XXL Nutrition

Waar stemmen we op?

Bezoekers in dit topic

Originally posted by RichardV
Als mensen geen huis meer kunnen kopen omdat de renteaftrek verdwenen is, loopt de economie ook naar de kloten.
(geen makelaars, geen verhuizers, bouwmarkten gaan naar de kloten, want investeren in je huis is overbodig, aangezien je het toch niet meer kan verkopen, enz, enz)

PVDA:stupid:

ik heb in mei ook op PVDA gestemd ja...

en wat betreft die afschaffing van de renteaftrek:

Oneigenlijk gebruik inmiddels aangepakt
De regeling is zeer kostbaar. Daarom is het van belang te letten op een juist gebruik ervan. En daar viel nogal wat op aan te merken. Zo zijn er hypotheken die niet behoeven te worden afgelost. Men betaalt dan wel blijvend elk jaar rente. Met elk jaar opnieuw het belastingvoordeel. Dat was nooit de bedoeling. De termijn om de rente af te kunnen trekken is met het Belastingplan van Vermeend en Bos in 2001 beperkt tot 30 jaar.

Een ander vorm van oneigenlijk gebruik was de hypotheekrenteaftrek voor de aanschaf van een tweede huis. Duidelijk is dat de aftrekregeling nooit bedoeld is geweest voor dergelijke luxe. Deze vorm van hypotheekrenteaftrek is eveneens beëindigd met het Belastingplan.

Nog een vorm van oneigenlijk gebruik was de verhoging van de hypotheek voor consumptief gebruik. Stel dat iemand een huis had gekocht voor 100.000 euro met een hypotheek van 80.000 euro. Stel dat het huis inmiddels 200.000 waard is. Het is dan mogelijk een nieuwe hypotheek af te sluiten van, bijvoorbeeld, 150.000 euro. Een bedrag van 80.000 is nodig voor het huis; de rest, 70.000 euro, komt dan vrij voor bijvoorbeeld de aankoop van een auto, een caravan of een boot. Ook deze mogelijkheid, om de rente van zo'n verhoging van de hypotheek van de belasting af te trekken, is met het Belastingplan afgegrendeld.

Met andere woorden: het oneigenlijk gebruik van de hypotheekrenteaftrek is door PvdA-bewindslieden al aangepakt.

Het voordeel is sterk ongelijk verdeeld
Ons land kent een progressief belastingtarief: wie meer inkomen heeft, betaalt meer belasting. Ook naar verhouding: een hoger percentage. Dat impliceert ook dat een aftrekpost meer financieel voordeel oplevert naar mate het inkomen hoger is.

Een voorbeeld met een hypotheek van 150.000 euro tegen 6% rente. De jaarlijkste rentelast is dan 9000 euro. Wie een inkomen heeft van 27.000 euro per jaar, heeft dan een belastingvoordeel van 3407 euro (9000 euro tegen 37,85%). Wie een inkomen heeft van 60.000 euro per jaar heeft een belastingvoordeel van 4680 euro (9000 euro tegen 52%). Een verschil van 1273 euro per jaar.

Maar wie zoveel verdient, kan ook een hypotheek van 250.000 euro krijgen. Dan is het jaarlijkse belastingvoordeel zelfs 7800 euro. Natuurlijk is het zo dat mensen met een hoger inkomen niet alleen een hogere aftrekpost krijgen maar ook meer belasting betalen. Feit blijft dat als twee mensen met een verschillend inkomen eenzelfde huis kopen, het belastingvoordeel het grootst is voor degene die dat het minste nodig heeft.

Zo'n voordeel is niet gratis: feitelijk betalen wij alleemaal mee aan dit belastingvoordeel voor de hoogste inkomens. Is dat redelijk?

de PVDA wil de rente-aftrek helemaal niet afschaffen, maar 't oneigenlijk gebruik aanpakken. daarnaast willen ze de starters (dus mensen die voor 't eerst een huis kopen) een steuntje in de rug geven, waar ze verschillende oplossingen voor hebben...

dus als je zegt dat je door die "afschaffing van de renteaftrek" geen huis meer kan aanschaffen, dan behoor je dus tot de groep die een 2e koophuis erbij willen kopen of zo'n hoog inkomen hebben dat ze meerdere hypotheken op hun dure huis kunnen nemen om zo maximaal van die aftrek te kunnen profiteren....

bron: PVDA standpunten
 
Laatst bewerkt:
Originally posted by RichardV


Bos is gewoon Melkert 2 met een beter smoelwerk.
Omdat je tegen rechts bent, stem je maar op PVDA. Weinig logica in.
Je moet achter de ideeen van een partij staan, niet achter de kop of omdat je tegen een partij bent.
Wouter bos is een flapdrol 1e klas die elke juiste discussie goed weet te ontwijken.
Sinds ik stemrecht heb, heb ik ALTIJD PvdA gestemd, beh. twee keer. Keer 1 was toen ik mijn ouders had gemachtigd en ze geen zin hadden gehad om te gaan :mad: en keer twee was vorig jaar met de gemeenteraadsverkiezingen, toen ik Groen Links betere lokale ideeën vond hebben. Verder dus altijd wel, omdat ik het met hun ideeën eens ben. Alleen sinds vorig jaar niet meer op de lijsttrekker, omdat 1. ik die niet altijd even goed vind (Melkert toen) en ik liever op iemand stem die de punten die ik belangrijk vind, extra kan benadrukken en 2. er mensen zijn die mijn (voorkeurs)stem veel harder kunnen gebruiken.
 
Originally posted by matthieu

Pvda stemmers willen dus geen autorijden en de pvda stemmers met een gemiddeld inkomen willen ook geen huis kopen geloof ik en die willen ook geen goede school voor hun kinderen.....
1. ik wil idd geen auto, misschien moet ik wel als ik nergens hier in de buurt werk kan vinden (heb net vandaag gehoord dat ik niet in aanmerking kom voor een vaste baan op mijn werkplek, waar ik nog t/m deze zomer kan werken :( ), maar ik kan zo'n ding (en de files waarin je ermee gaat staan) echt missen als kiespijn
2. misschien is het omdat ik een bovengemiddeld inkomen heb samen met mijn vriend? ??? maar hier maak ik me dus niet druk om. Ik denk overigens dat het juist de mensen zijn met een bovengemiddeld inkomen die met de plannen van de PvdA inleveren, en niet de middle class.
3. Als je onder een 'goede school' verstaat, een school waar leraren zwaar onderbetaald en ondergewaardeerd werk verrichten, zodat ze een gigantisch ziekteverzuim hebben en even gigantisch lesuitval als gevolg, nee, dan wil ik mijn kinderen niet op een goede school nee. En dat is wat de VVD en het CDA voorstaan, want ze willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.
 
ander vb.
waar is het CDA mee ingestemd in 't vorige kabinet...
de ziekenfondspremies worden verdubbeld en wie worden daar onevenredig de dupe van? de minder kapitaalkrachtigen..
PVDA wil dit dus weer ongedaan maken.
 
Originally posted by NewbieNeo
ander vb.
waar is het CDA mee ingestemd in 't vorige kabinet...
de ziekenfondspremies worden verdubbeld en wie worden daar onevenredig de dupe van? de minder kapitaalkrachtigen..
PVDA wil dit dus weer ongedaan maken.

Moeten de minder kapitaal krachtigen maar wat meer gaan werken.
En samen met mijn vrouwtje ga ik de 60.000 euro net voorbij.
Je betaalt dus 10 euro in de maand meer.
Ik ging van 29 euro naar bijna 40 euro.
Big deal is 132 euro meer per jaar.
OZB is toch iets meer wat je terug kon krijgen van de VVD.
Waarom moeten de werkenden die meer verdienen altijd gestraft worden omdat mensen verrekken te werken?
 
Ik snap niet waarom PVDA geassicieerd wordt met een sociaal beleid en VVD eerder het tegenovergestelde.

Sociaal voor wie? Niet voor de mensen die hard werken en als dank het grootste deel kunnen afstaan aan de belastingdienst. Wel sociaal voor de groep die minder geld heeft en zo hoopt op een makkelijke manier geld van de 'rijken' te kunnen krijgen.

PVDA beleid is dus asociaal voor mensen die keihard werken en meer dan 30-35K per jaar verdienen.

Het stemmen doe je altijd op de partij die voor JOU het beste is, ergo het is een egoistische keuze, en per definitie asociaal op wie je ook stemt! ( op de enkeling na die nog idealistisch is, maar die kunnen we op 1 hand tellen)
 
Mee eens Oldy, trouwens ik vraag me af waarom ik zo krankzinnig veel aan premie betaal: 156 euro per maand maar liefst!!! Was 135 euro, ook al niet voor de poes en er werd geeneens een vergoeding gegeven voor de 300 euro die ik aan vaccinaties kwijt was..
Maar gelukkig werd mijn peperdure gehoorapparaat weer wel vergoed, al had ik ook hier een eigen bijdrage van 250 euro :(

Espi, die nog steeds rotsvast ervan overtuigd is dat D'66 het beste evenwicht is tussen sociaal voelend zijn en verstandig monetair beleid. Denk er zelfs over om lid te worden!
 
Originally posted by Esperantisto
Mee eens Oldy, trouwens ik vraag me af waarom ik zo krankzinnig veel aan premie betaal: 156 euro per maand maar liefst!!! Was 135 euro, ook al niet voor de poes en er werd geeneens een vergoeding gegeven voor de 300 euro die ik aan vaccinaties kwijt was..
Maar gelukkig werd mijn peperdure gehoorapparaat weer wel vergoed, al had ik ook hier een eigen bijdrage van 250 euro :(
Espi, zit bij Rijnmond, wat het kost weet ik zo niet precies, maar is gemiddeld. Zij vergoeden werkelijk alles, al mijn vaccinaties, lenzen, evt brilletje als ik zou willen, etc. Ongelimiteerde vergoedingen, geen eigen bijdrages. Misschien de moeite waard?
 
Originally posted by RichardV
Waarom moeten de werkenden die meer verdienen altijd gestraft worden omdat mensen verrekken te werken?

dat is maar een klein gedeelte van die groep, net als een klein gedeelte van de marokkanen overlast veroorzaakt...

en je zou deze stelling zelfs om kunnen keren:

waarom moeten de minder bedeelden altijd gestraft worden omdat de top zo corrupt en achterbaks is door miljoenen (wat voor de werkers bedoeld is) achterover te slaan dmv. fraude?

slaat toch ook nergens op? :rolleyes:

'Armoede is de schuld van de armen zelf'

Reeds jaren terug becijferde het nibud dat alleenstaande ouderen per maand 104 gulden te kort kwamen. En zij waren niet de enigen die in geldnood verkeerden. Het sociaal minimum, zeg maar het niveau van uitkeringen zoals dat betaald wordt aan bijstandsgerechtigden, is gewoon te laag. Wie zich ook maar enigszins verdiept in de alledaagse werkelijkheid van mensen die van het minimum moeten rondkomen, zal deze conclusie onderschrijven. Jarenlang zijn het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen bevroren geweest, nadat ze in het begin van de jaren tachtig zelfs met 3 procent zijn verlaagd. Hierin ligt voor het grootste deel de verklaring voor de groeiende armoede in ons land.
Het kabinet denkt daar echter anders over. Men kon het probleem weliswaar niet langer negeren - daarom kwam het ook in de troonrede van 1995 terecht - maar er echt iets aan doen is wat anders. Eerst moest er maar eens een nota over geschreven worden. Onder de titel De arme kant van Nederland presenteerde minister Melkert eind 1995 het paarse antwoord op de groeiende armoede. Kern van de nota is de vaststelling dat men eigenlijk niet zo goed weet waar die armoede nu eigenlijk vandaan komt. En de voorlopige conclusie is dan ook dat de oorzaken toch vooral bij de mensen zelf gezocht moeten worden. 'De kans op armoede houdt verband met de persoon zelf, de gezinssituatie, de groep waartoe men behoort en de arbeidsmarkt,' aldus de nota. Verder kom je er begrippen in tegen als 'tegenslagen in de privé-sfeer', 'sociaal-psychische factoren', 'de ingewikkeldheid van regelingen' en 'vaardigheden van mensen'. En ook de werkloosheid en de stijging van de vaste lasten worden wel genoemd. Maar de kern van de boodschap is toch: de persoon in kwestie is het probleem; over structurele oorzaken valt in de hele nota niets te lezen. Het slachtoffer is kennelijk vooral zelf schuldig. Het is, zeker als je weet hoe de werkelijkheid in elkaar zit, een buitengewoon navrante houding. Meneer Janssen werkte vijfendertig jaar bij daf en werd ontslagen. Er was geen geld voor een sociaal plan en nu, vijf jaar later, zit hij in de bijstand. Waar ligt zijn schuld? Zijn leeftijd, waardoor hij nu nergens meer aan de bak komt, valt hém toch niet te verwijten?
Daar waar de overheid wel bereid was onder verwijzing naar de 'structurele noodzaak' vele miljarden lastenverlichting aan het bedrijfsleven ter beschikking te stellen, weigert zij bij de aanpak van de armoede even 'structureel' naar de zaak te kijken. Let wel: de miljarden voor het bedrijfsleven waren een gift zonder dat er enige voorwaarde (bijvoorbeeld ten aanzien van de werkgelegenheid) aan verbonden was. Het gevolg is dat de armoedenota van het kabinet-Kok eigenlijk een nietszeggend verhaal is geworden: geen structurele verhoging van het wettelijk minimumloon en de uitkeringen, en geen maatregelen tegen de almaar stijgende woonlasten, de huren en de gemeentelijke belastingen en heffingen (die laatste zijn de afgelopen zeven jaar gemiddeld met bijna 75 procent gestegen). Terecht merkte een vertegenwoordiger van Justitia et Pax tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer over de armoede dan ook op: 'Het kabinet praat niet over de armoede, men praat alleen over arme mensen.'
Als doekje voor het bloeden werd wel extra geld uitgetrokken voor de bijzondere bijstand, maar daarvan is allang bekend dat veel mensen daar geen gebruik van willen maken, omdat ze de bijzondere bijstand zien als een vorm van bedeling door de gemeente. Uit onderzoek is komen vast te staan dat zelfs van de mensen die al een uitkering in het kader van de Algemene Bijstandswet ontvangen nog niet de helft een beroep doet op de bijzondere bijstand.38 Hun gevoel van waardigheid verzet zich daartegen. Ondertussen is het aantal huisuitzettingen als gevolg van huurachterstand weer op vooroorlogse hoogte; net als het aantal huishoudens met problematische schulden - in 1996 zijn dat er zo'n 200 duizend. Het is de opeenstapeling van financiële problemen die de achtergrond vormt van verreweg de meeste uitkeringsfraude. Zoals twee onderzoekers van het gak uit Amsterdam concludeerden:

De indruk dat dit soort uikeringsfraude wordt gepleegd door de calculerende, half-criminele slimmerik, is in veel gevallen niet juist. Het gaat toch vooral om een sociaal-economisch zwakke en kwetsbare groep, die een aantal strategieën hanteert om het hoofd boven water te houden. Schulden maken is zo'n strategie. Als die niet meer werkt, kan uitkeringsfraude de volgende stap zijn.39

Nog geen tien jaar geleden zou men, lopend in het centrum van welke grote stad dan ook, gegeneerd de andere kant hebben uitgekeken als men een dakloze eten zag zoeken in een vuilnisbak. Nu is dat een beeld dat we allang niet meer alleen kennen van straatreportages in New York. Het is zorgwekkend hoe snel we zoiets 'normaal' zijn gaan vinden. Naar schatting van het toenmalige ministerie van wvc had 25 tot 40 procent van de zwervers - die in 1993 in tehuizen onderdak kregen - psychiatrische hulp nodig.40 In de bijna-elfsteden-winter van 1996 vroor er nog een dood op de trappen van het station van Bussum. De man had (bij temperaturen van ver onder het vriespunt) alleen een T-shirt aan. Hij was schizofreen en dacht dat hij de man was van Linda de Mol. Daarom vertoefde hij vaak op het nob-complex in Hilversum. De hulpverleners kenden de man, de politie kende hem en iedereen wist hoe hij eraan toe was, maar niemand deed iets. Hoezo zijn wij dan nog socialer en beter dan die asociale Amerikanen? Ook het aantal minderjarige zwervers en daklozen groeit schrikbarend snel. Steeds meer kinderen eten, slapen, wonen, leven op straat. In 1996 beliep hun aantal maar liefst zevenduizend. Is dit alles alleen te wijten aan laksheid en desinteresse? Of heeft het wellicht iets te maken met een doorgeslagen idee van persoonlijke vrijheid: 'ook de zwerver - al is het een kind of iemand die psychiatrische hulp nodig heeft - moet lekker zichzelf kunnen zijn'?
Alle zaken die hierboven aan de orde kwamen zijn een rechtstreeks gevolg van een beleid dat geen rekening houdt met mensen, maar alleen met macro-economische getallen. Waar de verzorgingsstaat en de sociale zekerheid vroeger nog voor enige verlichting zorgden, worden, nu die sociaal-democratische verworvenheden steeds meer verdwijnen, de ware karaktertrekken van het kapitalisme in al hun afzichtelijkheid zichtbaar. En de grootste fout die we kunnen maken, is te denken dat het hier wel bij zal blijven. Wanneer de neoliberale consensus in de Haagse politiek niet wordt doorbroken, staan ons hier op alle terreinen Amerikaanse toestanden te wachten, ook al wordt dat nu nog door iedereen in de politiek voor onmogelijk gehouden.

tis makkelijker om al die minder-kapitaalkrachtigen over een kam te scheren, door te zeggen dat ze niet willen werken, maar ik vrees dat de werkelijkheid toch wel iets anders in elkaar zit hoor...

stukje is trouwens uit een publicatie van Jan Marijnissen, maar dat neemt niet weg dat er een kern van waarheid in zit en niet alles puur opgeklopt is naar 't socialististische...

Bron: publicatie
 
Laatst bewerkt:
Originally posted by oldy
PVDA beleid is dus asociaal voor mensen die keihard werken en meer dan 30-35K per jaar verdienen.

er zijn zat mensen die keihard werken of zelfs harder, en die minder verdienen. het zal dan wel meer fysiek arbeid zijn...

maar hoezo is 't dan asociaal voor die mensen die meer dan 30-35K per jaar verdienen, als 't geven om mensen en de minderbedeelden helpen juist als sociaal gezien wordt??
 
Originally posted by NewbieNeo


dat is maar een klein gedeelte van die groep, net als een klein gedeelte van de marokkanen overlast veroorzaakt...

en je zou deze stelling zelfs om kunnen keren:

waarom moeten de minder bedeelden altijd gestraft worden omdat de top zo corrupt en achterbaks is door miljoenen (wat voor de werkers bedoeld is) achterover te slaan dmv. fraude?

slaat toch ook nergens op? :rolleyes:tis makkelijker om al die minder-kapitaalkrachtigen over een kam te scheren, door te zeggen dat ze niet willen werken, maar ik vrees dat de werkelijkheid toch wel iets anders in elkaar zit hoor...


stukje is trouwens uit een publicatie van Jan Marijnissen, maar dat neemt niet weg dat er een kern van waarheid in zit en niet alles puur opgeklopt is naar 't socialististische...

Bron: publicatie

Jan Marijnissen? Zegt al weer genoeg. Mensen met een hoger inkomen moeten meer afstaan, zelf hoeft zo'n politicus nergens te betalen. Rijden gratis auto, eten overal waar ze willen voor niks, worden vaak nog aangekleed, krijgen een huis, ga maar door ga maar door.
Jofele jan geeft idd veel van zijn salaris weg, maar houdt genoeg over, want hoeft zelf voor niks te betalen.
Mensen die hard werken met een minimumloon,2 kinderen, met een vrouw moeten zien rond te komen van 1000-1100 euro in de maand. Zo'n steuntrekker met een huis 2 kinderen en een vrouw krijgt 800 euro voor niks doen, krijgen huursubsidie, gemeente passen, vergoeding openbaar vervoer en taxi, vuilniszakken worden betaald (groene zakken kosten in Nijmegen volgens mij 1,50 euro per stuk. Wordt van alles voor vergoed die een werkende niet krijgt. Met kerst een premie van 100 Euro, in de zomer een keertje 150 euro, vakantiegeld(waarvoor, omdat ze het hele jaar zo hard hebben gewerkt? )Die gasten werken er vaak zwart bij.
En dan willen ze de uitkeringen ook nog een keer omhoog gooien! Vind je het gek als mensen op een gegeven moment gaan zeggen, van bekijk het maar, ik stop met werken.

In juni ging het bedrijf failliet waar ik werkte, in augustus kon ik bij een volgende beginnen, ik kreeg door mijn oude werkgever nog 2 maanden doorbetaald, kreeg dus een halve maand betaald door GAK, moest wel 3 maanden lang iedere week een sollicitatie laten zien, terwijl ik al ander werk had.
Die gasten die nog nooit hebben gewerkt (ken er veel, Nijmegen zit er vol mee, is niet voor niks de armste stad van Nederland (en de meest linkse stad, compleet linkse coalitie)) hoeven nooit te solliciteren, worden af en toe een keer een halve maand gekort, maar die krijgen ze er de maand erna gewoon weer bij.
Schiet dus niet echt op!!!!

Oefff, mijn hart gelucht:D , voor even:mad: !
 
Originally posted by NewbieNeo
maar hoezo is 't dan asociaal voor die mensen die meer dan 30-35K per jaar verdienen, als 't geven om mensen en de minderbedeelden helpen juist als sociaal gezien wordt??
Omdat je gedwongen wordt geld af te staan en het niet vrijwillig is. Minderbedeelden is een klein groepje in de samenleving.

Het salaris dat ik verdien is mijn keuze min of meer. Heb 3x zoveel verdient als nu, heb echter geen zin meer om 60-70 uur per week te werken. Nog steeds werk ik meer dan 40 uur, ben 50% van mijn tijd in het buitenland, leef in hotels en vliegtuigen. Mag ik dan als compensatie daar wat financieels tegen overzien??

Vraag veel mensen of ze zin hebben in de xtra stress voor netto een paar eurootjes meer, het antwoord is dan vaak nee. Een goede vriend van mij haalt nog geen modaal inkomen, maar als je de verschillen zit in bestedingskracht, verschilt het haast niets meer. Waarom?, hij krijgt subsidie zus en subsidie zo, plus veel lagere belastingen. Hij schrok er zelf van.

Iets anders over je vorige post, gekopieerd van nu.nl:
---------
Inkomensverschillen vrij stabiel

Uitgegeven: 22 januari 2003 08:05

DEN HAAG - De verschillen in inkomens zijn in de jaren negentig vrijwel gelijk gebleven. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Inkomens Verdeeld, dat woensdag is gepubliceerd.

De toenemende aantallen tweeverdieners, werkende vrouwen en hogeropgeleiden bleken niet aantoonbaar van invloed. De inkomens van niet-werkenden zijn relatief net zo hard gestegen als die van werkende Nederlanders.

De verdeling bleef daardoor vrij gelijk. In 1999 verdiende de 20 procent van de huishoudens met de laagste inkomens samen 10 procent van het totale inkomen in Nederland. De 10 procent rijkste huishoudens beschikten over 20 procent van de totale inkomen.

Ook voorafgaand aan de jaren negentig was het beeld vrij stabiel, vindt het SCP. Tot 1977 verminderde de ongelijkheid van inkomens, maar tussen 1985 en 1990 groeiden de verschillen doordat de overheid de uitkeringen versoberde.

-------------

Het gezeur dat de uitkeringstrekkers er zo op achteruitgegaan zijn moet dus eens ophouden. De verschillen in inkomens koopkracht zijn minimaal in een 'sociaal' land als NL, een paar extremen uitgezonderd (die paar topmanagers, sporters etc en miljoenen verdienen).
 
Oldy en ik zitten met dit onderwerp een heel eind op dezelfde golflengte!:)
 
zou misschien best allemaal kunnen wat jullie zeggen, want hey, ik kom net kijken wat politiek betreft.. :D
dus ik probeer gewoon mee te discussieren met mijn beperkte ervaring...

wat me wel opviel toen ik ff de recente kabinetshistorie bekeek, is dat 't electoraat telkens weer de huidige partij, die 't volgens hen niet goed doet, afstraft.... of 't nou links of rechts is.

Lubbers I.......(82-86) - CDA+VVD
Lubbers II......(86-89) - CDA+VVD
Lubbers III.....(89-94) - CDA+PVDA
Kok I.............(94-98) - PVDA+VVD+D66
Kok II............(98-02) - PVDA+VVD+D66
Balkenende I..(02-03) - CDA+VVD+LPF
 
Laatst bewerkt:
Originally posted by RichardV
Oldy en ik zitten met dit onderwerp een heel eind op dezelfde golflengte!:)
:D inderdaad. Wordt persoonlijk telkens enorm verdrietig als ik lees dat weer eens de 'beterbetaalde' alleenstaanden het meeste er op achter uit gaan.

Zit nu deze thread eens goed door te lezen (net weer trug in NL, sorry dat ik zo hard werk om de uitkering van anderen te betalen) en mijn haren gaan overeindstaan bij dat stukje over hypotheekrenteaftrek.
Newbieneo: niet onaardig bedoeld hoor, maar je slaat de plank mis met je opmerking dat PvdA het oneigenlijk gebruik wil stoppen.
dus als je zegt dat je door die "afschaffing van de renteaftrek" geen huis meer kan aanschaffen, dan behoor je dus tot de groep die een 2e koophuis erbij willen kopen of zo'n hoog inkomen hebben dat ze meerdere hypotheken op hun dure huis kunnen nemen om zo maximaal van die aftrek te kunnen profiteren....
Renteaftrek voor een 2e huis is al afgeschaft. Dit gaat dus niet meer op.
Ten tweede, meerdere hypotheken nemen op je huis of 1 grote maakt wezenlijk niet veel uit. Gaat dus om het feit dat je een hoge hypotheek hebt en derhalve meer aftrek-voordeel geniet. Dat is vaak ook de reden geweest dat mensen dat huis konden kopen. Ga je de aftrek beperken, dan is de hyptheek niet meer te betalen. Gedwongen verkoop als gevolg voor een relatief lage prijs. Daardoor worden de huizen die net een trede goedkoper worden ook minder waard. De huizen daaronder ook weer. Ergo, een waardevermindering van alle woning tot gevolg. Ook van de mensen met een laag inkomen die door de overheid juist verteld en gestimuleerd waren om te kopen.

In mijn ogen een vreemd en zeker geen sociaal beleid! Maar ach, de 'rijken' kunnen we kaalplukken tot ze net zo arm zijn als de rest.....

:mad:
 
Originally posted by NewbieNeo
dus ik probeer gewoon mee te discussieren met mijn beperkte ervaring...
:D Ach, dat doen we toch allemaal??

Originally posted by NewbieNeo
wat me wel opviel toen ik ff de recente kabinetshistorie bekeek, is dat 't electoraat telkens weer de huidige partij, die 't volgens hen niet goed doet, afstraft.... of 't nou links of rechts is.
En dat is maar goed ook!
Zag gisteravond een programma op Ned3 dacht ik waarin een politicus de stelling had dat een politicus zich niet meer zoveel moest inlaten met de bevolking....... Gewoon doen wat hij zelf dacht wat goed was, niet meer zoveel luisteren, 'want de bevolking heeft er toch geen verstand van en moet besturen aan de experts overlaten'

Nog ff en we hebben een dictatuur...!
 
Originally posted by oldy
(net weer trug in NL, sorry dat ik zo hard werk om de uitkering van anderen te betalen)
Shit ik lieg hier, ben nog steeds in het buitenland, alleen heb nu internet aansluiting...
 
Originally posted by RichardV


Moeten de minder kapitaal krachtigen maar wat meer gaan werken.
Dat is klets! Het overgrote deel van de minder kapitaalkrachtigen werkt, en werkt hard ook. Zoals Neo zegt, vooral fysieke arbeid. Wat dacht je van aan de lopende band in de fabriek, als postbode of als verpleegster/bejaardenverzorgster, wat ook nog eens zwaar onderbetaald en ondergewaardeerd werk is? Dit alles (vaak) op roturen. Hoe lang zou jij dat volhouden? En dan nog geen rooie rotcent verdienen; ik zit 36 uur per week van 7.45-16.30u op mijn luie gat achter de computer en verdien 2x zoveel en dat is dan nog maar een baantje via het uitzendbureau (moet gezegd: wel bij een goeie opdrachtgever, die uitzendkrachten zoveel mogelijk hetzelfde geeft als hun eigen werkgevers, dus zelfde salaris, fietsvergoeding, kerstpakket ed., wat ook bijna nergens is). Moet je eens bedenken wat er zou gebeuren als al deze mensen ineens echt niet meer zouden werken; de maatschappij zou op zijn gat liggen. Dan mogen zij wel wat van mijn makkelijk verdiende geld hebben in de vorm van goede sociale wetten ja!
 
Laatst bewerkt:
VVD!!!!!


Grappig om te zien dat hier veel vvd'ers op het board zitten.

Vind linkse partijen ook niet slecht hoor, maar het uitkeringen beleid moet gewoon aangescherpt worden. Ik ken van mijn leeftijd (22) zo al 10 mensen opnoemen die gewoon een uitkering trekken en geen reed uitvoeren! Schandalig vind ik dat.

En een progressief belasting stelsel vind ik absoluut belachelijk!
 
Back
Naar boven