelijk is voor de gezondheid. En zelfs kan leiden tot de ontwikkeling van kanker.

Als je voedsel eet dat in een magnetron is verhit of ontdooid, treden in je bloed veranderingen op die kenmerkend zijn voor de eerste fasen van het ziekteproces van mensen die aan kanker lijden. Deze schokkende ontdekking had al tien jaar geleden voorpaginanieuws kunnen zijn, als dr. Hans Ulrich Hertel niet met succes de mond was gesnoerd door fabrikanten van magnetrons, die op een handige manier gebruik hebben gemaakt van handelswetten. Het Zwitserse Hof verbood Hertel om zijn onderzoeksgegevens openbaar te maken, op straffe van hoge boetes – en zelfs onder bedreiging van persoonlijk faillissement.

In maart 1993 heeft het gerechtshof in Bern een uitspraak gedaan in de zaak die door de Zwitserse associatie van dealers van elektrische apparaten voor huishoudens en industrie tegen dr. Hertel was aangespannen en hem verboden om publiekelijk te verklaren dat het gebruik van een magnetron gevaarlijk is voor de gezondheid. Bij overtreding zou hem een boete van 5000 Zwitserse frank worden opgelegd en riskeerde hij een gevangenisstraf van een jaar. Het Zwitserse federale hof in Lausanne heeft de uitspraak een jaar later, in 1994, bevestigd.
De advocaten van de fabrikanten van magnetrons beriepen zich op de Zwitserse wet tegen oneerlijke concurrentie, die ‘discriminerende, onware, misleidende en onnodig nadelige uitspraken over een leverancier of zijn producten’ verbiedt (1) – waarbij uitsluitend wordt nagegaan of er sprake is van handelsbelemmering en niet of een van beide partijen kwade opzet heeft. Deze wet beperkt ook de vrijheid van de Zwitserse pers, aangezien elk interview waarin kritisch over de magnetron wordt gesproken, gemakkelijk tot een proces zou kunnen leiden.
De Zwitserse visie wordt niet gedeeld door de rest van Europa. In augustus 1998 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald, dat de zwijgplicht die dr. Hertel was opgelegd, in tegenspraak is met het recht op vrijheid van meningsuiting. De Zwitserse overheid dient aan dr. Hertel 40.000 Zwitserse frank uit te keren als compensatie voor de door hem geleden schade, zo heeft het Europese Hof gelast.
Inmiddels is het al weer twee jaar geleden dat het recht zegevierde, maar dr. Hertel wacht nog steeds op vernietiging van de eerdere uitspraak. Ondanks zijn overwinning hangt hem een boete van 8.000 Zwitserse frank boven het hoofd, als hij de magnetron in opspraak brengt. Intussen krijgt dr. Hertel echter steun uit wetenschappelijke hoek, in de vorm van nieuwe studies, die zijn ontdekkingen van tien jaar geleden onderschrijven.

Het onderzoek van dr. Hertel
In samenwerking met professor Bernard Blanc van het Zwitserse Federal Institute of Technology is dr. Hertel, een voedingswetenschapper die vele jaren voor een internationaal voedingsmiddelenbedrijf in Zwitserland heeft gewerkt, elf jaar geleden een uitgebreid onderzoek gestart naar de invloed van voedsel uit de magnetron op de gezondheid. Dit onderzoek hebben de twee wetenschappers zelf gefinancierd, nadat hun subsidieaanvraag bij het Swiss National Fund was afgewezen.

Voor het onderzoek, dat noodgedwongen op kleinere schaal is uitgevoerd dan aanvankelijk werd beoogd, werden acht mensen van het Macrobiotisch Instituut in Kientel geselecteerd. Om geen compromitterende factoren in het bloed te hebben werden uitsluitend mensen uitgekozen die een macrobiotisch dieet volgden. Behalve Hertel zelf, die destijds 64 jaar was, waren alle deelnemers tussen de twintig en veertig jaar oud.
Aan ‘Wat artsen je niet vertellen’ liet Hertel weten: “We verbleven acht weken in hetzelfde hotel. In die periode werd er niet gerookt, geen alcohol gedronken en geen coïtus bedreven.” Met intervallen van twee tot vijf dagen kregen de vrijwilligers op een lege maag een van acht verschillende voedingsproducten: verse melk van een biologische boerderij, of dezelfde melk op een conventionele manier gekookt, of verhit in een magnetron; gepasteuriseerde melk; organisch geteelde groenten – rauw, of dezelfde groenten op een conventionele manier gekookt; of verhit in een magnetron, of eerst bevroren en vervolgens ontdooid in een magnetron.

Kort voordat deze producten werden gegeten, en vervolgens op bepaalde tijdstippen na het eten van dit voedsel, werden bij elke vrijwilliger bloedmonsters afgenomen. De onderzoekers stelden vast, dat in het bloed van degenen die voedsel uit de magnetron hadden gegeten, significante veranderingen optraden. Metingen wezen op een daling van alle hemoglobine- en cholesterolwaarden, zowel van de high-density lipoproteïnen – het ‘goede’ cholesterol – als van low-density lipoproteïnen – het ‘slechte’ cholesterol (2). Tevens nam het aantal witte bloedcellen tijdelijk meer af dan na het eten van producten die niet in de magnetron waren verwarmd of ontdooid. Bovendien ontdekte dr. Hertel een sterk verband tussen de hoeveelheid stralingsenergie uit de magnetron die in de verwarmde producten was opgenomen en de helderheid waarmee bacteriën oplichten als je onder een speciaal licht naar het voedsel kijkt. Volgens dr. Hertel zou deze energie via het voedsel in het lichaam terecht kunnen komen.

Behalve deze consequenties van het gebruik van een magnetron, heeft dr. Hertel ook non-thermale effecten vastgesteld die, zo beweert hij, de doordringbaarheid van de celmembranen wijzigen door verstoring van de elektrische interactie tussen de buiten- en binnenlaag van de cel. De beschadigde cellen verliezen deels hun arbeidsvermogen en worden een gemakkelijke prooi voor virussen, schimmels en andere micro-organismen.

Verstoring van de natuurlijke herstelmechanismen van cellen leidt er uiteindelijk toe, dat deze zich noodgedwongen op andere manieren dan gebruikelijk van energie moeten voorzien. Terwijl deze cellen normaliter geen zuurstof nodig hebben, gaan zij in een noodtoestand van zuurstof gebruikmaken om te kunnen voortbestaan. Dit heeft tot gevolg dat zij, in plaats van water en kooldioxide, waterstofperoxide en koolmonoxide gaan produceren. ‘Bij deze energiegeneratie is er niet langer sprake van gezonde oxidatie, maar van een ongezond fermentatieproces’, zegt dr. Hertel.

Tijdens het verhittingsproces in de magnetron, die een input heeft van 1000 watt of meer, treden ook andere chemische reacties op, zo heeft de voedingswetenschapper vastgesteld. Als gevolg van destructie en deformatie van voedingsmoleculen ontstaan zogenaamde ‘radiolytic compounds’, schadelijke stoffen die niet in de natuur voorkomen. In wetenschappelijke kringen werd tot nu toe algemeen aangenomen, dat voedsel dat aan straling is blootgesteld niet meer van deze stoffen bevat dan voedsel dat op een conventionele manier is bereid, maar de bevindingen van dr. Hertel spreken dit tegen.

Analyse van het bloed van de deelnemers heeft ook tot de conclusie geleid, dat degenen die voedsel uit de magnetron aten, reden hadden om zich zorgen te maken over hun gezondheid. Aan de hand van bloedmonsters die elke morgen om 07.45 uur werden genomen, dat wil zeggen vijftien minuten na het ontbijt, en twee uur later opnieuw, werd vastgesteld, dat het niveau van zowel erytrocyten, hemoglobine, hematocriet als leukocyten bij deze mensen lager was dan normaal. Deze veranderingen komen overeen met het proces dat plaatsvindt bij mensen die een neiging hebben tot bloedarmoede. In de tweede maand van het onderzoek bleken de waarden over de gehele linie nog lager, en waren de resultaten statistisch meer significant. Tegelijkertijd namen de cholesterolniveaus in het bloed van de vrijwilligers evenredig toe.

Het ligt voor de hand dat publicatie van deze onderzoeksresultaten in 1992 in Zwitserland grote opschudding teweeg zou hebben gebracht. En dat fabrikanten van magnetrons, uit vrees voor financiële verliezen, er alles aan zouden doen om te voorkomen dat dit nieuws de consument zou bereiken. Dat zij hierin zijn geslaagd, is een triest voorbeeld van het ondergeschikte belang van het individu. Niet alleen dr. Hertel is hiervan het slachtoffer, de druk die op zijn compagnon professor Bernard Blanc van het Federal Institute of Technology werd uitgeoefend was zo groot, dat hij zich genoodzaakt zag om zich publiekelijk te distantiëren van het rapport dat zij samen hadden opgesteld. Tegenover dr. Hertel heeft professor Blanc in vertrouwen toegegeven dat hij vreesde voor de veiligheid van zijn gezin. (3) Ondanks de tegenwerking die dr. Hertel nog steeds ondervindt, zet hij het onderzoek voort. Zijn rapporten zijn voor het publiek buiten Zwitserland toegankelijk via zijn website en de post. (Voor het adres, zie voetnoten bij dit artikel.)

Russische ban op magnetrons
Ook de Russen hebben na de Tweede Wereldoorlog met magnetrons geëxperimenteerd. Vanaf 1957 is het merendeel van het onderzoek uitgevoerd in het Institute of Radio Technology in Klinsk. Volgens de Amerikaanse onderzoeker William Kopp, die zoveel mogelijk resultaten van zowel Russisch als Duits onderzoek heeft verzameld – en die om die reden in eigen land is vervolgd (4) – hebben de Russische forensische teams de volgende effecten op de gezondheid geconstateerd: • Verhitting van kant-en-klare maaltijden voor de menselijke consumptie in een magnetronoven leidt tot:
• de vorming van d-nitrosodiëthanolamine (een bekende kankerverwekkende stof),
• destabilisatie van actieve proteïnehoudende moleculaire bestanddelen,
• het ontstaan van verbindingen met radioactiviteit in de atmosfeer,
• de creatie van kankerverwekkende stoffen in proteïnehydrolysaat-bestanddelen van melk en granen.
• De stralingsemissie veroorzaakt veranderingen in het afbraakmechanisme van glucoside – en galactoside – tijdens het ontdooien van bevroren vruchten.
• Tevens wordt het afbraakmechanisme van alkaloïden in rauwe, gekookte of bevroren groenten verstoord.
• In bepaalde trace-mineral moleculaire formaties in plantaardige substanties, met name in rauwe wortelsoorten, vormen zich kankerverwekkende radicalen.
• Als je voedsel uit de magnetron eet, treedt er een toename op van het aantal kankercellen in het bloed.
• Als gevolg van chemische reacties in voedingsproducten wordt het lymfatisch systeem uit evenwicht gebracht, waardoor het immuunsysteem niet meer optimaal functioneert en het lichaam niet langer afdoende is beschermd tegen de ontwikkeling van kanker.
• Als gevolg van destabilisatie van het afbraakmechanisme in voedingsproducten veranderen elementaire voedingsstoffen, met spijsverteringsstoornissen tot gevolg.
• Uit de statistieken blijkt, dat kanker van maag en darmen vaker voorkomt bij mensen die regelmatig voedsel uit de magnetron eten. En dat er een algemene degeneratie van celweefsel optreedt, resulterend in een geleidelijke afbraak van het spijsverteringssysteem.
• Van alle bestudeerde voedingsproducten bleek de voedingswaarde door verhitting in de magnetron aanmerkelijk af te nemen. Kenmerkend zijn:
• een vermindering van de natuurlijke voorziening van vitaminen van het B-complex, vitamine C, vitamine E, essentiële mineralen en lipotrofinen,
• destructie van de voedingswaarde van nucleoproteïnen in vleessoorten,
• verlaging van de metabolische activiteit van alkaloïden, glucosiden, galactosiden en nitrilosiden (alle essentiële plantaardige substanties in fruit en groente),
• een opvallende versnelling van de structurele desintegratie in alle voedingsproducten. (5)

Op grond van deze bevindingen zijn magnetronovens in 1976 in de Sovjet-Unie verboden, maar dit verbod is na de perestrojka opgeheven.

Recent onderzoek
Hoewel enkele van de genoemde bevindingen nog dienen te worden getoetst in controlestudies, heeft onderzoek in Engeland en de Verenigde Staten andere mogelijke gevaren van het gebruik van een magnetron aan het licht gebracht. In 1990 stelden twee wetenschappers van het Department of Medical Microbiology aan de University of Leeds vast, dat voedsel in een magnetron ongelijkmatig warm wordt. Zo ontdekten zij, dat zout in een portie gepureerde aardappelen de temperatuur in de substantie beïnvloedt, en dat de aardappelen minder warm worden naarmate je meer zout toevoegt.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie, dat ‘de slechte penetratie van microgolven in testvoedsel dat veel zout bevat, het resultaat kan zijn van de inductie van elektrische of ionenbeweging aan het oppervlak van het voedsel. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het ontstaan van bobbels aan het oppervlak van kant-en-klare maaltijden die bestemd zijn voor de magnetron. En het feit dat het voedsel aan het oppervlak doorgaans kokendheet is, terwijl het binnenin nog koud kan zijn.’ (6)

In 1991 is een patiënt in een ziekenhuis in Tulsa, Oklahoma, overleden aan de gevolgen van anafylaxie, oftewel overgevoeligheid van het menselijk organisme tegen bepaalde stoffen, nadat hij een bloedtransfusie had ondergaan met bloed dat was opgewarmd in een magnetron. De stralingsenergie lijkt de samenstelling van het bloed op de een of andere manier te hebben veranderd, waardoor er overgevoeligheidreacties in het lichaam van de patiënt optraden, met de dood tot gevolg. (7) Twee jaar eerder, in augustus 1989, had onderzoek in opdracht van de Britse overheid al aangetoond, dat levensgevaarlijke bacteriën, zoals Listeria, het verhittingsproces van voedsel in de magnetron overleven, zelfs als de instructies nauwkeurig worden gevolgd. (8)

Als je restanten van een maaltijd bewaart en later opnieuw in de magnetron opwarmt, kan dat gevaarlijk zijn voor de gezondheid, zo blijkt uit ander Amerikaans onderzoek. Een uitbarsting van salmonella in 1992 bleek te zijn veroorzaakt, doordat bezoekers van een picknick overgebleven vlees mee naar huis hadden genomen. Van de in totaal dertig mensen hadden er tien het vlees in de magnetron opgewarmd. Allen liepen zij een Salmonella-infectie op, terwijl geen van de andere mensen, die het varkensvlees in een elektrische of gasoven hadden gedaan of een koekenpan hadden gebruikt, ziek werd. De conclusie van de onderzoekers luidt, dat de magnetron in vergelijking tot conventionele methoden om voedsel te verwarmen geen bescherming biedt tegen ziekte. (9)

Niet al het onderzoek naar het verhittingsproces van voedsel in de magnetron heeft echter bewijzen van schadelijke effecten voortgebracht. Dierproeven met het oog op mogelijke consequenties voor de samenstelling van het bloed, uitgevoerd door wetenschappers van een onderzoeksinstituut in Zeist, hebben niet tot de constatering van zorgwekkende veranderingen geleid (10). De vraag is echter, of de resultaten van proeven bij ratten kunnen worden geëxtrapoleerd naar mensen.

Pas op voor kunstmatige toevoegingen
Als je voedsel in een magnetron verhit, gaat veel van de kleur en smaak verloren. Dit gaat vooral op voor producten die deeg bevatten. Fabrikanten van kant-en-klare maaltijden hebben een oplossing van dit probleem gevonden in de vorm van kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen. Deze toevoegingen dienen om de consument geen onderscheid meer te kunnen laten maken tussen voedsel uit de magnetron en maaltijden die op de conventionele manier zijn bereid.

Wil je meer over deze additieven weten, dan raden we je het boek The Perils of Progress van de Australische academici Ashton en Laura aan (11). Daarin kun je lezen: ‘Een voorbeeld van nieuwe technologie op het gebied van kunstmatige smaakontwikkeling zijn zogenaamde susceptors. Deze middelen, die dienen om het voedsel plaatselijk extra heet te laten worden, worden aan het verpakkingsmateriaal van voedingsproducten voor de magnetron gehecht. Dit leidt er bijvoorbeeld toe, dat het voedsel een bruine kleur krijgt, alsof het in een traditionele oven is gebakken. Enkele van de susceptors die voor 1992 zijn ontwikkeld, scheiden tijdens het verhittingsproces in de magnetron echter kleine hoeveelheden van een giftige chemische stof af, genaamd bisfenol-A-diglycidylether (BADGE). Deze stof is een bestanddeel van de kleefstof die wordt gebruikt om de susceptors aan het verpakkingsmateriaal te bevestigen.’

In 1992 heeft onderzoek naar chemische stoffen in 52 soorten pizza uitgewezen, dat de negen verschillende susceptors die in een merk werden gebruikt, BADGE-concentraties bevatten van 0,2 en 0,3 procent. Bij verhitting in de oven bleek deze stof in de pizza terecht te komen, ook al werden de instructies op de verpakking nauwkeurig gevolgd. (12)

Ander onderzoek heeft uitgewezen, dat uit susceptors in de verpakking van voedingsproducten voor de magnetron, zoals kant-en-klare pizza’s, voorgebakken friet en wafels, een groot aantal chemicaliën vrijkomt. In een studie werden 44 vluchtige chemicaliën geïdentificeerd, inclusief het kankerverwekkende benzeen. (13) Een andere giftige chemische stof in verpakkingsmateriaal die bij verhitting in de oven in het voedsel terechtkomt, is een component van de inkt op het bedrukte verpakkingskarton, namelijk benzofenon. (14)

Popcorn en graanproducten voor het ontbijt worden vaak verpakt in papieren zakken die met was zijn bestreken, om gemakkelijk in de magnetron te kunnen worden verwarmd. Uit recent onderzoek blijkt echter, dat zestig procent van de was in het voedsel terechtkomt, ook al volg je de instructies op de verpakking nauwkeurig (15). Ook het plastic folie, gemaakt van pvc, waarmee het voedsel in de magnetron wordt bedekt, blijkt tijdens verhitting schadelijke stoffen uit te scheiden. Zelfs in zulke grote concentraties, dat onderzoekers, op grond van een studie uit 1996, het gebruik van pvc verpakkingsmateriaal ten zeerste afraden. (16)

De boodschap is duidelijk. Verwarm geen voedsel in een magnetron, als dit niet strikt noodzakelijk is. En laat je niet misleiden door advertenties voor kant-en-klare maaltijden, de zogenaamde snelle oplossing voor wie geen zin of geen tijd heeft om te koken. Om optimaal te kunnen functioneren heeft je lichaam echter volwaardig voedsel nodig. Behandel je lichaam als een Rolls Royce – en niet als een afvalbak.

Simon Best
Simon Best is samensteller en eindredacteur van de driemaandelijks nieuwsbrief Electromagnetic Hazard & Therapy. SAE to Box 2039, Shoreham, W Suscoïtus BN43 5JD, of kijk naar Internetsite [Link niet meer beschikbaar]
e-mail: simon@best89.freeserve.co.uk

Kopieën van het onderzoeksrapport van dr. Hertel zijn verkrijgbaar bij:
The World Foundation of Natural Science
Box 632
CH-3000 Bern
Zwitserland
Tel. 0041 33 438 11 58
Fax 0041 33 437 48 16
Voor meer informatie verwijzen we naar de website: www.wffns.org

1. J Nat Sci, 1998; 1: 2-7
2. Nexus, 1995; april-mei: 25-7
3. J Nat Sci, 1998; 1: 2-7
4. J Nat Sci, 1998; 1: 42-3
5. Perceptions, 1996; mei-juni: 30-3
6. Nature, 1990; 344: 496
7. J Nat Sci, 1998; 1: 2-7
8. Food Business, 1989; 20: 12
9. Am J Epidemiol, 1994; 139: 903-9
10. Food Chem Toxic, 1995; 33: 245-56
11. Zed Books, London, 1999
12. Food Additives and Contaminants, 1995; 1: 779-87
13. AOAC Int 1993; 76: 1268-75
14. Food Additives and Contaminants, 1994; 11: 231-40
15. Food Additives and Contaminants, 1994; 11: 79-89
16. AB Badeka, MG Kontominas, 1996; cited in Ashton and Laura, 1999, pagina 68


Waar is het begonnen?
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de magnetron voor het eerst gebruikt door de Duitsers. Volgens sommigen diende de oven om op een snelle en eenvoudige manier voedsel te kunnen bereiden in onderzeeboten. Anderen zeggen, dat het apparaat werd gebruikt voor de ondersteuning van mobiele operaties tijdens de invasie van de Sovjet-Unie. Hoe het ook zij, de magnetron bestaat ruim een halve eeuw.
Na de oorlog is de technologie mee teruggenomen naar de Verenigde Staten, waar deze is ontwikkeld. In 1952 werd de magnetron als huishoudelijk apparaat op de markt gebracht door de Raytheon Company. Tegelijk met de fastfood business won de magnetron snel terrein. Hij wordt al lang niet meer uitsluitend in de Verenigde Staten gefabriceerd. Geen enkele overheid, waar ook ter wereld, heeft echter onderzoek gelast naar de mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid.
Pas in de jaren zeventig zijn voor het eerst onderzoeksrapporten verschenen die de veiligheid van voedsel uit de magnetron in twijfel trekken. Histologische studies naar verhitting van broccoli en wortelen in de magnetron heeft uitgewezen, dat de moleculaire structuren van voedingsstoffen in dusdanige mate vervormden, dat de celwanden afbraken. Daarentegen bleven de celwanden in het conventionele verhittingsproces intact. (17)

17. J Food Sci, 1975; 40: 1025-9


Hoe een magnetron werkt
Voedsel wordt in een magnetronoven verwarmd door een magnetronbuis, een instrument dat een elektronenbundel uitstraalt die op hele hoge frequenties trillingen teweegbrengt, waardoor microgolven ontstaan. De frequentie voor de gemiddelde oven bedraagt 2,45 gigahertz (GHz), terwijl de output varieert van 400 tot 900 watt. De stroomvoorziening is ontworpen om een impuls van 4000 volt naar de magnetron te geven.
Bij een frequentie van 2,45 GHz neemt water het snelst elektromagnetische energie op, waardoor voedsel dat water bevat, snel wordt verhit. De moleculen in het voedsel worden gedwongen om zich aan te passen aan de snel wisselende velden en om hun as te roteren. Door de aanzienlijke intermoleculaire frictie ontstaat hitte.
De microgolven worden van de magnetron de oven ingestuurd, waar zij, in tegenstelling tot conventionele ovens, het voedsel van binnenuit verhitten. Tijdens dit proces kan het voedsel plaatselijk koud blijven – derhalve dient het voedsel voortdurend te roteren.
Volgens de huidige veiligheidsvoorschriften mag de oven hooguit 5 milliwatt per vierkante centimeter lekken, op een afstand van vijf centimeter van de ovendeur. Deze voorwaarde is gebaseerd op regels ten aanzien van microgolven, die ter discussie worden gesteld door mensen die menen dat non-thermale effecten van deze straling eveneens in aanmerking dienen te worden genomen – zoals in het geval van mobiele telefoons. De deur van de oven dient van tijd tot tijd nagekeken te worden om er zeker van te zijn dat deze geen gevaarlijke hoeveelheid straling lekt.

Verwarm geen melk in een magnetron
Als je je baby de fles geeft en moedermelk afkolft, is het niet verstandig om deze melk in een magnetron te verwarmen of te ontdooien. Zelfs bij lage temperaturen – 20 tot 53 graden Celsius – zullen bestanddelen van de melk die het kind tegen infecties beschermen, hun waarde verliezen. (1) Dit blijkt uit een studie van de Stanford University in Californië. Bij temperaturen hoger dan 72 graden, zo is vastgesteld, worden de beschermende bestanddelen in de melk grotendeels afgebroken. De onderzoekers raden het verwarmen van moedermelk in een magnetron, zelfs bij lage temperaturen, ten zeerste af en hebben een negatief advies uitgebracht aan ziekenhuizen waar dit een alledaagse praktijk is.
Een andere, in Wenen uitgevoerde studie heeft uitgewezen, dat het verhitten van voedsel in de magnetron tot een grote mate van verandering van proteïnen in voedsel leidt, een proces dat niet is waargenomen bij conventionele voedselbereiding. In babyvoeding zijn na verhitting in de magnetron significante hoeveelheden van D-proline en cis-D-hydroxyproline gevonden, terwijl in biologische producten normaliter uitsluitend L-proline wordt aangetroffen. (L staat voor laevo, linksdraaiend, D voor dextro, rechtsdraaien, refererend aan de richting waarin elektronen roteren ten opzichte van het vlak van optische polarisatie.)
De onderzoekers van Stanford waarschuwen dat ‘de conversie van trans- naar cis- gevaarlijk zou kunnen zijn, omdat wanneer cisaminozuren worden verenigd met peptiden en proteïnen, in plaats van met hun transisomeren, dit tot structurele, functionele en immunologische veranderingen kan leiden.’ (2)
Ander onderzoek heeft eveneens uitgewezen, dat het verwarmen van babyvoeding in de magnetron tot moleculaire veranderingen kan leiden in de aminozuren in melkproteïnen, waardoor niet alleen giftige stoffen kunnen ontstaan, maar ook de voedingswaarde van de melk daalt. De hoeveelheid proteïnen die veranderden was evenwel klein. (3)
18. Pediatrics, 1992; 89: 667-9
19. The Lancet, 1989; 9: 1392-3
20. J Am Coll Nutr, 1994; 13: 209-10

Hoe je jezelf tegen straling kunt beschermen
Als je een magnetron moet blijven gebruiken:
• Laat de oven dan regelmatig op lekkage controleren. Het belangrijkste aandachtspunt is de deur, die goed dient te sluiten.
• Doe de deur nooit open als de oven aanstaat.
• Blijf op minimaal een meter afstand van de oven wanneer deze in gebruik is om het cumulatieve effect van straling te vermijden. Dit is in het bijzonder van belang voor kinderen. Als je aan microgolven wordt blootgesteld, loopt met name de lens van het oog gevaar, omdat de energie op geen enkele manier kan worden afgeleid.
• Verhit geen diepvriesproducten en kant-en-klare maaltijden, met name als dit voedsel in de verpakking dient te worden opgewarmd.
• Gebruik bakjes die niet van pvc zijn gemaakt.
• Ontmoedig je kinderen om voedsel uit de magnetron te eten en wijs hen op het stralingsgevaar.
• Wees ervan bewust dat in de meeste restaurants gebruik wordt gemaakt van grote commerciële magnetronovens. Voor het personeel vormen deze ovens een nog groter risico, en degenen die ze gebruiken, zouden hiervoor moeten worden gewaarschuwd.

Bron: CREATION (is een samenwerking met het medisch maandblad 'MEDISCH DOSSIER' )
 

Musclegrow

Advanced Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
10 nov 2008
Berichten
957
Karma
25
Lengte
1m94
Massa
98kg
Vetpercentage
14%
samevatting.? damn wat een tekst
 

EricR

Superior Athlete
+15 jaar member
Lid geworden
15 nov 2002
Berichten
50.075
Karma
2.580
Lengte
1m79
Massa
89kg
Vetpercentage
15%
Wel handig dat die perpsective groep allerlei stralingdevices verkoopt. Dit soort onzin is al tig keer voorbij gekomen, alleen jammer dat het nergens op gebaseerd is.
 

Klaaswitz

Monstrous Giant
+10 jaar member
+15 jaar member
Lid geworden
18 nov 2005
Berichten
11.592
Karma
763
Ik heb er een deel van gelezen en ben toen eens op die wetenschapper gaan googlen maar volgens mij heeft die gast in geen enkele kring zo'n beetje een betrouwbare naam. Of zouden die allemaal omgekocht zijn door die machtige magnetronmagnaten?
 

Strongman

Colossal Veteran
+10 jaar member
Lid geworden
14 mrt 2006
Berichten
15.543
Karma
405
Lengte
1m91
Massa
128kg
Niks mis het magnetron's alleen het kant en klare voedsel wat ze er voor verkopen is tering ranzig.
 

Soltari

Advanced Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
2 jun 2008
Berichten
1.094
Karma
13
Geen zin om die hele lap tekst te lezen, maar geloofd iemand dit?
 

Musculo

Adolescent bodybuilder
Elite Member
+10 jaar member
Lid geworden
2 jan 2009
Berichten
4.461
Karma
235
Lengte
1m80
Als ik nu opsta met een viltstift in mijn oor is het ook kankerverwekkend, je kan tegenwoordig helemaal niks meer.
 

Primal

unaerobic
Elite Member
+10 jaar member
Lid geworden
24 jan 2009
Berichten
2.742
Karma
219
Lengte
1m86
Massa
89kg
Die hele tekst ruikt naar mumbojumbo.
 

Klaas2

Competitive Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
2 jan 2008
Berichten
2.779
Karma
91
Lengte
1m82
Massa
78kg
Vetpercentage
12%
dat is k*t, eet dagelijks magnetron voedsel
 

bsbsbs

Monstrous Giant
+10 jaar member
Lid geworden
21 okt 2007
Berichten
12.103
Karma
389
Lengte
1m66
Massa
66kg
Vetpercentage
6%
alle deelnemers tussen de twintig en veertig jaar oud.
Aan ‘Wat artsen je niet vertellen’ liet Hertel weten: “We verbleven acht weken in hetzelfde hotel. In die periode werd er niet gerookt, geen alcohol gedronken en geen coïtus bedreven.” Met intervallen van twee tot vijf dagen kregen de vrijwilligers op een lege maag een van acht verschillende voedingsproducten: verse melk van een biologische boerderij, of dezelfde melk op een conventionele manier gekookt, of verhit in een magnetron; gepasteuriseerde melk; organisch geteelde groenten – rauw, of dezelfde groenten op een conventionele manier gekookt; of verhit in een magnetron, of eerst bevroren en vervolgens ontdooid in een magnetron.

ok...dus de deelnemers waren 20-40 jaar, zaten opgesloten in een saai hotel en presteerde het om 8 weken lang niet te masturberen?
ik geloof er niets van
 

De lauwwste

Freaky Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
15 jan 2009
Berichten
5.872
Karma
164
toch maar even de comments gelezen voor ik besloot aan de tekst te beginnen.

Maar niet lezen dus.
 

isdatzo

Advanced Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
16 apr 2007
Berichten
1.073
Karma
115
Zoekmachine: Pubmed.
Zoekterm: microwave oven cancer
Resultaten: 113 hits. waarvan maar liefst 2 onderzoeken naar het effect van gebruik van de magnetron in relatie tot het risico op kanker. Beiden zijn patiënt-controle onderzoeken. Eén daarvan onderzocht de relatie met alvleesklierkanker, en de ander met hersentumoren.

Eén onderzoek laat een verlaagde kans zien op alvleesklierkanker (1):

In considering methods of cooking and food preparation, a lower risk was observed for individuals who used electricity (RR = 0.30; 95% CI = 0.90-0.99), steam or presto (pressure cookers; RR = 0.35; 95% CI = 0.15-0.81), or microwave ovens for cooking (RR 0.56; 95% CI 0.34-0.92). A small number of both cases and controls in the study region still cooked on wood stoves and it was found that more frequent use of wood as fuel source was associated with higher risk

Het andere onderzoek laat geen significant effect zien op hersentumoren voor ooit gebruik vs nooit gebruik van de magnetron (2). Hierbij moet vermeldt worden dat de ORs wèl allemaal boven 1 waren: 2.0 (0.9-4.8); 1.5 (0.5-4.7); en (1.9 (0.2-16) voor glioma, meningioma en acoustic neuroma, respectievelijk.

Conclusie: Er is zeer weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen het gebruik van de magnetron en het risico op kanker. Dit onderzoek komt ook nog eens uit studies met een matige betrouwbaarheid van opzet.

Bronnen:
1) Gharidian P. Food habits and pancreatic cancer: a case-control study of the Francophone community in Montreal, Canada. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 1995 Dec;4(8):895-9. Link: http://cebp.aacrjournals.org/content/4/8/895.long
2) Kleinerman RA. Self-reported electrical appliance use and risk of adult brain tumors. Am J Epidemiol. 2005 Jan 15;161(2):136-46. Link: http://aje.oxfordjournals.org/cgi/content/full/161/2/136
 

Train

Cool Novice
+10 jaar member
Lid geworden
6 dec 2009
Berichten
83
Karma
3
Lengte
1m98
Massa
77kg
Vetpercentage
8%
Als ik overal moest oppassen om geen kanker te krijgen liep ik met een gasmasker met ramen voor de UV straling.

Ik kreeg bij mijn vorige baan wel eens de vraag of mensen bang moesten zijn voor de straling die van hun tv af kwam.???
 

Big-T

Administrator
Admin
Founder - R.I.P.
+15 jaar member
Lid geworden
7 okt 2002
Berichten
55.010
Karma
3.176
Dit soort artikels zijn vergelijkbaar met de anti-aspartaam gekte op het web. Moet je je niet teveel van aantrekken, de mensen die dit schrijven zijn vaak gevaarlijker dan het stofje zelf.
 

Decrowned

Cool Novice
+10 jaar member
Lid geworden
18 okt 2009
Berichten
69
Karma
2
Lengte
1m80
Massa
69kg
Vetpercentage
11%
Bij mijn weten is de magnetron in rusland sinds 1970 ongeveer verboden wellicht nu niet meer.

Voor de menschen die graag lezen pffffff. gebruik hem zelf in elk geval niet meer en vraag me af wie hem heeft bedacht die russen cxers.
Deze informatie is gedurende dit jaar verspreid aan diverse instanties, tot de Tweede Kamer aan toe. Niemand lijkt actie te willen nemen. U kunt nu het ware verhaal achter de magnetron lezen en uw eigen keuzes maken. Een recept voor kanker

Tien jaar oud bewijs, onderdrukt door Zwitserse rechtbanken, laat zien dat voedsel uit een magnetron verontrustende veranderingen kan veroorzaken in uw bloed. Recentere studies voegen nog meer bewijs toe dat magnetrons een risico vormen voor uw gezondheid.
In 1989 deed een Zwitserse voedseldeskundige genaamd Dr. Hans-Urich Hertel enige verontrustende ontdekkingen over magnetron ovens. Desalniettemin vecht hij al meer dan tien jaar voor het recht om de wereld te laten weten wat hij voor ontdekking heeft gedaan. Het punt dat hij publiekelijk probeert te maken is vitaal voor de belangen van consumenten: Ieder voedsel dat gegeten wordt, gekookt of ontdooit in een magnetron kan veranderingen in het bloed veroorzaken dat een indicatie geeft van een ontwikkelend pathologisch proces dat ook wordt gevonden in kanker. Desalniettemin, gedurende deze tijd is Hertel in te tang gehouden door de fabrikanten van Magnetrons die handelswetten en het Zwitserse gerecht effectief gebruiken. Ze proberen hem zelfs persoonlijk te ruïneren. In maart 1993 verbood het Berner Handelsgerecht Dr. Hertel te publiceren over Magnetrons die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het proces was aangespannen door de Zwitserse Vereniging van Dealers van Electrotechnische apparaten voor huishouden en industrie. Overtreding leverde hem een boete op van SF5000 of één jaar gevangenis.
De federale rechtbank in Lausanne bevestigde dit vonnis in 1994. De rechtbank baseerde dit vonnis op de Zwitserse wet tegen oneerlijke mededinging, die "discriminatie, onwaar, misleidende en onnodig schade aanrichtende beweringen tegen een fabrikant en zijn producten" verbiedt (Journal of Natural Sciences, 1998; 1:2-7) ? een wet dat alleen de belangen van de handel behartigen. Deze wet snoert de Zwiterse pers ook de mond, zodat ieder uitspraak die kon worden gezien als kritiek op magnetron ovens kon gemakkelijk leiden tot een proces. De mening van de Zwitsers over Dr. Hertelís bevindingen worden niet gedeeld door de rest van Europa. In Augustus 1998 oordeelde het Europees Gerechtshof voor Mensenrechten dat het vonnis door het Zwitserse gerechtshof tegen Dr. Hertel nietig was omdat het tegen de vrijheid van meningsuiting indruiste. Zwitserland moest volgens het Europese Gerechtshof een compensatie betalen van SF40.000. Ondanks deze overwinning, van twee jaren geleden, wacht Dr. Hertel nog steeds op de Zwitserse rechtbanken om hun vroegere besluit terug te draaien en de boete van SF8000 kwijt te schelden. In de tussentijd worden zijn explosieve ontdekkingen bevestigd door bewijsmateriaal dat over de gehele wereld opduikt.

Hoe begon het?

Sommige mensen geloven dat magnetrons werden ontwikkeld gedurende W.O. II door de Duitsers om gemakkelijk voedsel te produceren in hun onderzeeboten. Anderen zeggen dat dezelfde wetenschappers ze ontwikkeld hebben om mobiele operaties te kunnen ondersteunen gedurende invasie in de Sovjetunie. Wat het ook moge zijn, hun uitvinding dateert uit W.O.II. Na de oorlog werd de technologie teruggebracht naar de Verenigde Staten, waar het werd ontwikkeld, met als resultaat een magnetron oven voor thuisgebruik die op de markt kwam in 1952 door Raytheon. Sindsdien is de technologie gepromoot over de gehele wereld met vrijwel geen onderzoek door de relevante autoriteiten in ieder land naar mogelijke schadelijke effecten. Het was pas in de zeventiger jaren dat de eerste rapporten kwamen die twijfelden aan de veiligheid van voedsel, gekookt in een magnetron. Studies m.b.t. weefselleer met broccoli en wortel, gekookt in de magnetron, lieten zien dat de moleculaire structuren van de voedingsstoffen werden vervormd tot het punt van het verwoesten van de celwanden, terwijl bij conventioneel koken de cel-structuren intact blijven (Journal of Food Science 1975; 40:1025-9.)

Hoe een magnetron werkt

Een magnetron oven gebruikt een component dat een magnetron-buis wordt genoemd, die ervoor zorgt dat een electronenbundel gaat oscilleren op een hele hoge frequentie, hierbij wordt microgolf straling geproduceert. Huishoudelijke en commerciële apparaten gebruiken een frequentie van 2,45 GHz bij een vermogen van 90-1000 watt voor een huishoudelijke magnetron, waarvan de voeding ontworpen is om 4000 volt pulsen te geven aan de magnetron-buis. De 2,45 GHz frequentie wordt gebruikt omdat water de electro-magnetische energie het snelst en maximaal absorbeert, waarmee voedsel dat water bevat snel kan worden opgewarmd. De moleculen binnen het voedsel worden gedwongen om zichzelf te richten naar het heel snel veranderende veld en te oscilleren rond hun as. Warmte wordt geproduceerd door de aanmerkelijke hoeveelheid intermoleculaire wrijving. Microgolven worden vanuit de magnetron-buis gestraald naar het ovengedeelte, waar ze het voedsel opwarmen van binnenuit, terwijl gewone ovens dat andersom doen. Opwarmen van binnenuit kan een aantal koude plekken geven, waardoor het bord constant moet draaien. Het maximum lek-niveau wat is toegestaan onder de huidige standaarden is een vermogensdichtheid van 5 mWatt per vierkante centimeter op een afstand van 5 centimeter vanaf de oven deur. Deze limiet is gebaseerd op standaarden voor microgolf straling die worden aangevochten door hen die aangeven dat met niet-thermische effecten van microgolf straling en de overeenkomende stralingsniveaus (zoals, bijvoorbeeld, met mobiele telefoons.) rekening moet worden gehouden. De deur zelf moet periodiek worden gecontroleerd om u ervan te verzekeren dat hij niet heel erg lekt.

Hertels onderzoek

Elf jaar geleden bundelde Dr. Hertel, een voedseldeskundige die al verscheidene jaren voor een van de internationale Zwitserse voedsel-bedrijven had gewerkt, zijn krachten met Professor Bernard Blanc van het Federal Institute of Technology om een uitgebreid onderzoek te leiden over het effect van voedsel bereid in magnetrons op mensen. Alhoewel het programma stopgezet werd door het Zwitsers Nationaal Fonds besloten de twee wetenschappers om een kleiner onderzoeksprogramma zelf te betalen. Ze selecteerden acht mensen van het Macrobiotisch Instituut in Kientel in Zwitserland. Zij allemaal, inclusief Dr. Hertel zelf, ondergingen een streng macrobiotisch dieet om de aanwezigheid van beïnvloedende elementen in de bloedmonsters te minimaliseren. Behalve Hertel, die 64 was op dat moment, waren ze allemaal tussen de 20 en de 40 jaar oud. Zoals Hertel vertelde aan "What Doctors don't tell you":
We leefden allemaal in hetzelfde hotel gedurende acht weken en er was geen roken, geen alcohol en geen coïtus. Met tussenpozen van 2 tot 5 dagen, de vrijwilligers ontvingen een van de acht mogelijke voedselbronnen op een nuchtere maag: onbewerkte melk van een biologisch-dynamische boerderij; dezelfde melk op gewone wijze gekookt; dezelfde melk gekookt in een magnetron oven; gepasteuriseerde melk uit gewone bron; rauwe groente van een biologisch-dynamische boerderij; Dezelfde groente gekookt op gewone wijze; dezelfde groenten bevroren en ontdooit in een magnetron en dezelfde groenten gekookt in de magnetron. Bloedmonsters werden van iedere vrijwilliger genomen voordat ze aten, dan een bepaalde tijd na het eten van de bovenstaande preparaten. Belangrijke veranderingen werden gevonden in het bloed van mensen die magnetron voedsel hadden gegeten: o.a. een vermindering in alle hemoglobine en cholesterol waarden, zowel het hoge-dichtheid cholesterol (HDL; "goed" cholesterol) als het lage-dichtheid cholesterol (LDL; "slecht" cholesterol.) (Nexus, 1995; April-May: 25-7.) Lymphocieten (witte bloedcellen) lieten een opvallende vermindering zien, direct na het eten van voedsel uit de magnetron.
Bij het eten van ander voedsel was dat niet het geval. Bovendien ontdekte Hertel een heel belangrijk verband tussen de hoeveelheid magnetron energie in het testvoedsel en de helderheid van bacteriën die oplichten als er naar gekeken wordt onder een speciale lamp, als men het bloed hiermee belicht werd van degenen die het voedsel gegeten hadden. Hertel concludeerde dat deze energie doorgegeven wordt aan degenen die magnetron voedsel eten. Behalve deze effecten van het opwarmen met de magnetron van voedsel, vond Hertel ook niet-thermische effecten die, zoals hij beweert, de permeabiliteit van het celmembraan veranderen door de electrische potentialen tussen de binnenkant en de buitenkant van de cel te veranderen. De beschadigde cellen worden een gemakkelijke prooi voor virussen, schimmels en andere micro-organismen. De natuurlijke reparatiemechanismen van cellen wordt ook verstoord, wat uiteindelijk de cel dwingt om naar een "noodtoestand" energie voorziening om te schakelen van aeroob (op zuurstof gebaseerd) naar anaeroob (geen zuurstof) ademen. In plaats van water en kooldioxide te produceren, produceren ze waterstofperoxide en koolmonoxide. In zoín situatie, neemt Hertel aan, vallen de cellen terug van "gezond verbranden" naar een ongezond "gist" proces van energie opwekken.
Hertel verklaart dat als voedsel wordt bereid in de magnetron, dat de oven een ingangsvermogen van ongeveer 1000 Watt of meer gebruikt. De resulterende verwoesting en deformatie van de voedselmoleculen produceert nieuwe "radiolytische" chemische verbindingen, onbekend in de natuur. De huidige kennis in wetenschappelijke kringen is dat magnetron en ander bestraald voedsel geen hogere niveaus van radiolytische chemische verbindingen bezit dan voedsel op de traditionele manier gekookt, maar Hertelís resultaten laten het tegengestelde zien. Bloedonderzoek van de deelnemers bevestigde ook dat het bloed niet goed was bij degenen die voedsel uit de magnetron aten. Monsters, genomen om 7.45 elke morgen, 15 minuten na de voedselinname en twee uren later lieten zien dat erythrocyte, hemoglobine, hematocriet en leucocyte waarden allen op het laagste niveau van normaal waren bij degenen die magnetron voedsel aten. Deze resultaten zijn gelijk aan degenen die bloedarmoede lijken te krijgen; de resultaten werden zekerder en statistisch van betekenis in de tweede maand van de studie. Bovendien, als bovenstaande waarden naar beneden gaan, gingen de cholesterol waarden in het bloed dienovereenkomstig omhoog. Het is niet moeilijk te begrijpen waarom de publicatie van deze resultaten in 1992 een succes zou hebben betekend in Zwitserland.
Desalniettemin was de reactie van de Zwitserse autoriteiten en industrie om hem te berechten en beschuldigen van oneerlijke competitie. Dit blijft een zwarte bladzij in de Zwitserse geschiedenis. Zo was de druk op Professor Blanc zo groot dat hij zich gedwongen voelde om afstand te nemen van de interpretatie in hun gezamenlijke publicatie kort hierna. Onder elkaar bekende hij aan Dr. Hertel dat hij bang was voor de veiligheid van zijn familie. (Journal of Natural Sciences, 1998: 1:2-7.) Ondanks pogingen om hem zijn mond te snoeren, blijft Dr. Hertelís onderzoek beschikbaar aan het publiek buiten Zwitserland door post of zijn website. (kopieën beschikbaar van The World Foundation for Natural Science, Box 632, CH-3000, Bern, Zwitserland tel: 0041 33 438 1158 fax: 437 48 16. Website: [Link niet meer beschikbaar]).

Russen weerden magnetrons

Na W.O. II experimenteerden de Russen ook met magnetron ovens. Vanaf 1957 tot nu toe werd hun onderzoek gedaan in het Radiotechnologisch instituut in Klinsk, Byelorussia. Volgens U.S. onderzoeker William Kopp, die veel van de resultaten van het Russische en Duitse onderzoek bij elkaar zocht ? en werd eerst vervolgd omdat hij dit deed (Journal of Natural Sciences, 1998; 1: 42-3) ? werden de volgende effecten waargenomen door de Russische teams:

Opgewarmd vlees in magnetrons, geschikt voor menselijke consumptie veroorzaakte:

 • d-Nitrosodiethanolamine (een bekende kankerverwekker);
 • Destabilisatie van actieve biologische eiwit verbindingen.
 • Creatie van een bindend effect met de radioactiviteit in de atmosfeer.
 • Creatie van kankerveroorzakende stoffen binnen eiwit-hydrolisaat verbindingen in melk en granen.
 • Microgolfstraling veroorzaakte ook een wijziging in het afbraakproces van glucoside en galactoside, elementen binnen bevroren fruit als ze op deze manier worden ontdooid.
 • Microgolven veranderden het verteringsgedrag van plant-alkaloïden als ze rauw, gekookt of bevroren hieraan werden blootgesteld voor een hele korte tijd.
 • Kankerveroorzakende vrije radicalen werden gevormd in bepaalde mineraal-moleculaire formaties in plant substanties, vooral in rauwe groenten uit plantenwortels.
 • Innemen van magnetron voedsel veroorzaakte een hoger percentage kankerachtige cellen in het bloed.
 • Door de chemische veranderingen binnen het voedsel, gaan storingen ontstaan in het lymfesysteem, een aftakeling van de capaciteit van het immuunsysteem om zichzelf te beschermen tegen kankergroei
 • De onstabiele vertering van magnetron voedsel wijzigt het elementaire voedsel, wat leidt tot storingen in het verteringssysteem.
 • Degenen die magnetron voedsel aten lieten statistisch gezien een hogere maat van maag en ingewandskanker zien, inclusief een algemene aftakeling van celwandweefsel met een geleidelijke afbraak van de vertering en darm functie.
 • Microgolf straling veroorzaakte significante vermindering in de voedingswaarde van alle voedsel waarover de studie ging, in het bijzonder:
 • Een vermindering in de biologische beschikbaarheid van vitamine B-complex, C en E, essentiële mineralen en "lipotrophics"
 • Verwoesting of de voedingswaarde van nucleïnezurenproteïnen in vlees.
 • Verminderen van de stofwisselingsactiviteit van alkaloïden, glucosiden, galactosiden en nitrilosiden (basisingrediënten in fruit en groenten.)
 • Merkbare versnelling van structurele ontbinding in al het voedsel (Perceptions, 1996; May/June: 30-3.)
Daarom werden magnetrons geweerd in Rusland in 1976; dit verbod werd opgeheven na Perestrojka

Recent onderzoek

Terwijl sommige van de bovengenoemde resultaten nog moeten worden bevestigd, heeft ander onderzoek in Engeland en de U.S. andere mogelijke risico's ontdekt. In 1990 op de Universiteit van Leeds hebben twee onderzoekers in het Departement van Medische Microbiologie de ongelijkmatige verhitting onderzocht dat kan worden veroorzaakt door magnetrons. Ze vonden uit dat de hoeveelheid zout in een bepaalde portie aardappelpuree de temperatuur binnenin beïnvloedde ? Zoveel te groter de hoeveelheid zout, zoveel te lager de temperatuur. De auteurs concludeerden dat "de slechte doordringing van microgolven in het testvoedsel met hoge ionenconcentraties kon resulteren in de inductie van electrische / ionische stroom in de oppervlakte van het voedsel. Dit zou ook verklaren waarom commercieel voedsel opgewarmd in magnetrons kookt aan het oppervlak en nog steeds koel is aan de binnenkant." (Nature, 1990; 344:496.) Een geval werd gerapporteerd in 1991 van een patiënt in het ziekenhuis van Tulsa, Oklahoma, die dood ging aan "anaphylaxis" nadat ze een bloedtransfusie had gekregen die was opgewarmd in de magnetron.
De straling lijkt het bloed op een bepaalde manier veranderd te hebben waardoor de patiënt stierf. (Journal of Natural Sciences, 1998; 1: 2-7.) In augustus 1989, onderzoek in opdracht van de Britse regering liet zien dat Listeria en andere potentieel dodelijke bacteriën kunnen overleven in magnetron voedsel, zelfs als instructies worden opgevolgd. ( Food Business, 1989; 20:12.) Ander onderzoek in de V.S. heeft aangetoond dat de praktijk van opwarmen van overgebleven voedsel in de magnetron gevaarlijk is. Onderzoekers onderzochten een uitbraak van Salmonella onder mensen die een picknick hielden in 1992 en zagen dat mensen die overgebleven vlees mee naar huis namen en met de magnetron opwarmden ziek werden. Geen van degenen die een conventionele oven of fornuis gebruikten werd ziek. De onderzoekers concludeerden dat, vergeleken met conventionele methoden van opwarmen van voedsel, magnetrons geen preventieve bescherming boden tegen ziektes. (American Journal of Epidemiology, 1994: 139: 903-9.)

Warm geen melk op in een magnetron

Opwarmen of ontdooien van menselijke melk door een magnetron veroorzaakt een vermindering van het aantal antilichamen in de melk, zelfs als hele lage temperaturen (20-53°C) worden gebruikt (Paediatrics, 1992; 89:667-9.) In een studie, uitgevoerd op Stanford University in California, werd duidelijk dat warm maken op hogere temperaturen dan 72°C een aanmerkelijke vermindering in alle geteste afweerfactoren veroorzaakte. De onderzoekers verwierpen het gebruik van magnetron in ziekenhuizen om menselijke melk op te warmen, zelfs op lage temperaturen. Een andere studie, uitgevoerd in Wenen, concludeerde dat koken in de magnetron een groot aantal wijzigingen in de eiwitten in het voedsel veroorzaakte die niet werden waargenomen na conventioneel koken. D-proline en cis-D-hydroxyproline werden in aanmerkelijke hoeveelheden gevonden in de magnetron opgewarmde melkpoeder voor baby's, terwijl normaal alleen L-proline wordt gevonden in biologisch materiaal. (L staat voor Laevo-rotatie, D voor dextro-rotatie, refererend aan de richting waarin electronen roteren in hun baan van optische polarisatie.)
Lubec en zijn collega's waarschuwden dat "de conversie van trans naar cis vormen een groot risico kon vormen omdat als de cis-aminozuren worden ingesloten in peptiden en eiwitten in plaats van hun biologische tegenhangers, kan dit leiden tot structurele, functionele en immunologische veranderingen" (Lancet, 1989; 9: 1392-3.) Ander onderzoek heeft ook aangetoond dat het opwarmen in de magnetron van melk voor baby's moleculaire veranderingen in aminozuren in melkeiwitten, giftigheid veroorzakend of de voedingswaarde van de melkformule verlagend. Desalniettemin was het aantal veranderde eiwitten heel laag. (Journal of the American College of Nutrition, 1994; 13:209-10.) Niet al het bewijsmateriaal is negatief. Wetenschappers op het voedingsinstituut in Zeist voerden een 13 weken lange studie uit naar de effecten van magnetronvoedsel op de bloedsamenstelling en andere gezondheidsindicatoren van ratten. Zij vonden geen verslechterde effecten. (Food Chemical Toxic, 1995; 33: 245-56.) Desalniettemin waren dit dierenstudies en die hoeven niet noodzakelijk van toepassing te zijn op menselijke gezondheid.

Pas op additieven komen voor in je voedsel

Een ander problemen met voedsel bereid in de magnetron is dat het minder kleur en smaak bezit vergeleken met conventioneel gekookt voedsel, speciaal in voedsel dat deeg bevat. Dit heeft de ontwikkeling van voedsel additieven speciaal voor magnetron gestimuleerd om kunstmatig de kleuren en smaken te creëren die consumenten verwachten. Of zoals Australische studenten Ashton en Laura verklaren in hun boek "The Perils of Progress" (Zed Books, London, 1999): "Een voorbeeld van een nieuw type van smaak-producerende technologie ontwikkeld voor gebruik in magnetrons is "susceptors." Deze apparaten worden normaal gesproken gelijmd aan de verpakking van magnetron voedsel en worden gebruikt om bepaalde gebieden met hoge temperatuur te bereiken. Dit heeft het effect van het bruin worden van het voedsel gedurende het koken met de magnetron. Een subtiel bijeffect van sommige van de voor 1992 "susceptor" apparaten verzorgden het vrijkomen van een kleine hoeveelheid van een giftige chemische verbinding: bisphenol-A-diglycidyl ether (BADGE); in het voedsel gedurende het koken in de magnetron.
BADGE was een component van koude lijm, gebruikt om de susceptors aan de verpakking te maken." De auteurs citeren een studie uit 1992 van 52 monsters van pizza waarin in negen susceptors werden gebruikt, in een merk een concentratie BADGE werd gevonden tussen 0.2 ? 0.3%. De stof werd gevonden in de pizza als ze werden gekookt in de verpakking volgens de instructies. (Food Additives and Contaminants, 1995; 1:779-87). Ander onderzoek liet zien dat een groot aantal chemische stoffen wordt losgelaten van de susceptor die is samengepakt met het voedsel zoals pizza's wafels en franse frietjes voor de magnetron Een studie identificeerde 44 verschillende vluchtige chemische stoffen, waaronder carcinogeen benzeen (AOAC international 1993; 76:1268-75). Een andere giftige chemische stof die overgaat van de verpakking naar het voedsel tijdens het magnetron-kookproces is benzophenone, een component van de inkt geprint op het karton (Food Additive Contaminates, 1994; 11:231-40). Brood en ontbijt worden vaak verkocht in zakken met wax om ze gemakkelijk in de magnetron te kunnen opwarmen. Hoewel een recente studie heeft aangetoond dat bereid volgens de instructies resulteerde in 60% was dat werd opgenomen in het voedsel.(Food Additives Contaminants, 1994; 11:79-89). De PVC plastic films dat het voedsel bedekken gedurende het koken met de magnetron laten zoveel plastic sporen na in het voedsel dat in 1996 werd aanbevolen dat PVC niet in direct contact met het voedsel mag worden gebruikt gedurende het koken in de magnetron. (AB Badeka, MG Kontominas, 1996; cited in Ashton and Laura, 1999, page 68.)

Bescherm jezelf tegen straling als je de magnetron moet blijven gebruiken


 • Controleer hem regelmatig op lekken van electromagnetische straling;
 • De deur nooit openen als de oven aan staat;
 • Sta minstens 90cm van de magnetron (vooral kinderen) om cumulatieve effecten van een minimale blootstelling te vermijden. De lens van het oog is het meest in gevaar bij langdurig blootstelling aan microgolven omdat het geen manier heeft om de energie te dissiperen, thermisch of op een andere manier.
 • Vermijdt het koken van bevroren voedsel en commercieel vervaardigde maaltijden, vooral als ze in hun verpakking moeten worden gekookt.
 • Gebruik keukengerei wat niet uit PVC bestaat.
 • Zorg ervoor dat kinderen zo weinig mogelijk magnetronvoedsel eten.
 • Wees je ervan bewust dat het meeste voedsel in restaurants warm wordt gemaakt in magnetrons door grote commerciële ovens Deze vormen een groter risico voor de gebruikers, en mensen die ze gebruiken zullen moeten worden gewaarschuwd.
De boodschap lijkt duidelijk. Kook geen voedsel in magnetrons, zeker niet voor kinderen tenzij er een echte urgentie voor is. Weersta de misleidende reclame dat een "snelle oplossing" wil zijn voor je "drukke leven". Realiseer je dat je lichaam gezond voedsel nodig heeft, geprepareerd op de gezondst mogelijke manier op optimaal te functioneren. De mate waarin je minder gezond voedsel gebruikt bepaald of je lichaamsorganen en processen als zodanig zullen worden beïnvloed, wat kan leiden tot degeneratie en ziekte. Behandel je lichaam als een Rolls Royce ? niet als een vuilnisbak.

Geschreven door Simon Best, redacteur en producent van het kwartaalblad "Electromagnetic Hazard Therapy."
E-mail: Simon Best
Adres: Box 2039, Shoreham, West Suscoïtus BN43 5JD, or
Website: van Simon Best

Gezichtspunt

Commerciële samenzwering

Simon Best, onze expert op electromagnetisch gebied, heeft een adembenemend verhaal geschreven over de gevaren van magnetrons. Een van de meest begrijpelijke stukjes journalistiek over deze technologie: zijn artikel zet aan tot onbegrip en grimmigheid. Onomstotelijk wetenschappelijk bewijs geeft aan dat het opwarmen van voedsel door magnetrons het voedsel berooft of denatureert van de meest vitale voedingsstoffen. Het eten van voedsel dat is gekookt op deze manier veroorzaakt veranderingen in je bloed, cellen en immuunsysteem, gelijk de condities die ontstaat bij kanker. Voedsel, in de magnetron bereid smaakt zo verschrikkelijk dat fabrikanten additieven, kleurstoffen en kunstmatige smaakstoffen moeten toevoegen om de werkelijkheid te benaderen.
Ze kunnen deze stoffen ook aan de verpakking stoppen, waardoor de chemische stoffen in je voedsel smelten. Het zou niet als een verrassing moeten komen dat deeltjes van handige kleine tijd-bespaarders, zoals plastic-kook-in-de-zak-voedsel, voorkomen in je popcorn of ontbijt als ze op deze manier worden verhit. Maar als deze technologie dan zo gevaarlijk is, waarom hebben we hier dan eerder niets over gehoord? Het antwoord is dat van een aantal mensen die het van de daken hebben willen schreeuwen hun informatie grotendeels is onderdrukt door vooralsnog aangenomen open Westerse samenlevingen als Zwitserland. Dit is een verhaal, niet alleen over de gevaren van een technologie algemeen verkocht aan het publiek voordat de gevolgen werden bestudeerd of begrepen.
Het is een klassieke illustratie van commerciële belangen, in samenspraak met regering en rechtspraak, winst plaatsend boven het publieke belang en gezondheid. De zaak van de Zwitserse wetenschapper Dr. Hans-Urich Hertel is een ander beschamend hoofdstuk in de geschiedenis van Zwitserland. Gedurende 10 jaren hebben de Zwitsers Dr. Hertel's stem dood gezwegen door een belachelijke wet die kritiek verbied op zaken die schade kunnen veroorzaken. Alhoewel deze wet alleen geld voor "onwaar of misleidend", dit hangt zeker af van degene die je het vraagt.
Waar het Zwitsers recht gebrek aan heeft, is iets wat vrijheid van meningsuiting en een onderdrukking of bewijsmateriaal dat misschien schadelijk is voor een bepaald bedrijf of industrie. Meest storend is dat de Zwitsers hun commerciële vrijheid heiliger houden dan enig ander. Hoewel het Europese gerechtshof ? het gerechtshof dat macht heeft over iedere individuele natie ? heeft besloten in het voordeel van Hertel, neemt het Zwitserse gerechtshof haar tijd om te beslissen of het de fouten uit het verleden gaat recht zetten. Ik wil het communisme niet toejuichen, maar ironisch genoeg was het totalitaire regime van Rusland in 1970 de enige die inzagen dat ze deze technologie moesten weren omdat het gevaarlijk was. We kunnen denken dat dit niet kan voorkomen in Nederland, waar een wet moet worden aangenomen die kritiek verbied op een product tenzij dit kan worden aangetoond met wetenschappelijk bewijs. Dit klinkt goed totdat je beschouwt hoe research zoals Hertelís kan worden ontvangen.
Een professor met indrukwekkende getuigschriften zou misschien worden ontboden op het gerechtshof om te zeggen dat zijn bewijs was niet ontvankelijk, en Hertelís stem zou in Nederland ook worden doodgezwegen. Soms zijn wetten bedoeld om ons te beschermen zijn de wetten waar we het meeste tegen zouden moeten ageren. Deze nieuwe wet, die is bedoeld om de waarheid over nieuwe producten boven tafel te krijgen en bedrijven te verbieden onwaarheden te verkopen, is er echt voor om de commercie te beschermen tegen wetenschappelijk onderzoek. Alleen de tijd zal het leren hoeveel Nederlandse Hertels doodgezwegen zullen gaan worden.

zie ook http://www.mercola.com/article/microwave/hazards.htm?aid=CD12
en http://www.mercola.com/article/microwave/hazards2.htm

groet,
 

Jesc

Cool Novice
+10 jaar member
Lid geworden
19 jan 2009
Berichten
61
Karma
0
Magnetrons kunnen inderdaad erg dodelijk zijn.
Doe er maar eens een knaagdiertje in ofzo en kijk wat ermee gebeurt.
 
Laatst bewerkt:

fx0

Cool Novice
+10 jaar member
Lid geworden
29 nov 2008
Berichten
50
Karma
1
Lengte
1m78
Massa
77kg
Magnetrons kunnen inderdaad erg dodelijk zijn.
Doe er maar eens een knaagdiertje in ofzo en kijk wat ermee gebeurt.

gehehe

Dit soort teksten lijkt me leuk voor mensen met veel tijd of aanhangers van "Hollow World" theorieën e.d. :rolleyes: Beste uitvinding sinds warm water imo :cool:
 

EricR

Superior Athlete
+15 jaar member
Lid geworden
15 nov 2002
Berichten
50.075
Karma
2.580
Lengte
1m79
Massa
89kg
Vetpercentage
15%
En nu komt zelf die halve zool van een Mercola aan bod. Stop de persen!
 

Naar boven