MuscleMeat

Israël & Joodse Diaspora


Bezoekers in topic

Schneider

Humongous Ruler
Elite Member
+15 jaar member
Lid geworden
4 jul 2005
Berichten
58.936
Waarderingsscore
24.687
Interessante post van @tymboo destijds:
Ik heb soms de indruk dat er pas sprake was van 'Palestijnen' na WWII. :thinking: Er wonen toch ook circa 3 miljoen 'Palestijnen' in Jordanië?
De Ottomanen spraken geloof ik ook al over Palestijnen, Arminius. Hieronder worden de termen ‘Palestijnen’ en ‘Arabieren’ ook door elkaar gehaald maar als je een definitieverschil zou willen creëeren dan valt onder de term ‘Arabieren’ een veel grotere groep mensen, namelijk iedereen die Arabisch spreekt. Dat is een groot deel van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Onder ‘Palestijnen’ valt de nogal moeilijk te definiëren Arabische subcultuur die vanuit de Oudheid en de Bijbel terug valt te leiden tot de ‘Filistijnen’; een zeevolk dat zich rondom Gaza en andere kuststeden in de regio vestigde voor Christus. De etnische groep van de Filistijnen verdween overigens met de Romeinse bezetting, de Filistijnen hadden zich vermengd met de Assyriërs en andere Arabische volkeren. Na de leegloop van Judea werd de Romeinse provincie hernoemd als ‘Palestina’ en zo werd het later ook genoemd door de Ottomanen.

Belangrijke noot in de hele discussie: er is tot aan 1948 net zo min sprake van ‘Palestina’ als van ‘Israël’. De staat Palestina bestond niet. De regio wordt achteraf vaak ‘de Palestijnse gebieden’ genoemd. Een moeilijk aan te duiden gebied. Het kan variëren van een relatief klein gebied rondom Gaza en op de Westbank tot een enorm gebied ter grootte van de oude Romeinse provincies Judea en Syria. Wanneer je dan precies een Palestijn bent is zoals hierboven te lezen ook lastig te definiëren

Het conflict is een gebed zonder eind. De manier waarop de Palestijnen van hun land zijn verjaagd na WO2 is onmenselijk. Palestijnse steden als Haifa en Tel Aviv werden gewoon ‘verjoodst’. Straatnamen verdwenen, hele steden werden hernoemd in een paar jaar tijd en de plaatselijke bevolking werd verjaagd. Tegelijkertijd waren het ook de Arabische grootgrondbezitters die hun land net zo makkelijk verkochten aan rijke Joden en daarmee de Palestijnen in het nauw dreven. De manier waarop de Joden door de Romeinen werden verdreven was bijna net zo onmenselijk. Joden hebben sinds de opkomst van het christendom en later de Islam altijd te lijden gehad onder antisemitisme en pogroms, ook in ‘de Palestijnse gebieden’.

Het Oude Testament legt de basis voor rabiaat antisemitisme door de Joden de schuld te geven van de uitlevering van JC aan de Romeinen. Dat antisemitisme uit zich in verbanning, gebruik van buitensporig geweld en pogroms door de gehele Middeleeuwen en vroegmoderne tijd heen, maar pas na het eerste Zionistische congres onder Herzl, na de Dreyfus-affaire in Frankrijk en na verdere uitwassen van dat antisemitisme (pogroms) in met name Oost-Europa en Rusland (eind 19e eeuw) begonnen de Joden vrij massaal naar Palestina terug te keren. Die aliyahs namen nog eens flink in aantal toe na de Balfour-verklaring waarin de zionisten een nationaal tehuis in en om Jeruzalem werd beloofd door de Britten. De échte kiem voor alle ellende ligt bij de Britten en in mindere mate de Fransen, met hun rol in die Balfourverklaring, in het Sykes-Picotverdrag en in de Hoessein-MacMahoncorrespondentie. Allerlei verschillende, elkaar tegensprekende beloftes: de Arabieren zouden een eigen staat krijgen, de Joden een nationaal tehuis maar uiteindelijk verdeelden de Britten de Fransen het Midden-Oosten gewoon onderling.

De Britten hebben later ook hun eigen fouten weer in gezien toen ze het Witboek opstelden, waarin ze de Joodse immigratie weer aan banden legden, overigens bijzonder onhandig getimed (1939, toen waren er nogal wat Joden op de vlucht). Toen na WO2 de grote exodus op gang kwam van Joden die de Holocaust hadden overleefd trokken de Britten hun handen af van het probleem. En verkochten Arabische grootgrondbezitters dus massaal hun land aan Joden. Tel daarbij op de macht van de Hagana, het belang van de olie, het medelijden met de Joden en het besef dat zij ergens een veilige plek moesten hebben na WO2, de strategische ligging van Israël als enige democratie middenin het kruidvat dat het Midden-Oosten is (dichtbij Europa), het economische belang van een vrije doorgang via het Suezkanaal en de Rode Zee naar Azië en men begrijpt de steun de Israël ontvangt van Westerse landen. Het is mij in elk geval heel helder dat zeker niet alléén de Joden schuldig zijn aan het probleem.

Ik heb de laatste tijd - omdat ik er veel lessen over geef - nog eens extra veel er over gelezen en ik hang toch steeds meer naar het idee van het integrationisme (gemunt door oa Ben-Goerion): er is namelijk nauwelijks een wezenlijk etnisch verschil tussen aan de ene kant de Joden die uitgewaaierd waren over Azië en Europa en terug waren gekeerd vanuit die diaspora naar de Palestijnse gebieden en aan de andere kant de Joden en Palestijnen/Arabieren die eeuwenlang in de Palestijnse gebieden zijn blijven wonen, zich vermengd hebben of in essentie al sinds de Romeinse tijd vermengd waren. Ook daarin zit de verwarring bij yasmine: het Joodse volk uit de diaspora is generaliserend gesproken veel homogener dan de Joden die in de Palestijnse gebieden bleven. Want onder Joden in de diaspora was het usance zich niet of nauwelijks te mengen met de plaatselijke bevolking, zeker in Azië (oa de reden waarom het Joodse volk wist te ‘overleven’ en niet vermengd raakte met andere volkeren). Joden woonden in eigen, afgezonderde gemeenschappen (Babylon) of in aparte wijken, met hun eigen synagoges en andere religieuze uitingen. Terwijl in de Palestijnse gebieden een soort mengelmoes ontstond: de Joden die bleven vermenigvuldigden zich op grote schaal met christelijke Arabieren, Filistijnen, Ottomanen, etc. Die ‘joden en palestijnen die vredig met elkaar samen leefden’ wisten zelf vaak niet eens wie nou volgens de definitie Joods was en wie Palestijn. Sterker: het overgrote deel van de zionisten (Joden die een eigen staat wilden dus) kwam oorspronkelijk uit de diaspora. De meeste Joodse gemeenschappen in de Palestijnse gebieden waren geen zionisten. Pas met de opkomst van dat zionisme en de terugkeer van zovele Joden uit de diaspora kwam er in de Palestijnse gebieden weer een duidelijke tegenstelling tussen Joden en Palestijnen, en die werd nog eens hevig versterkt na de Zesdaagse Oorlog en de Jom Kipoeroorlog.

Terugkomend op het integrationisme: ik weet dat dit in de huidige situatie overkomt als een ietwat dromerig, geitewollensokken ideaalbeeld want het zou betekenen dat twee volkeren die nu als totaal verschillend worden gezien en die in grote onmin met elkaar leven min of meer in elkaar op zouden moeten gaan. Maar tot de Zesdaagse Oorlog in 1967 is dit een idee geweest dat ook door veel Israëliërs én Palestijnen werd gedeeld. Sindsdien is het gebruik van geweld zo uit de hand gelopen - laten we eerlijk zijn; met name van de Israëlische kant - dat dit integrationisme min of meer in de vergetelheid is geraakt.
 

chrisk

-
Elite Member
+10 jaar member
Lid geworden
24 aug 2009
Berichten
12.297
Waarderingsscore
5.079
Daar valt dus geen valide ethnische claim meer uit op te maken
 

dj_phreak

2024 sterkste 50+er van Zuid Holland
Elite Member
+15 jaar member
Lid geworden
2 feb 2004
Berichten
5.207
Waarderingsscore
500
Lengte
1m82
Massa
117kg
Vetpercentage
> 50%
Daar valt dus geen valide ethnische claim meer uit op te maken
Mee eens, enals we rechtlijnig zijn geldt dat voor de Joden net zo. Het probleem is datbeide partijen geloven in grenzen (sort of) die tweeduizend jaar geleden zijn vastgelegd. Geen mogelijkheid tot verandering, puur dogma.

Geen idee wat onze "echte" voorouders hier in Nederland zijn. Batavieren? Friezen? Hier is dat organisch veranderd door de eeuwen. Ook niet zonder slag of stoot, maar omdat er geen heilige grenzen staan opgeschreven is er geen harde reden om te kibbelen.
 

Schneider

Humongous Ruler
Elite Member
+15 jaar member
Lid geworden
4 jul 2005
Berichten
58.936
Waarderingsscore
24.687
Het probleem is datbeide partijen geloven in grenzen (sort of) die tweeduizend jaar geleden zijn vastgelegd. Geen mogelijkheid tot verandering, puur dogma.
De religieuze ondertoon is ook een groot probleem: Promised Land

SWlp2To.jpg


Ik mag hopen dat ze niet naar die grenzen willen toewerken. Al heb ik een vermoeden dat veel Israëliërs dat wel zouden willen. Nethanyahu lijkt ook tot dat kliekje te behoren.
Geen idee wat onze "echte" voorouders hier in Nederland zijn. Batavieren? Friezen? Hier is dat organisch veranderd door de eeuwen.
Wellicht een mix van Keltische en Germaanse stammen?
 

tymboo

Colossal Veteran
Elite Member
Challenge Winner
+10 jaar member
Lid geworden
12 jun 2007
Berichten
14.148
Waarderingsscore
5.968
Lengte
1m87
Massa
120kg
Interessante post van @tymboo destijds:

Goeie post :thumb:

Mee eens, enals we rechtlijnig zijn geldt dat voor de Joden net zo. Het probleem is datbeide partijen geloven in grenzen (sort of) die tweeduizend jaar geleden zijn vastgelegd. Geen mogelijkheid tot verandering, puur dogma.

Geen idee wat onze "echte" voorouders hier in Nederland zijn. Batavieren? Friezen? Hier is dat organisch veranderd door de eeuwen. Ook niet zonder slag of stoot, maar omdat er geen heilige grenzen staan opgeschreven is er geen harde reden om te kibbelen.

Dat is vrij makkelijk te kwantificeren in de categorieën ‘jager-verzamelaars’ (overgrote deel) en ‘boeren’. Daar stamt meer dan 95% van de Nederlandse bevolking van af. De rest is immigrant.
 

Schneider

Humongous Ruler
Elite Member
+15 jaar member
Lid geworden
4 jul 2005
Berichten
58.936
Waarderingsscore
24.687
Staakt-het-vuren afgesproken tussen Israël en Hamas
De Palestijnse leiders in Gaza zijn maandagochtend met Israël tot een staakt-het-vuren gekomen. Dat maakten verantwoordelijken van Hamas en de Islamitische Jihadbeweging in Palestina bekend. Na bemiddeling van Egypte ging het staakt-het-vuren van kracht vanaf 4.30 uur. De woordvoerder van het Israëlische leger gaf geen commentaar. Bij de nieuwe opflakkering van het geweld in en rond de Gazastrook zijn afgelopen weekend 4 Israëli’s en 23 Palestijnen omgekomen. Als gevolg van het staakt-het-vuren werden in Israël verschillende beschermingsmaatregelen opgeheven. Scholen in de grensgebieden gingen bijvoorbeeld weer open.
 

Schneider

Humongous Ruler
Elite Member
+15 jaar member
Lid geworden
4 jul 2005
Berichten
58.936
Waarderingsscore
24.687
Daan roept opnieuw op tot boycot Songfestival in Israël: “Je mag dat niet laten organiseren door oorlogsmisdadigers”

“Verbouwereerd en geschokt” is hij omdat onder meer ons land volgende week zonder verpinken deelneemt aan het Eurovisiesongfestival in Israël. Daan Stuyven herhaalde zijn oproep tot een boycot tegen het land woensdagavond in De Afspraak. “Je kan het Songfestival niet laten organiseren door oorlogsmisdadigers”, zei hij er. Het leidde tot een geanimeerde discussie.

I’m not your toy, you stupid boy, zong Netta vorig jaar in Lissabon. Met succes: het leverde de Israëlische de overwinning op het Eurovisiesongfestival op. Zoals de regels van de grootste liedjeswedstrijd ter wereld voorschrijven, moet het winnende land de organisatie het jaar erop op zich nemen. En dus zetten vertegenwoordigers van tientallen Europese landen volgende week voet aan de grond in Israël.

Maar al sinds de overwinning van Netta klinkt er luide kritiek op de organisatie door gastland Israël. Onder meer vanuit de culturele sector werd geijverd voor een boycot tegen het land dat verwikkeld is in een gewapend conflict rond de Gazastrook, waar de gevechten de jongste weken weer oplaaien. Zo kwamen aan Palestijnse kant onlangs nog 27 mensen om het leven door de bombardementen van Israël.

Voor Daan Stuyven, muzikant en zelfverklaarde fan van het Eurovisiesongfestival, is het onethisch om Israël de wedstrijd te laten organiseren. Dat maakte hij al duidelijk met een open brief in The Guardian, die hij samen met onder meer Roger Waters en Brian Eno ondertekende, en dat zette hij woensdagavond nog eens kracht bij in De afspraak.

“De laatste vorm van kolonialisme en van apartheid die we nog kennen”, noemde Stuyven het conflict rond de Gazastrook. “Ik ben verbouwereerd en gechoqueerd met welk gemak en hoe stilzwijgend we onze liedjes gaan zingen in een land waar onschuldige kinderen worden afgeschoten, waar onschuldige of niet-gewapende burgers worden vermoord en waar artiesten de mond gesnoerd worden.”

Het Songfestival wordt dit jaar politiek misbruikt door Israël, zegt de frontman van Dead Man Ray. “En dat is jammer. Het is een witwasoperatie van het land om een positief imago te creëren.” Stuyven zegt ook niet te begrijpen waarom Israël überhaupt mág meedoen. “Het is geen Europees land en het verdedigt de Europese waarden én die van het Songfestival niet.”

Volgens Stuyven is het logisch dat het Songfestival dit jaar geboycot wordt. “Dit is ver over de grens van wat we kunnen toelaten. In de spelregels van het Songfestival staat dat deelnemende landen de mensenrechten moeten naleven. Israël schendt die rechten flagrant. Eigenlijk mag je het Songfestival daar niet laten organiseren. Je kan dat niet laten organiseren door oorlogsmisdadigers.”

Een andere gast aan de tafel van De afspraak was auteur Saskia De Coster, die geen probleem ziet in de organisatie door Israël. “Het is toch een democratie en Netanyahu is democratisch verkozen”, zegt zij. Ze noemt de hele discussie arbitrair. “In het geval van Donald Trump, die aan de grens met Mexico ook mensenrechten schendt, wordt cultureel en economisch geen boycot gehouden. Ik vind het jammer dat cultuur hiervoor ingezet wordt. Nick Cave of Lana Del Rey zeggen net dat het wel belangrijk is om daar te gaan optreden om een soort van dialoog aan te gaan.”
 

Schneider

Humongous Ruler
Elite Member
+15 jaar member
Lid geworden
4 jul 2005
Berichten
58.936
Waarderingsscore
24.687

Violence, threats of terror attack and condemnation from religious leaders plagued the 2006 Jerusalem Pride Parade. LGBT citizens of the state of Israel found themselves fighting for their right to exist as equal citizens.
 

chrisk

-
Elite Member
+10 jaar member
Lid geworden
24 aug 2009
Berichten
12.297
Waarderingsscore
5.079
Extreemrechtse Duitsers afkomstig uit het Midden-Oosten of Afrika?
 

De Gezonde Roker

2 November 2004
Elite Member
+10 jaar member
Lid geworden
16 mei 2006
Berichten
21.857
Waarderingsscore
19.200
Proces begint tegen hoogbejaarde kampbewaker (93)
In Hamburg begint vanochtend het proces tegen Bruno D., een voormalig SS-kampbewaker. Het gaat om een van de laatste processen tegen een Duitse SS’er.
De inmiddels 93-jarige B. wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan minstens 5230 moorden in concentratiekamp Stutthof, destijds nabij het voormalige Danzig (nu de Poolse stad Gdansk). Hij was daar bewaker tussen augustus 1944 en april 1945. Omdat de verdachte destijds minderjarig was staat hij terecht voor een jeugdrechtbank.
Jeugdrechtbank?
 

Mentat

Freaky Bodybuilder
Lid geworden
19 jan 2015
Berichten
6.380
Waarderingsscore
6.223
Lengte
1m83
Laatst bewerkt:

Naar boven