MuscleMeat

Ramadan....last van?

Users who are viewing this thread

Status
Niet open voor verdere reacties.

EricR

Superior Athlete
+15 jaar member
Lid geworden
15 nov 2002
Berichten
50.075
Karma
2.580
Lengte
1m79
Massa
89kg
Vetpercentage
15%
In een kansarme buurt is ten allen tijde meer kans op criminaliteit. Dat heeft weinig met afkomst te maken. Iedere grote stad wereldwijd kent de hoogste criminaliteit in de wijken met de grootste achterstanden en over het algemeen de goedkoopste huizen.
 

thinkalot

Ripped Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
30 sep 2006
Berichten
3.483
Karma
0
In een kansarme buurt is ten allen tijde meer kans op criminaliteit. Dat heeft weinig met afkomst te maken. Iedere grote stad wereldwijd kent de hoogste criminaliteit in de wijken met de grootste achterstanden en over het algemeen de goedkoopste huizen.

AMEN
 

El Comandante

Massive Warrior
+15 jaar member
Lid geworden
7 mei 2003
Berichten
20.937
Karma
9
Ah nu begrijp ik het, dus eigenlijk als we die arme criminele allochtonen (die alleen maar stelen en moorden om wat brood op de plank) nou eens in een goeie wijk neerzetten met een mooi huis en gratis geld, dan worden het vanzelf goeie burgers!


Hahahaha! Echt niet. Kom zeg. Er zijn wel vaker allochtonen tijdelijk in goeie wijken geplaatst en het werd er een pleuriszooitje.

Edit:
Als je op donderdagavond of zaterdag in de binnenstad loopt heb je bij ons alleen maar last van allochtone jongeren die vrouwen en jonge jongens intimideren. Dat is niet omdat ze honger hebben en brood moeten verdienen aan bedreigingen maar omdat ze zich de tering vervelen, geen fatsoenlijke opvoeding hebben en onze dagelijkse samenleving graag ondermijnen met hun groepsgedrag dat als intimiderend wordt ervaren. Daar kicken ze op.

Het bedreigen van autochtonen, andersdenkenden en zwakkeren op straat is volkssport nummer 1 bij jonge allochtonen.
In grote groepen de dienst uitmaken en anderen beletten door te kunnen lopen.

Nee da's eigenlijk omdat ze uit een kansarme wijk komen zeker? De groeten.

In Frankrijk mag het misschien echt kansarm zijn voor de allcohtonen, IN NEDERLAND WORDEN ZE GEKNUFFELD EN WORDEN ER MILJOENEN UITGETROKKEN VOOR PROJECTEN EN KNUFFELSTUDIES.

Opa gaat zich eens lekker laten verwennen met een knip -en scheerbeurt bij z'n Iraakse kappersvrienden.

:hello:
 
Laatst bewerkt:

thinkalot

Ripped Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
30 sep 2006
Berichten
3.483
Karma
0
Ah nu begrijp ik het, dus eigenlijk als we die arme criminele allochtonen (die alleen maar stelen en moorden om wat brood op de plank) nou eens in een goeie wijk neerzetten met een mooi huis en gratis geld, dan worden het vanzelf goeie burgers!


Hahahaha! Echt niet. Kom zeg. Er zijn wel vaker allochtonen tijdelijk in goeie wijken geplaatst en het werd er een pleuriszooitje.

neen, als ze al volwassen zijn is het reeds te lat; hetzelfde geldt trouwens voor de aautochtoon. je legt mij, en ericr woorden in de mond die we niet hebben gezegd.

Je moet de wijken opwaarderen, het onderwijs verbeteren, concentratiescholen afschaffen, armoede verminderen,...Dan groeien ze (ze= allochtone armen en autochtone armen) anders op en krijg je een betere maatschappij.
 

thinkalot

Ripped Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
30 sep 2006
Berichten
3.483
Karma
0
Hier nog een rapport over geweld onder allochtonen vs. autochtonen:
[Link niet meer beschikbaar]

In Nederland is zeer weinig bekend over de groep van kinderen die al voor het 12e levensjaar wegens normovertredend gedrag door de politie geregistreerd worden. In de politieregio Haaglanden werd enkele jaren geleden een twaalfmin-project opgezet waarin de politie, het Bureau Jeugdzorg, het Bureau Halt en de Raad voor de Kinderbescherming een samenwerking voor deze doelgroep opzetten (Haaglanden, 1999). De gemiddelde leeftijd
van de door de politie geregistreerde kinderen was 10.2 jaar (40% was 11 jaar). Er werden vooral jongens geregistreerd (84%) en in de meeste gevallen betrof het delict: (winkel)diefstal, vernieling/vandalisme of geweld tegen personen. Het normovertredend gedrag werd meestal in groepsverband of onder invloed van een groep gepleegd (79%). De meeste kinderen waren van allochtone afkomst (35% Marokkaans, 25% Nederlands, 13%Turks, 13% Surinaams, 14% overig).

@ Thinkalot --> jij beweert dus dat het komt door armoede dat een groter percentage van de allochtonen een criminele achtergrond heeft. In het bovenstaande artikel wordt duidelijk dat ook al bij kinderen onder de twaalf jaar de allochtonen veruit het meeste normovertredend verdrag vertonen. Dit komt niet door armoede maar door een slechte opvoeding.

Ik deed iets wat weinigen doen: het artikel waarnaar verwezen wordt eens lezen. en wat blijkt? dat til toch wel heel graag stukjes weglaat die zijn theorietje ondermijnen:

van allochtone afkomst (35% Marokkaans, 25% Nederlands, 13%
Turks, 13% Surinaams, 14% overig). De zorgvuldige registratie van normovertredend gedrag
van kinderen tijdens het project leidde tot een toename van het aantal registraties van 143 in
1998 tot 531 in 1999. Een ander onderzoek bestond uit de evaluatie van de STOP-reactie bij
twaalfminners (Klooster, Slump, Nauta & Bürmann, 2002). In dit onderzoek werd echter
alleen uitgegaan van registratiegegevens bij de politie en Bureau Halt. Daarnaast richtte de
vraagstelling zich op de praktische uitvoering van de STOP-reactie en niet op het vinden van
risicofactoren die voorspellend zijn voor recidive. De meeste kinderen waren 8 t/m 11 jaar
oud (92%) en tweederde van hen was van Nederlandse afkomst.
 

EricR

Superior Athlete
+15 jaar member
Lid geworden
15 nov 2002
Berichten
50.075
Karma
2.580
Lengte
1m79
Massa
89kg
Vetpercentage
15%
Er zijn niet zoveel allochtonen in goede wijken neergezet en waar dat gebeurde is het dus geen teringzooi geworden. Weet niet waar je op het baseert maar ik denk dat Den Haag wel redelijk exemplarisch is voor een grote stad in Nederland. Alleen de wijken waar een grote concentratie is van laag verdienenden vind je verpaupering en hoge criminaliteit. De wijken die gemeleerd zijn qua samenstelling hebben een stuk minder problemen.

Ik keur het trouwens niet goed dat vanuit de mindere wijken meer criminaliteit wordt gepleegd maar ken wel de oorzaken gedeeltelijk. Ghettovorming leidt altijd tot hogere criminaliteit. Ook al zorgt stadsvernieuwing wel voor verbetering. De wijken die grootscheeps onderhanden zijn genomen kennen in ieder geval minder problemen dan in de oude situatie.

Er komt nog bij dat er hedentendage in de media voor dit soort problematiek veel meer aandacht is. Niet wat meer, maar echt uitvergroot en soms ook overdreven. Alsof Nederland al vervallen is tot een land dat in staat van beleg verkeert.

Heb een thread aangemaakt over de criminaliteit in de laatste 25 jaar, deze is dus amper gestegen. Daar waar hebben we het dan over? In de tussentijd is de bevolking wel met iets meer dan 1,5 miljoen personen toegenomen. Invloed van media en zeker Internet moet niet onderschat worden.

Wat voorheen niet in de media kwam gebeurde natuurlijk gewoon wel, alleen was er toen minder aandacht voor. Maar heb net zo goed meegemaakt dat het in wijken 1 grote pestbende was, grote steden problematiek is echt niet van de laatste 10 jaar of zo en alleen veroorzaakt door een instroom van allochtonen.

Een discussie die al tig keer is gevoerd, maar het blijft dezelfde constatering dat in de mindere buurten je ook een grotere kans hebt op criminaliteit.
 

thinkalot

Ripped Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
30 sep 2006
Berichten
3.483
Karma
0
Bestudering van de literatuur betreffende risicofactoren bij kinderen levert een groot
aantal mogelijk risico- en beschermende factoren op (zie bijlage 4 voor een beschrijving van
de literatuur). Deze staan vermeld in tabel 3.1.:

individuele kind factoren: Moeilijk temperament, Hyperactiviteit in combinatie met storend gedrag, Wreed naar
anderen, Impulsiviteit, Thrill seeking/sensation seeking, Fearlessness, Manipulatief,
Onverantwoordelijk, Onbetrouwbaar, Weglopen, laat thuiskomen zonder laten weten,
Depressie, Concentratieproblemen, Conflicten met autoriteitsproblemen, Middelen
gebruik, Agressie, Vroege start probleem gedrag, Lage intelligentie, Lood vergiftiging,
Geslacht, Etniciteit, Leeftijd eerste delict, Geboorte/zwangerschapscomplicaties,
Beperkte sociale vaardigheden, Hostile attributional bias, Executief functioneren,
Copingstategieën, Gebrek aan empatisch vermogen, Psychoneurologische afwijkingen
(zoals lagere hartslag), Psychopathologie (CD/ODD m.n. in combinatie met ADHD,
ontwikkelingsstoornissen), Minimale fysieke anomalieën, Trauma/live events

gezinsfactoren: Antisociaal of delinquent gedrag ouders, Middelenmisbruik ouders,
Opvoedvaardigheden ouders, Weinig supervisie door ouders, Fysiek straffen/ wijze
disciplinering (zeer inconsequent), Slechte communicatie, Slechte relatie tussen ouder
en kind, Misbruik (fysiek/seksueel) door ouder, Verwaarlozing door ouder, Depressie
moeder, Roken van moeder tijdens zwangerschap, Tiener moederschap van de
moeder, Meningverschil ouders over disciplinering kind, Eenouder gezin, Groot gezin,
Grote wisseling van primaire verzorgers, Lage SES, Werkeloosheid ouder, Laag
opgeleide moeder, Gemakkelijke toegang tot wapens,

schoolfactoren: Slechte prestaties, Leerproblemen, Te oud voor klas, Zwakke band met school, Lage
opleidingsaspiraties, Lage motivatie voor school, Slecht georganiseerde en
functionerende school, Spijbelen

leeftijdgenoten: Omgang met delinquente of deviante leeftijdgenoten of broers/zussen, Afwijzing door
leeftijdgenoten, Bendelidmaatschap

overige omgevingfactoren:Omgang met delinquente of deviante leeftijdgenoten of broers/zussen, Afwijzing door
leeftijdgenoten, Bendelidmaatschap

De belangrijkste voorspellers van persisterend antisociaal gedrag lijken gelegen in
het individu: gezondheid, geslacht, temperament, cognitieve vaardigheden, schoolprestaties,
persoonlijkheidskenmerken, mentale stoornissen zoals hyperactiviteit, en in het gezin:
hechting binnen het gezin, ouderlijke opvoedvaardigheden, problemen bij de ouders, broers
en zussen, en een lage sociaal economische status.
Uit onderzoek naar het onderscheid tussen de LCP-groep (early onset and life course
persistent) en de AL-groep (adolescence limited) (Moffit, 1993) blijkt met name een
samenspel van vroeg aanwezige intrinsieke kenmerken èn het opgroeien in een
‘criminogeen’ milieu voorspellend voor een stabiel antisociaal levenspatroon (LCP-groep).
--------------

deze kenmerken zijn dus de kenmerken van de doornsnee arme familie in een volksbuurt bijvorbeeld. Allochtonen en autochtonen lijden er beiden onder. Het is geen kwestie van origine maar van armoede en die smeer.
 

thinkalot

Ripped Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
30 sep 2006
Berichten
3.483
Karma
0
tevens is het onderzeoek niet representattief voor heel Nederland: (het onderzoek vermeld dit probleem tevens!)

Alle kinderen die in aanmerking kwamen, werden in de periode april 2003 t/m begin
november 2003 geregistreerd wegens normovertredend gedrag. Het gaat dus ten eeste al over wat werd geregistreerd. veel criminaliteit wordt niet ontdekt.)De selectieprocedure staat
schematisch weergegeven in figuur 3.1. In deze periode werden 232 normovertredende 12-
minners geregistreerd in de deelnemende subregio van de politieregio Gelderland-Midden
(namelijk Arnhem-Veluwezoom) en in de politieregio Utrecht (overeenkomend met de
provincie Utrecht), van wie er 141 voor benadering in aanmerking kwamen. De reden van
niet-benadering (n=91)
is vooral gelegen in het niet op de hoogte zijn van de ouders van het
politiecontact van het kind. Verder waren er verschillende reden zoals: asielzoeker (n=3),
ouders spreken geen enkel Nederlands (n=2), wonen buiten de regio (n=6), kinderen hebben
delict in opdracht van de ouders gepleegd (n=8), ouders ontkennen gedrag van het kind en
hebben conflict met politie (n=7) en nog lopend onderzoek (n=6). Daarnaast is in 24% van de
gevallen onterecht niet benaderd, om eerder vermelde redenen.
------------------------------
Uiteindelijk bleken er maar 48 mee te werken aan het onderzoek (van de 232 geregistreerden)ik vind het zielig dat men trachtte via een wetenschappelijk onderzoek, een groep te stigmatiseren. Je rukt er een zin uit, en gooit het op een forum en daarmee is de kous af; til, had je de moeite gedaan om het onderzoek werkelijk te lezen dan had je je nu niet belachelijk gemaakt; Het onderzoek bewijst net dat wat je trachtte te ondermijnen, namelijkl dat criminaliteit niks te maken heeft met etniciteit, of religie.
 
Laatst bewerkt:

thinkalot

Ripped Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
30 sep 2006
Berichten
3.483
Karma
0
tevens zegt het onderzoek waarnaat Til verwees:

Mogelijk zijn kinderen uit een buurt met een lage
sociaal economische status minder geneigd hun medewerking te verlenen aan het
onderzoek. Het bleek niet mogelijk na te gaan of zij op etniciteit verschillen, aangezien
etniciteit niet wordt geregistreerd door de politie.

Hoe kan je dan concluderen dat criminelere zijn. Dat kan niet op basis vvan dit onderzoek dus beweer dat dan ook niet of zoek een "wetenschappelijk" onderzoek die dat wel doet.
 

bur

Mr. Millionaire
Elite Member
+15 jaar member
Lid geworden
24 sep 2004
Berichten
4.732
Karma
0
Gast; word jij nu niet moe van jezelf?

Ik word namelijk doodmoe van dat slappe gelul van je.
Je reacties hier worden steeds panischer en elk greintje van zelfreflectie ontbreekt.

Je lult als een politicus en HET kenmerk van politica zijn het totale gebrek aan praktijkkennis.

Je herkent je in geen enkel praktijkvoorbeeld wat in dit topic wordt aangehaald wordt.
Dan zeg ik zet die oogkleppen eens af en probeer het eens van onze kant te bekijken, want hoe durf je te zeggen dat er hier in Nederland en Belgie niets aan de ontwikkeling voor onze allochtone( jong en oud) medelander gedaan wordt.

Denk je dat ik het makkelijk heb, ja ik werk me de pleuris om me studie en huisje te bekostigen, 40 uur in de week en daarbij nog een voltijd studie, idd tijd voor college heb ik eigenlijk niet.

Waarom kunnen al die tyfus allochtonen het dan niet, ze hebben genoeg mogelijkheden hier in dit land denk aan de studiefinanciering, de uitwonende beurs, alle studiekosten kan je terugvragen bij de belasting, ik durf zelfs te beweren het meeste mogleijkheden vanwaar ook ter wereld. Ja ja hier in Nederland, het intolerante k*tland van de ongelovige honden, de imperialisten.

Hoe durven ze het te zeggen dat ze kansloos zijn in deze maatschappij, HOE DURVEN ZE :mad: .

Ik neem mezelf als voorbeeld, ik heb het allemaal zelf uit moeten zoeken. Waarom kunnen hun dat dan niet?????? Nou vertel het me maar THINKALOT.

Ik weet het wel, omdat ze lui zijn aartslui. Ze dealen liever drugs, want he thats easy money. I.p.v. er gewoon net zoals wij de normale Nederlander er gewoon keihard voor te werken.

En maar kankeren op de imperialisten, kijk hun met hun dikke Audi Q7 , weet jij eigenlijk wel hoe tering hard die mensen daarvoor hebben moeten werken?

Thinkalot door gasten zoals jij wordt de kloof alleen maar breder en breder.

Doordat gasten zoals jij het gedrag van deze parasieten van de westerse maatschappij goed praten en de schuld neer durven te leggen bij o.a. overheidsinstanties. Hoe durven ze.
 

thinkalot

Ripped Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
30 sep 2006
Berichten
3.483
Karma
0
Gast; word jij nu niet moe van jezelf?

Ik word namelijk doodmoe van dat slappe gelul van je.
Je reacties hier worden steeds panischer en elk greintje van zelfreflectie ontbreekt.

Je lult als een politicus en HET kenmerk van politica zijn het totale gebrek aan praktijkkennis.

Je herkent je in geen enkel praktijkvoorbeeld wat in dit topic wordt aangehaald wordt.
Dan zeg ik zet die oogkleppen eens af en probeer het eens van onze kant te bekijken, want hoe durf je te zeggen dat er hier in Nederland en Belgie niets aan de ontwikkeling voor onze allochtone( jong en oud) medelander gedaan wordt.

Denk je dat ik het makkelijk heb, ja ik werk me de pleuris om me studie en huisje te bekostigen, 40 uur in de week en daarbij nog een voltijd studie, idd tijd voor college heb ik eigenlijk niet.

Waarom kunnen al die tyfus allochtonen het dan niet, ze hebben genoeg mogelijkheden hier in dit land denk aan de studiefinanciering, de uitwonende beurs, alle studiekosten kan je terugvragen bij de belasting, ik durf zelfs te beweren het meeste mogleijkheden vanwaar ook ter wereld. Ja ja hier in Nederland, het intolerante k*tland van de ongelovige honden, de imperialisten.

Hoe durven ze het te zeggen dat ze kansloos zijn in deze maatschappij, HOE DURVEN ZE :mad: .

Ik neem mezelf als voorbeeld, ik heb het allemaal zelf uit moeten zoeken. Waarom kunnen hun dat dan niet?????? Nou vertel het me maar THINKALOT.

Ik weet het wel, omdat ze lui zijn aartslui. Ze dealen liever drugs, want he thats easy money. I.p.v. er gewoon net zoals wij de normale Nederlander er gewoon keihard voor te werken.

En maar kankeren op de imperialisten, kijk hun met hun dikke Audi Q7 , weet jij eigenlijk wel hoe tering hard die mensen daarvoor hebben moeten werken?

Thinkalot door gasten zoals jij wordt de kloof alleen maar breder en breder.

Doordat gasten zoals jij het gedrag van deze parasieten van de westerse maatschappij goed praten en de schuld neer durven te leggen bij o.a. overheidsinstanties. Hoe durven ze.

Til citeerde een onderzoek om zijn punt te bewijzen; Maar het onderzoek blijkt nu net het tegenovergestelde te bewijzen.
Daarom reageerde ik.
Ikzelf bevond me in dezelde situatie als jij. ik heb 7 jaar voltijds studeren gecombineerd met voltijds werken; Ik was na die 7 jaar echt doodmoe en opgebrand. Maar weinig mensen kunnen dat opbrengen. De meesten hebben al een verschrikkelijke taalachterstand als ze 8 jaar zijn, door de concentratiescholen, dus van daaruit dan nog universitaire studies slepen, lijkt me wel wat vergezocht.

Ik heb enorme praktijkkennis en dossierkennis. licentiaat criminologie en licentiaat politieke en sociale wetenschappen aan de gentse universiteit;

Je kan dat in twijfel trekken zoveel je wil. maar je laatste reactie houdt geen steek.

By the way, ik heb nog niemand dit gedrag weten goed te keuren. je moet gewoon effe nadenken waardoor dit gedrag tot stand komt. til citeerde een goed onderzoek maar hij haalde er wel alleen maar uit wat hij kon gebruiken. Als je het onderzoek leest (DOE HET OOK HE) dan zioe je dat de oorzaken van criminaliteit te wijten zijn aan omgevingsfactoren en dergelijke meer; het onderzoek toont aan dat het armoede is, en het leven in achtergestelde buurten, die voor criminaliteit zorgen. In deze buurten zijn allochtonen sterker vertegenwoordigd, dus ook sterker veregenwoordigd in de statistieken.

Je kan me veel verwijten behalve dat ik mijn huiswerk niet gedaan heb omtrent dit debat!
 

EricR

Superior Athlete
+15 jaar member
Lid geworden
15 nov 2002
Berichten
50.075
Karma
2.580
Lengte
1m79
Massa
89kg
Vetpercentage
15%
Net zo goed als de autochtone kansarme dat ook niet lukt. In ieder geen problematiek die even met een zwart/wit visie dat alle kansarmen ook lui zouden zijn kan opgelost worden.

Er zijn tig redenen te bedenken waarom een bepaalde groep niet gelijk presteert aan een bepaalde referentiegroep. Net zo goed als er inderdaad ook tig zogenaamde kansarmen zijn die misbruik maken van het systeem. Maar daarmee hoef je nog niet iedereen in een achterstandsituatie in de vergaarbak te gooien en ze aanduiden als te lui.

Komen we weer op het puntje stigmatisering, want er zijn meer dan genoeg personen die vanuit een achterstandssituatie het wel redden en alles er aan doen om hoger op te komen. Maar dat maakt degene die het niet haalt nog niet perse tot parasitair levend invdividu.
 

bur

Mr. Millionaire
Elite Member
+15 jaar member
Lid geworden
24 sep 2004
Berichten
4.732
Karma
0
Til citeerde een onderzoek om zijn punt te bewijzen; Maar het onderzoek blijkt nu net het tegenovergestelde te bewijzen.
Daarom reageerde ik.
Ikzelf bevond me inezelde situatie als jou. ik heb 7 jaar voltijds studeren gecombineerd met voltijds werken; Ik was na die 7 jaar echt doodmoe en opgebrand. Maar weinig mensen kunnen dat opbrengen. De meesten hebben al een verschrikkelijke taalachterstand als ze 8 jaar zijn, door de concentratiescholen, dus van daaruit dan nog universitaire studies slepen, lijkt me wel wat vergezocht.

Ik heb enorme praktijkkennis en dossierkennis. licentiaat criminologie en licentiaat politieke en sociale wetenschappen aan de gentse universiteit;

Je kan dat in twijfel trekken zoveel je wil. maar je laatste reactie houdt geen steek.


Deze reactie bewijst maar weer eens wat ik wil zeggen, ze willen het gewoon niet, ze zijn namelijk lui thinkalot lui lui lui.

Als je namelijk echt wil dan lukt het ook. Ook als je een verschrikkelijke taalachterstand, dan ga je daar aan werken.

Je probeert wederom excuses te zoeken voor het gedrag van deze parasieten,

He maar respect voor jou, want zie je wel jij kan het namelijk wel.

Waarom kunnen al die vervelende k*tallochtoontjes het dan niet. Ik bedoel maar ze willen het gewoon niet.
 

EricR

Superior Athlete
+15 jaar member
Lid geworden
15 nov 2002
Berichten
50.075
Karma
2.580
Lengte
1m79
Massa
89kg
Vetpercentage
15%
Leve het eeuwige simplisme zullen we maar zeggen.
 

thinkalot

Ripped Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
30 sep 2006
Berichten
3.483
Karma
0
Deze reactie bewijst maar weer eens wat ik wil zeggen, ze willen het gewoon niet, ze zijn namelijk lui thinkalot lui lui lui.

Als je namelijk echt wil dan lukt het ook. Ook als je een verschrikkelijke taalachterstand, dan ga je daar aan werken.

Je probeert wederom excuses te zoeken voor het gedrag van deze parasieten,

He maar respect voor jou, want zie je wel jij kan het namelijk wel.

Waarom kunnen al die vervelende k*tallochtoontjes het dan niet. Ik bedoel maar ze willen het gewoon niet.

Je snapt het echt niet he. Ik dacht eerst dat je het maar deed om me voor de gek te houden, maar je slaagt er niet in te begrijpen wat mijn reactie op de post van Til was.
 

thinkalot

Ripped Bodybuilder
+10 jaar member
Lid geworden
30 sep 2006
Berichten
3.483
Karma
0
Leve het eeuwige simplisme zullen we maar zeggen.


Ik word er moedeloos van. Ik kan mijn oren niet geloven. Dit kan echt niet waar zijn.
Tracht iemand (Til) zijn gelijk te bewijzen door een wetenschappelijk onderzoek te citeren. Blijkt het net het tegenovergestelde te bewijzen en dan is plots het onderzoek niet meer goed en moet je praktijkervaring hebben.
 

bur

Mr. Millionaire
Elite Member
+15 jaar member
Lid geworden
24 sep 2004
Berichten
4.732
Karma
0
Net zo goed als de autochtone kansarme dat ook niet lukt. In ieder geen problematiek die even met een zwart/wit visie dat alle kansarmen ook lui zouden zijn kan opgelost worden.

Er zijn tig redenen te bedenken waarom een bepaalde groep niet gelijk presteert aan een bepaalde referentiegroep. Net zo goed als er inderdaad ook tig zogenaamde kansarmen zijn die misbruik maken van het systeem. Maar daarmee hoef je nog niet iedereen in een achterstandsituatie in de vergaarbak te gooien en ze aanduiden als te lui.

Komen we weer op het puntje stigmatisering, want er zijn meer dan genoeg personen die vanuit een achterstandssituatie het wel redden en alles er aan doen om hoger op te komen. Maar dat maakt degene die het niet haalt nog niet perse tot parasitair levend invdividu.


Het kan dus wel, als ze het maar echt willen.

Het meeste pijn doet het me om te horen dat ze geen kansen krijgen hier in Nederland, ik vind dat getuige van een volledig gebrek aan respect aan de Nederlandse maatschappij.

Maar misschien is dat punt ook wel gelijk de zwakken schakel in de Nederlandse maatschappij, de enorme overvloed aan mogelijkheden hier in dit land.
 

roxxe

Massive Warrior
+15 jaar member
Lid geworden
9 mei 2004
Berichten
18.661
Karma
14
Gast; word jij nu niet moe van jezelf?

Ik word namelijk doodmoe van dat slappe gelul van je.
Je reacties hier worden steeds panischer en elk greintje van zelfreflectie ontbreekt.

Je lult als een politicus en HET kenmerk van politica zijn het totale gebrek aan praktijkkennis.

Je herkent je in geen enkel praktijkvoorbeeld wat in dit topic wordt aangehaald wordt.
Dan zeg ik zet die oogkleppen eens af en probeer het eens van onze kant te bekijken, want hoe durf je te zeggen dat er hier in Nederland en Belgie niets aan de ontwikkeling voor onze allochtone( jong en oud) medelander gedaan wordt.

Denk je dat ik het makkelijk heb, ja ik werk me de pleuris om me studie en huisje te bekostigen, 40 uur in de week en daarbij nog een voltijd studie, idd tijd voor college heb ik eigenlijk niet.

Waarom kunnen al die tyfus allochtonen het dan niet, ze hebben genoeg mogelijkheden hier in dit land denk aan de studiefinanciering, de uitwonende beurs, alle studiekosten kan je terugvragen bij de belasting, ik durf zelfs te beweren het meeste mogleijkheden vanwaar ook ter wereld. Ja ja hier in Nederland, het intolerante k*tland van de ongelovige honden, de imperialisten.

Hoe durven ze het te zeggen dat ze kansloos zijn in deze maatschappij, HOE DURVEN ZE :mad: .

Ik neem mezelf als voorbeeld, ik heb het allemaal zelf uit moeten zoeken. Waarom kunnen hun dat dan niet?????? Nou vertel het me maar THINKALOT.

Ik weet het wel, omdat ze lui zijn aartslui. Ze dealen liever drugs, want he thats easy money. I.p.v. er gewoon net zoals wij de normale Nederlander er gewoon keihard voor te werken.

En maar kankeren op de imperialisten, kijk hun met hun dikke Audi Q7 , weet jij eigenlijk wel hoe tering hard die mensen daarvoor hebben moeten werken?

Thinkalot door gasten zoals jij wordt de kloof alleen maar breder en breder.

Doordat gasten zoals jij het gedrag van deze parasieten van de westerse maatschappij goed praten en de schuld neer durven te leggen bij o.a. overheidsinstanties. Hoe durven ze.

pardon ???
 

EricR

Superior Athlete
+15 jaar member
Lid geworden
15 nov 2002
Berichten
50.075
Karma
2.580
Lengte
1m79
Massa
89kg
Vetpercentage
15%
Ik denk dat de Armageddon dichtbij is, we zijn gewoon reddeloos verloren. De tanks rollen net voorbij, wereldoorlog 3 is begonnen.

Leve het one issue tijdperk, als ik sommigen moet geloven is bovenstaande situatie niet ver verwijderd meer in ieder geval.
 

bur

Mr. Millionaire
Elite Member
+15 jaar member
Lid geworden
24 sep 2004
Berichten
4.732
Karma
0
Ik word er moedeloos van. Ik kan mijn oren niet geloven. Dit kan echt niet waar zijn.
Tracht iemand (Til) zijn gelijk te bewijzen door een wetenschappelijk onderzoek te citeren. Blijkt het net het tegenovergestelde te bewijzen en dan is plots het onderzoek niet meer goed en moet je praktijkervaring hebben.


uiteraard dien je praktijk ervaring te hebben, ik refereerde touwens niet aan het onderzoek van Til. Maar ik reageerde gewoon in het algemeen.

Maar het leven is toch ook simpel Ericr, de meeste mensen maken het zichzelf veels te moeilijk.

Het geld ligt op straat je hoeft het alleen maar op te vegen, dat zei mijn vader tenminste. En hij heeft nog gelijk ook. En met de mogelijheden die dit land biedt lijkt het me voor de "kansarme" het woord alleen al :roflol: allochtone medelander geen probleem om zijn steentje bijte dragen aan de maatschappij.

He en kansen moet je creeeren, die komen dus niet zomaar aanwaaien ( m.a.w. daarvoor moet je eerst keihard werken)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Naar boven