MuscleMeat

Melatonine

Users who are viewing this thread

Soulreaver

Ripped Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
9 okt 2002
Berichten
3.884
Karma
0
Voor degene die slecht slapen en slecht in slaap komen is dit wellicht een oplossing, ik kreeg het voorgeschreven van mijn homeopathische arts (die trouwens voor het gebruik van supplementen is) en slaap er perfect op..

Hieronder wat uitleg:


Precies in het midden van de hersenen zit een orgaan, die de stof melatonine natuurlijk aanmaakt. De pijnappelklier (of epifyse) vervult een uitermate belangrijke rol in het lichaam, bleek achteraf. Vroeger dacht met dat het een rudimentair orgaan was (een overbodig orgaan net als de blinde darm), maar dat is nu wel anders. Door de ontdekking van de aanmaak van de stof melatonine in dit orgaan (en wat deze stof allemaal betekent voor het lichaam) is algemeen geaccepteerd dat dit orgaan een zeer belangrijke functie in het lichaam vervuld.

De ontdekking van melatonine
In 1953 zocht een geleerde (Aaron Lerner) naar een stof die de huid van de mens lichter maakte (naar aanleiding van de ziekte vitiligo). Na in de wetenschappelijke literatuur gezocht te hebben, stuitte hij op een artikel over een bleker wordende huid van kikkers, na gedompeld te zijn geweest in een vat met pijnappelklier-extracten van koeien. Deze bevinding was het begin van een speurtocht en na zeer veel wetenschappelijk onderzoek kwam men erachter dat een bepaalde stof in het extract (melatonine) zorgde voor deze kleurverandering. De stof werd gedoopt als N-Acetyl-5-methoxytryptamine en kreeg als meer gangbare naam melatonine (mela- van het huidpigment producerende melanine en -tinine omdat de stof een -soort van- afgeleide was van serotinine). Na verder onderzoek bleek dat de functie van melatonine lang niet alleen het verkleuren van de huid was.

Wat kan melatonine voor het lichaam betekenen?
De stof melatonine heeft -onder andere- de volgende functies :


Een verbetering van de nachtrust ;
Een remedie tegen jetlag en ploegendiensten ;
Een ondersteuning van de lichaamseigen bescherming tegen milieverontreiniging ;
Een ondersteuning van een goed hart- en de bloedvatenstelsel ;
Een bescherming tegen vrije radicalen ;
Een ondersteuning van het immuunsysteem ;
Een verlenging van het leven van het lichaam (anti-veroudering) ;
Een verbetering van uw coïtusleven ;
Een hulp in de verlaging van spanningen.
En dit alles zonder negatieve bijwerkingen als verslavingen.

Voor de verbetering van de nachtrust en de Jet Lag zijn speciale secties geopend, omdat de stof vooral hiervoor gebruikt wordt. Over de overige effecten kunt u meer lezen in de artikelen sectie.

Waarom werkt melatonine zo goed?
Eigenlijk is het niet geheel duidelijk waarom de stof zo goed werkt. Een duidelijke aanwijzing voor de goede werking is dat het de tegenovergestelde functie in het lichaam vervuld van adrenaline. Zoals u misschien wel weet wordt adrenaline ook wel het fright-flight-fight hormoon genoemd (schrik-vlucht-vecht hormoon). Het tegenovergestelde van deze lichamelijke reacties is rust en herstel en dit is precies de functie die melatonine vervuld. Doordat er 'een rustpauze wordt ingelast' door melatonine, krijgt het lichaam de tijd zich te herstellen en dit is essentieel voor een optimale gezondheid.
Een andere opmerkelijke eigenschap van melatonine is dat de stof in een gelijke moleculaire structuur voorkomt in verschillende organismen (tot nu toe bij elke bestudeerde dier en plant die tussen nu en 3 miljard jaar geleden hebben geleefd). Dit is zeer zeldzaam in de biologie. Er zijn meer stoffen met deze eigenschap en van al deze stoffen is aangetoond dat ze een zeer belangrijk zijn voor het bestaan van leven in het algemeen. Daar komt ook nog eens bij kijken dat er bij alle organismen een zogenaamde circadiaanse (een ongeveer 1 dag durende) cyclus doorlopen wordt. Vooral rond 2 tot 3 uur 's nachts wordt de stof aangemaakt (zie onderstaande grafiek).

Wie heeft extra melatonine nodig?
Een ander kenmerk van melatonine is dat de aanmaak ervan nogal varieerd in de verschillende levensfasen (dit is natuurlijk persoonsgebonden). Pasgeboren baby's maken vrijwel geen melatonine aan totdat ze 1 jaar oud zijn. De melatonine spiegel stijgt hierna enorm (tot ongeveer het 10e levensjaar). De rest van het levensverloop (10-100 jaar) laat een daling zien van de aanmaak van melatonine. Je zou nu kunnen concluderen, dat alleen ouderen meer melatonine nodig zouden hebben, maar dit is niet geheel waar. Het lichaam laat het verloop van de melatonine aanmaak in het begin en het einde van het leven niet zomaar verschillen (dit heeft te maken met een zeer complex hormoonstelsel). Het probleem is of het lichaam genoeg melatonine aanmaakt voor de verschillende fasen in het leven, wat het op dat moment nodig heeft (kinderen die laat in de puberteit komen blijken een hogere melatoninespiegel te hebben dan hun leeftijdsgenoten). Mensen kunnen hun gezondheid optimaliseren door hun melatonine spiegel in het bloed op peil te houden. Door het innnemen van synthetische melatonine, worden de juiste spiegel hersteld, waardoor een goede gezondheid ondersteund wordt. Omdat melatonine ook allerlei andere positieve effecten heeft op de gezondheid (zoals de ondersteuning van het immuunsysteem en een gezonder coïtusleven), kunnen ook mensen die wel een gezonde nachtrust hebben het gebruiken en hierbij genieten van de andere voordelen die de stof met zich meebrengt.

Het feit dat de melatonine aanmaak afneemt met de jaren houdt wel in dat oudere mensen relatief meer melatonine in moeten nemen dan jongere mensen.

Wie kan beter geen extra melatonine innemen?
Er zijn een aantal groepen mensen die beter geen extra melatonine in kunnen nemen. Hieronder vallen :

Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven : het effect van dit hormoon op een foetus of een baby is niet geheel duidelijk. Aangeraden wordt dus om het niet te gebruiken (laat het lichaam in die periode zelf de hormoonhuishouding regelen) ;
Mensen met hevige allergieën of met een auto-immuun ziekte : melatonine kan deze ziekten erger maken, omdat het het immuunsysteem ondersteunt ;
Mensen met immuun systeem kanker (zoals leukemie en lymphoma) : zelfde reden als hierboven ;
Gezonde kinderen : zij maken al genoeg melatonine aan (tenzij er een tekort is geconstateerd. Vanaf een jaar of 15 / 20 is het nuttig om de stof te gaan gebruiken.
Voor de rest is het voor iedereen veilig om de stof als supplement te gebruiken.
Een gezonde Nachtrust

Eind 1993 werd algemeen bekend dat melatonine op een natuurlijke wijze zeer doeltreffend het slapen kan ondersteunen (door onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology in de Verenigde Staten). In Amerika leidde dit tot een zo grote vraag, dat de melatonine fabrikanten de stof niet meer aan konden slepen. In onderstaande tekst kunt u lezen waarom melatonine het slapen zo goed ondersteund, iets wat miljoenen mensen al zelf hebben ervaren.

Melatonine tegenover andere produkten
Het eerste middel wat vaak wordt gebruik om sneller in slaap te komen is alcohol : het zogenmaade slaapmutsje (dit middel wordt door ongeveer 20% van de moeilijk slapenden gebruikt). Het is inderdaad waar dat alcohol helpt sneller in slaap te komen (door onder andere de verslapping van spieren), echter er zitten een groot nadeel aan deze aanpak. Wanneer er alchohol gedronken wordt ontstaat er na verloop van tijd een tegenreactie in het lichaam. De uitkomst hiervan is dat u de tweede helft van de nacht onrustig slaapt (als u al slaapt). Uiteindelijk heeft u weinig effectieve nachtrust gehad en u was misschien wel beter uitgeweest zonder alcohol om in slaap te komen. Daarnaast zijn er ook medicijnen verkrijgbaar (op recept van een arts en normaal verkijgbare middelen). Dit zijn geen natuurlijke stoffen zoals melatonine en informatie over deze middelen ten opzichte van melatonine kunt u verkrijgen bij een arts. Wij zullen daarom niet verder ingaan op het verschil hiertussen.

Ouderen en slaap
Zoals u misschien wel weet, hebben oudere mensen meer moeite met slaap dan jongere mensen. Een opvallend feit is dat de melatonineaanmaak afneemt naarmate men ouder wordt (zie de introduktie). Ook hier biedt melatonine een uitkomst doordat het de nachtrust op een natuurlijke wijze effectief ondersteunt.
 
OP
Soulreaver

Soulreaver

Ripped Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
9 okt 2002
Berichten
3.884
Karma
0
Werkt melatonine echt zo goed?
Het antwoord hierop is simpel : ja. De uitleg waarom is echter wat complexer. Uit een vergelijking tussen een placebo (een schijngeneesmiddel ; een pil dat geen werkzame stof bevat) en melatonine, waarbij de tijd tot het in slaap vallen werd vergeleken, kwamen de volgende resultaten (zia onderstaande tabel).

Uit deze resultaten blijkt dat melatonine de tijd tot het begin van de slaap met meer dan de helft reduceert (van 38 minuten met een placebo tot 14 minuten met melatonine). Hieruit blijkt dus dat melatonine wel degelijk effect heeft.

Hoe werkt melatonine om de natuurlijke slaap te bevorderen?
Over de oorzaak van de werking is op dit moment een discussie gaande. De ene groep wetenschappers denkt dat de effecten optreden omdat melatonine de circadiaanse cyclus (zie introduktie) opschuift, zodat de slaap zich eerder manifesteerd. De andere groep wetenschappers denkt dat de stof een direct effect heeft op de natuurlijke slaap. In het veld is men het er wèl over eens dat de effecten die melatonine op het lichaam heeft zorgt voor een betere nachtrust. De belangrijkste oorzaak van de werking van melatonine en slaap is waarschijnlijk het laten dalen van de lichaamstemperatuur. In het lichaam speelt zich een circadiaanse cyclus af met betrekking tot de temperatuur : 's nachts is het lichaam een paar graden kouder dan overdag. De stof melatonine zorgt ervoor dat de lichaamstemperatuur daalt (dit is een natuurlijk proces), waardoor het lichaam 'denkt' dat het nacht is, waardoor het wil gaan rusten (als u een melatonine supplement overdag inneem, daalt de lichaamstemperatuur ook). Dit verklaart -misschien- ook waarom u beter slaapt nadat u een warm bad heeft genomen (de warmte zorgt ervoor dat de lichaamstemperatuur stijgt, waardoor er meer melatonine wordt geproduceerd. Dit resulteerd dan weer in een temperatuursdaling en een slaperig gevoel). Wie heeft het meeste baat bij melatonine?
Eigenlijk heeft iedereen baat bij melatonine (groepen die genoemd zijn in de introduktie worden in principe afgeraden om melatonine te gebruiken). De 'benodigden' zijn globaal te verdelen in 2 groepen namelijk :

Mensen die hun melatoninespiegel willen ondersteunen ;
Mensen die een ander melatoninecyclus hebben dan ze zouden willen.
De eerste groep mensen spreekt voor zich : door het verhogen van de natuurlijke melatoninespiegel is er een grotere kwaliteit van de slaap. Bij de tweede groep mensen moet gedacht worden aan mensen die in ploegendiensten werken of mensen die veel te maken hebben met jet lags. Meer hierover kunt u vinden in de Jet Lag sectie van deze pagina. Ouderen kunnen in beide groepen vallen. Zij gaan minder melatonine aanmaken, en de duur van de aanmaak kan ook korter worden. Door dit laatste verkrijgen ouderen een andere cyclus dan gewenst, waardoor ze vaak later naar bed gaan en vroeger wakker worden.
Aanbevolen Doses
Een opmerkelijk feit van melatonine is dat de effecten van deze stof met betrekking tot 'het openen van de slaappoort' zich al laten zien bij zeer kleine hoeveelheden. Bij een inname van 0,1 milligram reageerde al een aantal mensen door eerder in slaap te vallen (dit heeft te maken met het feit dat melatonine in kleine hoeveelheden door het lichaam zelf wordt aangemaakt). Dit geldt echter niet voor iedereen, om het simpele feit dat iedereen anders is. Met hogere doseringen dan 0,1 milligram begeven wij ons op het terrein van de arts en wij gaan er daarom niet verder op in.

Conclusie
Het gebruik van melatonine heeft voor heel veel mensen een positieve invloed op hun slaapleven. Er zijn echter kleine groepen mensen die amper of geheel niet reageren op melatonine als natuurlijke slaap ondersteuner. Aangezien melatonine voor het overgrote deel werkt voor mensen (meer dan 95%), is het zeker het proberen waard. Hoe gezonder het lichaam is, hoe beter het zich voelt en een goede nachtrust is een belangrijke stap in de richting van een kwalitatiever (en kwantitatiever) leven.
 

WoUz

Cool Novice
+15 jaar member
Lid geworden
9 okt 2002
Berichten
235
Karma
0
En het werkt inderdaad heel goed.
Mijn vriendin NaiaD heeft naar aanleiding van het lezen over melatonine op de boards en op sites ook besloten eens dat spul te gebruiken en het werkt onwijs. Eerst lag ze nachten merendeels wakker en sliep ze 2 uurtjes oid. Nu heb ik afgelopen weekeinde gewoon meegemaakt dat ze door een dosering van 100 mg (d8 ik?) gewoon 13 uur achter elkaar vast doorsliep! (Damn wattun Tell Sell-zin....It's amazing Mike :D )

Ik heb ze zelf ook een weekje gebruikt (ik sliep van nature al vrij goed) en als ik dan om 1 uur wakker werd om te pissen had ik echt het gevoel of ik uit een vaste winterslaap kwam :) Je gaat er volgens mij inderdaad 'effectiever' van slapen.

Anyway, dit was even mijn toevoeging :D

Misschien wil naiad er later zelf ook nog wel wat over kwijt als ze er zin in heb ;)
 
OP
Soulreaver

Soulreaver

Ripped Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
9 okt 2002
Berichten
3.884
Karma
0
Ik heb dus precies hetzelfde, sliep gedurende maanden 3-4 uur per nacht, en onrustig... kwam op zondagavond sowieso niet in slaap...

afgelopen zondag geprobeerd, ik heb nog nooit in me leven zo vast geslapen, normaal zeker 1x wakker om te pissen, nu in coma tot de volgende ochtend..

ma-di avond precies hetzelfde verhaal... werkt bij mij perfect :)

beter als de chemische slaapmiddelen die ik heb
 

M@k@vElI

Cool Novice
+15 jaar member
Lid geworden
9 okt 2002
Berichten
185
Karma
0
Originally posted by soulreaver
Ik heb dus precies hetzelfde, sliep gedurende maanden 3-4 uur per nacht, en onrustig... kwam op zondagavond sowieso niet in slaap...

afgelopen zondag geprobeerd, ik heb nog nooit in me leven zo vast geslapen, normaal zeker 1x wakker om te pissen, nu in coma tot de volgende ochtend..

ma-di avond precies hetzelfde verhaal... werkt bij mij perfect :)

beter als de chemische slaapmiddelen die ik heb

YA dat heb ik dus ook altijd op zondag kan ik nooit inslaap komen heel vreemd !!

Ik ga het denk ik ook maar proberen
 

NaiaD

Cool Novice
+15 jaar member
Lid geworden
9 okt 2002
Berichten
232
Karma
0
Nou hier ben ik dan:) (de vriendin van WoUz) De vroegere slechte slaapster en nu de goede slaapster:D

Ik heb meer dan 10 maanden slecht geslapen door darmproblemen.. maar met melatonine slaap ik snel in en ik blijf ook slapen..
Het inslapen was geen probleem maar het door blijven slapen wel..
Meestal sliep ik in en dan 2 uurtjes geslapen en dan heel de nacht wakker.
Dat is geen pretje.

Maar melatonine is goed spul.
2 uur voor het slapen gaan even in nemen en heel de nacht lekker slapen :)

Ohhh wat was dat lekker zeg de eerste nacht :)
 

Robin1

Competitive Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
8 okt 2002
Berichten
2.768
Karma
0
Een probleem. Melatonine mag in nederland niet meer als supplement worden verkocht. Dus het is enkel (op legale wijze) nog via recept te krijgen...
 

NaiaD

Cool Novice
+15 jaar member
Lid geworden
9 okt 2002
Berichten
232
Karma
0
Originally posted by Robin
Een probleem. Melatonine mag in nederland niet meer als supplement worden verkocht. Dus het is enkel (op legale wijze) nog via recept te krijgen...

ehhh je kan het bij de drogist halen en bij een natuur winkel... is maar net hoe hoog je je dosis wil als je een hoge dosis wil dan moet je het via recept doen..
 

Robin1

Competitive Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
8 okt 2002
Berichten
2.768
Karma
0
Nu nog? Voor zover ik weet is melatonine net als GABA sinds kort onder de WoG gezet. Bij de apotheek zou je het misschien met een lage dosis nog zonder recept kunnen halen, maar elders niet zo snel, tenzij ze een apotheker in dienst hebben.
 
OP
Soulreaver

Soulreaver

Ripped Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
9 okt 2002
Berichten
3.884
Karma
0
Gewoon overal te koop robin, bij weet ik hoeveel drogisterijen en ik heb het wel van een arts,maar alleen zodat ik het dan niet zelf hoef te betalen, hij schrijft het op onder accupunctuur, hij is ook fysio toevallig :) de chemische variant is naar mijn weten niet te koop, maar de natuurlijke wel, hoe dat verder precies zit weet ik ook niet
 

Big-T

Administrator
Admin
Founder - R.I.P.
+15 jaar member
Lid geworden
7 okt 2002
Berichten
55.010
Karma
3.184
Voor zover ik weet is het in principe altijd via dokters recept.
Melatonine is een hormoon.

"Sommige van de in V5 beschreven orthomoleculaire behandelingsprotocollen maken gebruik van natuurlijke hormonen zoals Melatonine en DHEA. Deze hormonen zijn in principe alleen op recept te verkrijgen. Een specialist (oncoloog) zal deze hormonen niet snel voorschrijven omdat hij niet precies weet wat het werkingsgebied is, hij draagt tenslotte de verantwoordelijkheid voor de behandeling. Mocht er bij een patiënt toch de wens bestaan deze hormoonbehandeling te proberen kan er een orthomoleculaire arts worden ingeschakeld (eventueel: Dr. Dalmulder van het PMC in Rotterdam)."
 

WoUz

Cool Novice
+15 jaar member
Lid geworden
9 okt 2002
Berichten
235
Karma
0
En toch echt ligt het in ongeveer elke drogist en natuurwinkel.. Vreemd dan....
Meestal is het ook onder een iets afwijkende naam, ik kan er nu ff niet op komen maar het lijkt op melatonine maar dan nog een lettergreepje extra oid.
 

NaiaD

Cool Novice
+15 jaar member
Lid geworden
9 okt 2002
Berichten
232
Karma
0
onder de naam melat matine ligt het bij de drogist en bij natuur winkels
 

WoUz

Cool Novice
+15 jaar member
Lid geworden
9 okt 2002
Berichten
235
Karma
0
Jah dat is die jij heb, maar die tuinwinkelvrouw had nog een ander merk en daar stond ook een andere naam op....
Misschien dan toch een dosis die je zonder doktersgerecept mag kopen/verkopen
 

Big-T

Administrator
Admin
Founder - R.I.P.
+15 jaar member
Lid geworden
7 okt 2002
Berichten
55.010
Karma
3.184
Klopt saul, tot 0,1 mg is het vrij verkrijgbaar maar MEER alleen via doktersrecept.
 
OP
Soulreaver

Soulreaver

Ripped Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
9 okt 2002
Berichten
3.884
Karma
0
die 0,1 werkt anders al verdomd goed bij mij, nu al sinds zondag elke nacht super geslapen, voorheen sliep ik minstens 3-4 nachten per week beroerd..
 

Big-T

Administrator
Admin
Founder - R.I.P.
+15 jaar member
Lid geworden
7 okt 2002
Berichten
55.010
Karma
3.184
Idd, mensen die meer moeten hebben om te kunnen slapen zijn dan ook de zwaardere gevallen, daarom dat die categorie onder dokters en/of specialisten behandeling valt.
 
OP
Soulreaver

Soulreaver

Ripped Bodybuilder
+15 jaar member
Lid geworden
9 okt 2002
Berichten
3.884
Karma
0
Wat ik dan niet snap he?? Als mensen meer moeten hebben, dan nemen ze toch gewoon 5 van de pilletjes of 10, 500 in een pot, zelfs met 10 per dag, doe je er nog bijna 2 maanden mee??
 

Big-T

Administrator
Admin
Founder - R.I.P.
+15 jaar member
Lid geworden
7 okt 2002
Berichten
55.010
Karma
3.184
10 pilletjes zijn nog steeds maar 1 mg. Veel patiënten met ernstige slaapproblemen hebben 3-6 mg en meer nodig, om over de kostprijs nog maar te zwijgen. Bovendien betaald de ziekteverzekering alles als het echt om een serieus probleem blijkt te gaan.
Maar idd misbruik is mogelijk, maar het is stom als je echt problemen hebt, kan je als je echt wil zeker een voorschrift krijgen en veel goedkoper en handiger te werk gaan.
 

Naar boven