MuscleMeat

Vroegah!

Bezoekers in dit topic

Guillermo

Competitive Bodybuilder
Elite Member
15 jaar lid
Lid geworden
9 okt 2002
Berichten
1.561
Karma
0
VROEGAH!
Vroegah reden de treinen op tijd.
Vroegah waren tieten nog echt.
Vroegah had ik een wasbord, nu een zwemband.
Vroegah had je geen BOB, je zoop je gewoon klem.
Vroegah gingen we niet zo vaak stemmen.
Vroegah was coïtus nog vies en de lucht nog schoon.
Vroegah was er nog liefde op het eerste gezicht...nu is er plastische chirurgie en kan je niet echt meer spreken van een 1e gezicht.....
Vroegah was de shoarma wel gewoon van 1 soort vlees.
Vroegah kon je nog gewoon met sneeuwballen gooien. Tegenwoordig schieten ze je gelijk neer.
Vroegah waren de kratten bier nog van hout... en moest je doorzuipen om de kachel aan te houden.
Vroegah toen de koe nog brak en het touw weg liep.
Vroegah heette hij Sander tegenwoordig heet hij Sandra.
Vroegah toen geluk nog heel gewoon was.
Vroegah kon je nog 'n bakkie pleur krijgen in de koffieshop.
Vroegah sprongen mensen VAN flatgebouwen nu VLIEGEN ze erin.
Vroegah was (Big Brother) Kelly nog Kees.
Vroegah hadden we nog hardwerkende ambtenaren.
Vroegah heette een Twix nog gewoon een Raider en M&M's waren Treets.
Vroegah hoefde je nog niet zoveel geschiedenis te leren.
Vroegah toen kinderen het nog niet zo druk hadden.
Vroegah was het bier nog goedkoop was.
Vroegah toen we voor een loempia nog naar Vietnam moesten.
Vroegah toen Michael Jackson nog een neger was met een neus!
Vroegah haalden we de bolletjes gewoon bij de bakker en niet op de Antillen.
Vroegah.... toen de kratjes nog geel waren......
Vroegah had je geen covers, toen schreven ze hun muziek nog zelf.
Vroegah had je niet zoveel veiligheid, maar had gewoon iedereen normen en waarden.
Vroegah kwam de SRV man je lege kratjes bier nog halen, nu moet je zelf sjouwen.
Vroegah heette de agent Wout nu wordt hij wout genoemd.
Vroegah kon je nog gewoon Pannenkoeken eten.
Vroegah gebruikte je een veter voor je schoenen, nu voor voor je reet.
Vroegah dronk men nog bier en geen breezah.
Vroegah had je nog de gulden, nu heb je de pleuro.
Vroegah wist men helemaal niet wat darten was nu ken niemand meer wachten tot de eerste week van januari.
Vroegah kon je nog voor een geeltje kacheltje lam worden.
Vroegah dronk je gewoon lekker een bakkie pleur met een grote sprits, tegenwoordig mot je minimaal een Senseo Crema hebben om er bij te horen
Vroegah speelde ADO nog in de eredivisie! Volgend jaar is het weer net als Vroegah!
Vroegah is nooit grappig.
Vroegah was de mist nog zo dik, dat je je fiets er tegenaan kon zetten.
Vroegah zaten er nog 7 in een sixpack.
Vroegah bezorgde Barney nog post.
Vroegah moest je kogels zelf ophalen. Nu worden ze met de zorg bezorgd.
Vroegah had Feyenoord geen goeie voetballers. Nu nog steeds niet!
 
vroeguh hadden we niet van die achterlijke topics
vroeguh hadden we ook geen hanenhok waar die topics in konden
vroeguh waren er nog veel mussen
vroeger had je minder zorgen
vroeguh speelde ik nog met GIjoe...
vroeguh speelde ik te vaak met me eigen
vroeguh zoop ik me elk weekend helemaal lazarus
vroeguh vrat ik me vol met frikandellen
vroeguh had ik om bovenstaande 2 redenen een pens
vroeguh had ik nog nooit gehoord van dumbbells
vroeguh had ik zelfs nooit gehoord van actief doen
vroeguh werd ik daardoor bang als ik begon te zweten
vroeguh is zelfs gisteren
vroeguh wij ons af..
vroeguh wist ik nog meer zinnen beginnend met vroeguh..:rolleyes:
 
Dan wel goed schrijven he? :D

Vroegâh rède de trène op tèd.
Vroegâh ware tiete nog ech.
Vroegâh had ik een wasbog, nu een zwemband.
Vroegâh hattie gèn BOB, je zâhp je gewâhn klem.
Vroegâh ginge we nie zâh vaak stemme.
Vroegâh was coïtus nog vies en de luch nog schâhn.
Vroegâh was r nog liefde opput eâhste gezich...nu is r plastiese chirurgie en ken je nie ech meâh sprèke van een 1e gezich.....
Vroegâh was de shoarrema wel gewâhn van 1 soâh vlès.
Vroegâh kon je nog gewâhn met snèuwballe gâhien. Tègèwoâhdag schiete ze je gelèk neâh.
Vroegâh ware de kratte bieâh nog van hâh... en moes je doâhzùipe om de kachel an te hâhwe.
Vroegâh toen de koe nog brak en ut tâh weg liep.
Vroegâh hètte hè Sandâh tègèwoâhdag hèt hè Sandra.
Vroegâh toen geluk nog hèl gewâhn was.
Vroegâh kon je nog n bakkie plùiâh krège in de koffieshop.
Vroegâh spronge mense VAN flatgebâhwe nu VLIEGEN ze èrin.
Vroegâh was (Big Brother) Kelly nog Kès.
Vroegâh hadde we nog hagtwerkende amtenare.
Vroegâh hètte een Twix nog gewâhn een Raidâh en M&Ms ware Trèts.
Vroegâh hoefde je nog nie zâhvèl geschiedenis te lère.
Vroegâh toen kindere ut nog nie zâh druk hadde.
Vroegâh was ut bieâh nog goedkâhp was.
Vroegâh toen we voâh een loempia nog naah Vietnam moeste.
Vroegâh toen Michael Jackson nog een nègâh was met een nùis!
Vroegâh haalde we de bolletjes gewâhn bè de bakkâh en nie op de Antille.
Vroegâh.... toen de kratjes nog gèl ware......
Vroegâh hattie gèn câhvâhs, toen schrève ze hun mèziek nog zellef.
Vroegâh hattie nie zâhvèl vèlighèd, maah had gewâhn iederèn norme en waahde.
Vroegâh kwam de SRV man je lège kratjes bieâh nog hale, nu mot je zellef sjâhwe.
Vroegâh hètte de agent Wâh nu wog hè wâh genoem.
Vroegâh kon je nog gewâhn Pannenkoeke ète.
Vroegâh gebrùikte je een vètâh voâh je schoene, nu voâh voâh je rèt.
Vroegâh dronk men nog bieâh en gèn brèzah.
Vroegâh hattie nog de gulde, nu heppie de plùirâh.
Vroegâh wis men hèlemaal nie wat dagte was nu ken niemand meâh wache tot de eâhste wèk van januari.
Vroegâh kon je nog voâh een gèltje kacheltje lam worde.
Vroegâh dronk je gewâhn lekkâh een bakkie plùiâh met een grâhte sprits, tègèwoâhdag mot je minimaal een Senseâh Crèma hebbe om r bè te hâhre
Vroegâh spèlde ADâH nog in de èredivisie! Volgend jaah is ut weâh net as Vroegah!
Vroegâh is nâhit grappig.
Vroegâh was de mis nog zâh dik, dajje je fiets r tègènaan kon zette.
Vroegâh zate r nog 7 in een sixpack.
Vroegâh bezorgde Barney nog pos.
Vroegâh moes je kâhgels zellef ophale. Nu worde ze met de zorg bezorg.
Vroegâh had Feyènoâh gèn goeie foebelers. Nu nog stèds nie!
 
Hehe idd wel op z'n haags ;)
 
Back
Naar boven