Fitness Seller

Sollicitatiebrief

Bezoekers in dit topic

Big Steve

Ripped Bodybuilder
Elite Member
15 jaar lid
Lid sinds
8 feb 2003
Berichten
3.963
Waardering
5
Mijnheer,

Gaarne zou ik deze mogelijkheid willen aangrijpen om te solliciteren naar een functie bij Uw bedrijf.

Ik ben axs... (sorry, de letter "x" doet het niet meer, daarom gebruik ik dan maar de "x", in pxaats van de x). Goed.

Ik ben dus axs 17-jarige jongeman van de XTS afgekomen, toen ik een prachtige aanbieding kreec (nou doet de xetter "c" het ook ax niet meer. Ik cebruik dan wex de xetter "c"). Coed. Ik kreec dus axs 17-jarice jonceman een prachtice aanbiedinc bij een instaxxatie bedrijf axhier. Daar heb ik cedurende drie en een haxf jaar met veex cemoecen cewerkt. (U ziet, de xetter "m" bxijft ook stekem. Im pxaats daarvam tik ik de xetter "m" wex).

Ik hoop miet dat U dit vervexemd vimdt. Dat komt mamexijk zo. Ik heb dit toetsembord cekocht op de markt. Tweede-hamds matuurxijk. Mu bxijkt dus weer dat ik eem crote miskoop heb cedeem... Mou is de xetter "e" efcebrokem. Mou je, dem meer de xetter "e". Coed.

Ik ce verder met mijm cecevems. Me die drie em eem hexf jeer moest ik im diemvt. (De xetter "v" heeft het mu ook becevem. Duv tiep ik im pxeetv deervem de "v"). Toem ik uit diemvt kwem, bem ik weew meew det imvtexxetie-bedrijf ceceem meew omdet det me miet meew beviex bem ik deew meew weew wecceceem (U zuxt wex xemewkt hebbem det de "w" het ook miet meew wewkt. Vemdeew det ik de xettew "w" deewvoow cebwuik.

Ik pem (de "p" iv mu ook kepot; im pxeetv deewvem de "p") toem moc omceveew twee meemdem wewkexuuc ceweevt. (Im pxeetv vem de vem de "u" tik ik de "u"). Cexxutic (he peh, de "t" wewtt uut miet meew). Cexxuttic mem de zeet eem wemdimc. It tweec weew wewt, em wex pij eem eemmemewvpe,wijf (wex vew, umme, ,e "," uet het uut ex miet meew) ,uv pij eem eemmemewv-pe,w%q. (wex exxemechtic, h% vxeet mu hexemeex up hux). Memeew, it vchei ew meew mee uit. ,it iv miet meew te ,uem. P% ,eze twet it mijm vuxxicitetie im. Het heeqt m%mv imziemv ceem zim zu te vuxxicitewem.

Heex hewtext%t ,emt vuuw ,e cemumem mueite,

Met vwiem,ex%te cwuetem,
Eem vuxxicitemt.
 
Sjodemieterdeflikkerop ik werd al helemaal dizzy na 2 min lezen
 
hahaha...wat als te doen als je teveel tijd hebt..
 
Mijn standaardbrief (Rabobank is maar een vb)


Betreft: vacature

Een job bij de Rabobank is reeds sinds mijn prilste jeugd een droom! Ik ga niet
al mijn diploma's opsommen, maar mijn belangrijkste eigenschappen zijn dat ik
een enorme lolbroek ben en ook wel een beetje efficiënt in mijn werk denk ik.
Dat laatste heb ik eigenlijk nog niet getest. Ik ben 30 en ben ervan overtuigd
dat als u mij een positieve reactie stuurt de sfeer op de Rabobank gevoelig zal
verbeteren!!!!

ciaoooooo,

groetjes en XXXX(indien je een wijffie bent!!)
 
Het is een efficiënte standaardbrief, want ik hoef al sinds augustus niet meer te werken!
 
Hij is gaar en hij blijft gaar, verdorie!!!
 
Originally posted by Olimantado
Het is een efficiënte standaardbrief, want ik hoef al sinds augustus niet meer te werken!

Hé Olimantado ik heb je gemist de laatste tijd.
 
Originally posted by Big Steve
Mijnheer,

Gaarne zou ik deze mogelijkheid willen aangrijpen om te solliciteren naar een functie bij Uw bedrijf.

Ik ben als... (sorry, de letter "l" doet het niet meer, daarom gebruik ik dan maar de "x", in plaats van de l). Goed.

Ik ben dus als 17-jarige jongeman van de LTS afgekomen, toen ik een prachtige aanbieding kreeg (nou doet de letter "g" het ook al niet meer. Ik gebruik dan wel de letter "c"). Goed. Ik kreeg dus als 17-jarige jongeman een prachtige aanbieding bij een installatie bedrijf alhier. Daar heb ik gedurende drie en een half jaar met veel genoegen gewerkt. (U ziet, de letter "n" blijft ook steken. In plaats daarvan tik ik de letter "m" wel).

Ik hoop niet dat U dit vervelend vindt. Dat komt namelijk zo. Ik heb dit toetsenbord gekocht op de markt. Tweede-hands natuurlijk. Nu blijkt dus weer dat ik een grote miskoop heb gedaan... Nou is de letter "a" afgebroken. Nou ja, dan maar de letter "e". Goed.

Ik ga verder met mijn gegevens. Na die drie en een half jaar moest ik in dienst. (De letter "s" heeft het nu ook begeven. Dus tiep ik in plaats daarvan de "v"). Toen ik uit dienst kwam, ben ik weer naar dat installatie-bedrijf gegaan maar omdat dat me niet meer beviel ben ik daar maar weer weggegaan (U zult wel gemerkt hebben dat de "r" het ook niet meer werkt. Vandaar dat ik de letter "w" daarvoor gebruik.

Ik ben (de "b" is nu ook kapot; in plaats daarvan de "p") toen nog ongeveer twee maanden werkeloog geweest. (In plaats van de van de "o" tik ik de "u"). Gellukig (he bah, de "k" werkt ook niet meer). Gellukig nam de zaak een wending. Ik kreeg weer werk, en wel bij een aannemersbedrijf (wel verd omme, de "d" oet het ook al niet meer) dus bij een aannemers-bedrijf. (wel allemachtig, hij slaat nu helemaal op hol). Meneer, ik schei er maar mee uit. Dit is niet meer te doem. Bij deze trek ik mijn sollicitatie in. Het heeft mijns inziens geen zin zo te solliciteren.

Heel harteltijk dank voor de genomen moeite,

Met vriendelijke groeten,
Een sollicitant.

Zitten dus wel wat foutjes in :D
 
Bassie & Adriaan dat zijn je beste vrienden die je maar kunt vinden.............???
 
eduardjanssen zei:
Bassie & Adriaan dat zijn je beste vrienden die je maar kunt vinden.............???
O... ???
 
Back
Naar boven