XXL Nutrition

Sticky De nakuur - werkt het? Wat data van de HAARLEM-studie

Users who are viewing this thread

Onlangs plaatsten de onderzoekers van de HAARLEM-studie, drs. Diederik Smit en Pim de Ronde, een bericht op hun Facebookpagina met wat resultaten met betrekking tot het nakuren. Ik heb hier wat toevoegingen en opmerkingen over, maar eerst het bericht:


De nakuur - werkt het?


Na afloop van een kuur met AAS zijn veel gebruikers gewend een periode van enkele weken medicatie te nemen die het eigen hormonale herstel bevorderen. Specifiek gaat het om het herstel van de aanmaak van testosteron en zaadcellen. Middelen die veel gebruikt worden zijn anti-oestrogenen (e.g. tamoxifen), aromataseremmers (e.g. anastrozol) en LH-analogen (e.g. hCG). Op basis van werkingsmechanisme is er zeker wat voor de nakuur te zeggen, maar het is nog nooit op wetenschappelijke wijze onderzocht.


Vanuit de HAARLEM-studie zijn voor deze vraag data beschikbaar van 98 proefpersonen. 79 van hen deden een nakuur, 19 deden dat niet. Hun uitslagen zie je in de bijgevoegde tabel. Meting 1 is de baselinemeting en meting 2 vond plaats tijdens de kuur - herkenbaar aan de hoge testosteronconcentratie (dit betreft alleen testosteron, dus geen trenbolon, nandrolon, enzovoort). Bij meting 3 zijn er gemiddeld 3 maanden verstreken sinds het einde van de kuur. Dit is de periode waarin al dan niet de nakuur is gedaan. De groep zonder nakuur blijkt bij deze meting een beter testosteron en zaadopbrengst te hebben. Meting 4 vond gemiddeld 8 maanden na het einde van de kuur plaats. Het verschil in testosteron tussen de groepen is hier nagenoeg verdwenen. De zaadopbrengst is relatief beter in de groep die geen nakuur heeft gedaan (-5,3 vs. -17,6 miljoen beweeglijke zaadcellen).


Wat leren we van deze data?


1) Het wordt duidelijk dat in beide groepen het testosteronniveau -1 nmol/l onder het baseline-niveau blijft. Dit is overigens absoluut niet statistisch significant. Het kan dus een toevallige variatie zijn, hoewel het ook kan betekenen dat de studiegroep te klein was om dit verschil te bewijzen.


2) AAS schaden de vruchtbaarheid. De zaadopbrengst is blijvend verminderd. Ook dit verschil is statistisch niet significant, maar wel bijna (p=0,06). We kunnen er dus met vrij grote zekerheid van uit gaan dat dit zo is.


3) De nakuur lijkt geen effect te hebben op het hormonale herstel of behoud van vruchtbaarheid. En als er al een effect is, is deze eerder nadelig dan voordelig.


Het laatste punt is misschien wel het meest opvallend. Het gebeurt echter vaak dat een werkingsmechanisme op papier in de praktijk heel anders uitpakt. Dit eerste wetenschappelijke bewijs tegen de nakuur zal voor veel gebruikers even wennen zijn, aangezien 'nakuren' erg ingebakken is in de huidige cultuur van de fitness en het bodybuilden.


6YbmsKZ3GMohREoxGMuizMTkQofW5YRVSXExObBZZi-k9I3zIK-th7jna-8gcngHX4lzlL9u9V3i0QGgICOWgtK1HvJQhq83.pngSamenvattend dus het volgende: van de 98 proefpersonen waren er 79 die een nakuur deden en 19 die geen nakuur deden. Voor de kuur (meting 1) verschilden de groepen niet met hun testosteronwaarden, deze waren praktisch hetzelfde. De zaadopbrengst lijkt wel lager in de geen-nakuur-groep, maar ik durf niet te zeggen of dat een écht verschil is geweest.


Meting 2 werd verricht tijdens de kuur, niet heel spannend. Testosteron omhoog, zaadopbrengst omlaag.

Meting 3 werd gem. 3 maanden na de kuur verricht. Daar zie je wat opmerkelijks. De geen-nakuur-groep doet het in elk geval niet slechter dan degenen die wél een nakuur namen. De zaadopbrengst blijft relatief gezien ook aardig achter in de nakuurgroep.

Meting 4 werd gem. 8 maanden na de kuur verricht. De testosteronwaarden zijn, zoals eerder, praktisch hersteld. De zaadopbrengst lijkt nog steeds lichtelijk achter te lopen vergeleken met de baselinemeting. Met name in de groep die nakuurde. De kans is aanzienlijk dat dit een écht verschil is, de gerapporteerde P-waarde was 0.06.

Per punt nog het volgende, de onderzoekers schrijven:

1) Het wordt duidelijk dat in beide groepen het testosteronniveau -1 nmol/l onder het baseline-niveau blijft. Dit is overigens absoluut niet statistisch significant. Het kan dus een toevallige variatie zijn, hoewel het ook kan betekenen dat de studiegroep te klein was om dit verschil te bewijzen.

Daar wil ik nog wat dingen aan toevoegen. De testosteronconcentratie vertoont op populatieniveau seizoenale verschillen in diverse populaties. De pieken en dalen daarvan verschillen vaak per populatie; vermoedelijk heeft dat - in elk geval gedeeltelijk - met de weerseizoenen te maken. Die verschillen zijn klein, maar aanwezig. Als meting 4 - gemiddeld genomen - is verricht gedurende een andere periode van het jaar dan meting 1, kan dat verschil opleveren.

Ook kunnen verschillen optreden door verschillen tussen de gebruikte apparatuur, afhandeling van de bloedmonsters, etcetera (‘batch effect’).
Idealiter was er ook een gematchte controlegroep geweest; je kan dan met wat statistisch methodes 'corrigeren' voor dat soort variatie; immers is diezelfde variatie aanwezig bij de controlegroep.

Tot slot wil ik nog opmerken dat het misschien zo kan zijn geweest dat de vrije testosteronconcentratie wel hetzelfde is gebleven. De SHBG-waarde kan veranderd zijn om wat voor reden dan ook.

Maar het allerbelangrijkste is misschien toch wel dat het verschil zeer klein is is vergeleken met baseline, ik zou mijn geld zetten op de toevallige variatie.

2) AAS schaden de vruchtbaarheid. De zaadopbrengst is blijvend verminderd. Ook dit verschil is statistisch niet significant, maar wel bijna (p=0,06). We kunnen er dus met vrij grote zekerheid van uit gaan dat dit zo is.

Dit is wel opmerkelijk. Je zou kunnen stellen dat 8 maanden misschien ietwat tekort is geweest; de zaadproductie neemt ruwweg zo’n 70 dagen in beslag. Zodra je hormonaal hersteld bent kan dit dus nog aardig wat weken achterlopen. Hoewel je 3 maanden na de kuur al een herstel van het testosteron ziet (en je met wat lagere waardes meestal al een volledig herstelde zaadproductie kunt realiseren), is er nog wel wat aan op te merken. Ik heb zelf de data niet, maar de gerapporteerde waardes zijn natuurlijk gemiddelden. Als sommigen van de deelnemers nog niet hersteld waren, zal hun zaadproductie dat ook niet zijn. Statistisch komt dat meer tot uiting bij de zaadproductie, omdat de zaadproductie relatief gezien de grootste daling kent t.o.v. baseline. Voor het gemak: stel hun testosteron blijft hangen op 5 nmol/L en was op baseline 15 nmol/L, dan is dit een daling van 66%. Maar was hun zaadopbrengst 80 miljoen op baseline, en is deze nu dus blijven steken op 10 miljoen, dan is dat een daling van bijna 90%.

Het kan ook een combi van beide zijn: enkele proefpersonen die hormonaal nog niet [lang genoeg] hersteld waren (dit geldt trouwens ook nog voor dat kleine verschil in de testosteronconcentratie) én een blijvende (of tenminste 8 maanden durende) daling van de zaadproductie die écht is.

3) De nakuur lijkt geen effect te hebben op het hormonale herstel of behoud van vruchtbaarheid. En als er al een effect is, is deze eerder nadelig dan voordelig.

Dit is een moeilijk punt. Wederom, ik heb de data niet, maar het zou kunnen dat degenen die geen nakuur namen relatief gezien korter kuurden. Bovendien kan het zijn dat een groter aandeel van degenen die geen nakuur namen, op relatief lage doseringen kuurden. Bij sommige mensen vindt er geen volledige onderdrukking van LH & FSH plaats bij relatief lage doseringen (bijv. bij 250 mg testosteronenanthaat wekelijks). Er valt iets voor te zeggen dat je dan ook sneller kunt herstellen.

Bovendien kan het zijn dat degenen die ervoor kozen niet na te kuren, uit het verleden de ervaring hebben dat zij sowieso relatief makkelijk herstellen (selectiebias). En vice versa; uit ervaring van het verleden kunnen sommigen ervoor gekozen hebben om juist wél na te kuren, omdat zij slecht/traag herstelden.

Tot slot zou je nog wat op kunnen merken op het tijdsbeloop van herstel. Wellicht waren degenen die nakuurden in totaal voor een kortere periode hypogonadaal dan degenen die niet nakuurden. Uiteindelijk zijn ze na 3 maanden even ver met herstel, maar het zou kunnen dat degenen die nakuurden eerder al uit de hypogonadale range verwijderd waren. (In hoeverre je dat relevant kunt achten; mogelijk m.b.t. spierbehoud.)

Ik ben wel benieuwd naar de individuele data ook. Afhankelijk daarvan valt het wellicht gerust te herzien om wat vaker géén nakuur aan te raden bij bepaalde kuren. Ik ben ook voorstander van het liefst zo min mogelijk middelen te gebruiken als zij niet nodig zijn.

Problematisch is dat er geen goede evidence beschikbaar is voor het gebruik om na te kuren. We gaan uit van het werkingsmechanisme en extrapoleren vanuit studies met hypogonadale mannen door andere oorzaken dan AAS-gebruik. Dat is tricky. Idealiter komt er een randomized controlled trial waarbij je een grote groep proefpersonen laat kuren met eenzelfde kuur, en daarbij hen willekeurig indeelt in een groep die gaat nakuren en een groep die dat niet gaat doen. Dat gaat niet gebeuren. Of althans, er is wel een soort-van-optie, maar ik weet niet of dat ooit door zo'n ethische commissie komt. Je neemt een groep proefpersonen zoals bij de HAARLEM-studie, en je laat ze hun eigen kuur doen. Vervolgens randomiseer je die proefpersonen naar een groep die een nakuur krijgt en een groep die een placebo krijgt. De kuur laat je ze dan zelf doen, maar de nakuur kun je mooi zelf als onderzoeker als interventie dan toepassen op een willekeurige manier.
 
Laatst bewerkt:

Onslow

Gelsenkirchen
Elite Member
Challenge Winner
5x Challenge Winner
+15 jaar member
Lid geworden
16 mrt 2005
Berichten
11.661
Karma
5.729
Interessant dat de eerste informatie bekend is van de HAARLEm-studie. :) Thanks @Galen .

Waar baseer je dit precies op? Mijn test-waarde (nulmeting) was iets van 10,4 of 10,6 en ik trainde 6-7 dagen in de week en had elke dag zin en motivatie. Dat ik wellicht overtrainde en onvoldoende herstel had, zal zeker het geval geweest zijn. Ik ga ook niet zeggen dat dat verstandig was en mijn progressie viel tegen, maar aan zin en motivatie geen gebrek. Van hypogonadisme is overigens pas sprake bij een test-level van rond de 9 komma nog iets volgens mij.

Iets genuanceerder dan, bij mensen met een te laag testosteron komen deze klachten geregeld voor, vooral vermoeidheid. Wanneer het te laag is dat is lastig te bepalen, voor jou is 10,4 blijkbaar nog voldoende om geen klachten te ondervinden. Er zijn mensen met waarde van 13 met klachten (die ook weg gaan omdat er trt wordt toegepast). Had van Galen weleens vernomen dat er eigenlijk vanaf een waarde van 14 min of meer geen klachten meer zijn die gerelateerd zijn aan een te laag testosteron. Mits vrije test dan ook in deze range valt.

We hebben het altijd over test level voor het gemak, maar we bedoelen denk ik allemaal wel het vrije testosteron? Dan zegt 10,4 niet alles natuurlijk, zal je vrije test in verhouding misschien nog wel wat hoger kunnen liggen.
 
OP
Galen

Galen

Peter Bond
Super Mod
Elite Member
+10 jaar member
Lid geworden
8 okt 2010
Berichten
32.145
Karma
19.504
Lengte
1m96
Massa
102kg
Vetpercentage
11%
Iets genuanceerder dan, bij mensen met een te laag testosteron komen deze klachten geregeld voor, vooral vermoeidheid. Wanneer het te laag is dat is lastig te bepalen, voor jou is 10,4 blijkbaar nog voldoende om geen klachten te ondervinden. Er zijn mensen met waarde van 13 met klachten (die ook weg gaan omdat er trt wordt toegepast). Had van Galen weleens vernomen dat er eigenlijk vanaf een waarde van 14 min of meer geen klachten meer zijn die gerelateerd zijn aan een te laag testosteron. Mits vrije test dan ook in deze range valt.

We hebben het altijd over test level voor het gemak, maar we bedoelen denk ik allemaal wel het vrije testosteron? Dan zegt 10,4 niet alles natuurlijk, zal je vrije test in verhouding misschien nog wel wat hoger kunnen liggen.
Boven de 14 nmol/L is het zeer onaannemelijk dat iemand met klachten, die zouden kunnen duiden op hypogonadisme, ook daadwerkelijk door het testosteronniveau komen.

Tussen de 10 en 14 nmol/L (het 'grijze' gebied) zouden bepaalde klachten kúnnen komen door het testosteronniveau, maar de meeste mensen met dergelijke waarden hebben daar géén klachten van.

Er zijn mensen die Proviron tijdens hun PCT gebruiken. Het zou weinig tot niet onderdrukken en het zou de sperm count verhogen. Is dit het waard of is het zinloos? :)
Als je zo'n enorme haast hebt met zwangerschap zou ik hCG en hMG nemen (als blijkt dat je spermaproductie inderdaad onvoldoende is) en eens achter je oren krabben hoe je in een dergelijke situatie bent belandt.

Bij gerandomiseerd onderzoek doet het trouwens ook niks wat dat betreft:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6411497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6398725
 

Onslow

Gelsenkirchen
Elite Member
Challenge Winner
5x Challenge Winner
+15 jaar member
Lid geworden
16 mrt 2005
Berichten
11.661
Karma
5.729
Boven de 14 nmol/L is het zeer onaannemelijk dat iemand met klachten, die zouden kunnen duiden op hypogonadisme, ook daadwerkelijk door het testosteronniveau komen.

Tussen de 10 en 14 nmol/L (het 'grijze' gebied) zouden bepaalde klachten kúnnen komen door het testosteronniveau, maar de meeste mensen met dergelijke waarden hebben daar géén klachten van.


Als je zo'n enorme haast hebt met zwangerschap zou ik hCG en hMG nemen (als blijkt dat je spermaproductie inderdaad onvoldoende is) en eens achter je oren krabben hoe je in een dergelijke situatie bent belandt.

Is het dan ook niet meteen zo goed als "complete onzin" om allerlei vitamines te gebruiken om je test levels iets op te krikken terwijl je hier geen enkel verschil in gaat merken? Merk online dat er veel mensen bezig zijn dit zo hoog mogelijk proberen te krijgen, why?
 
OP
Galen

Galen

Peter Bond
Super Mod
Elite Member
+10 jaar member
Lid geworden
8 okt 2010
Berichten
32.145
Karma
19.504
Lengte
1m96
Massa
102kg
Vetpercentage
11%
Is het dan ook niet meteen zo goed als "complete onzin" om allerlei vitamines te gebruiken om je test levels iets op te krikken terwijl je hier geen enkel verschil in gaat merken?
Ik ben dan wel benieuwd welke vitamines dat zijn. Je wilt uit onderzoek weten of het daadwerkelijk bepaalde dingen verbetert, bijvoorbeeld de seksuele functie, lichaamscompositie, of welk ander ding waar het je uiteindelijk om gaat.

Merk online dat er veel mensen bezig zijn dit zo hoog mogelijk proberen te krijgen, why?
Het internet blinkt niet bepaald uit in het evidence-based handelen.
 

Onslow

Gelsenkirchen
Elite Member
Challenge Winner
5x Challenge Winner
+15 jaar member
Lid geworden
16 mrt 2005
Berichten
11.661
Karma
5.729
Ik ben dan wel benieuwd welke vitamines dat zijn. Je wilt uit onderzoek weten of het daadwerkelijk bepaalde dingen verbetert, bijvoorbeeld de seksuele functie, lichaamscompositie, of welk ander ding waar het je uiteindelijk om gaat.


Het internet blinkt niet bepaald uit in het evidence-based handelen.

Alles wat je in dit topic van 129 pagina's staat wellicht? https://forum.bodybuilding.nl/topic...ze-echt-en-hoe-werken-ze-nu-eigenlijk.281489/
Of alle testo boosters, stel ze zouden werken...zma etc noem ze maar op je kent ze wel denk ik.
 
OP
Galen

Galen

Peter Bond
Super Mod
Elite Member
+10 jaar member
Lid geworden
8 okt 2010
Berichten
32.145
Karma
19.504
Lengte
1m96
Massa
102kg
Vetpercentage
11%
Alles wat je in dit topic van 129 pagina's staat wellicht? https://forum.bodybuilding.nl/topic...ze-echt-en-hoe-werken-ze-nu-eigenlijk.281489/
Of alle testo boosters, stel ze zouden werken...zma etc noem ze maar op je kent ze wel denk ik.
Dat topic is ook wat ik bedoel met dit:
Het internet blinkt niet bepaald uit in het evidence-based handelen.

Voor vitamine D wordt daar een cross-sectioneel onderzoek geplaatst. Die duidt op een correlatie, wat alles behalve verrassend is. Goed gerandomiseerd onderzoek laat zien dat vitamine-D-suppletie géén effect heeft op het testosteronniveau:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30460609
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28938446
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23686706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29095521

Bij vitamine K wordt verwezen naar rattenstudies. Mensen zijn geen ratten.

Bij gember wordt verwezen naar een rattenstudie. Mensen zijn geen ratten.

Bij champignon wordt verwezen naar onderzoek in een borstkankercellijn. Naast dat daar geen testosteron werd gemeten, zijn mensen geen borstkankercellijn.

Bij GLA wordt verwezen naar een muizenstudie. Naast dat er geen testosteron werd gemeten zijn mensen geen muizen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan...

Als iets inderdaad het testosteronniveau verhoogt is de vervolgvraag nog of het een effect heeft op hetgeen waar jij 'wilt' dat het effect op heeft. Bijvoorbeeld de lichaamscompositie. Daarnaast is de vraag nog hoe veilig het is.

Voorbeeldje: een farmaceutisch bedrijf heeft jarenlang geprobeerd om een SERM (enclomifeen) goedgekeurd te krijgen door de FDA voor de behandeling van hypogonadisme. Ondanks dat het het testosteron consistent en tot zo'n 100% verhoogde bij hypogonadale mannen, lukte het ze niet om FDA-goedkeuring te krijgen. De reden? Het lukte ze, ondanks trials met honderden proefpersonen, NIET om klinische effectiviteit aan te tonen. Deels komt dat omdat het verbeteren van je testosteron gemiddeld genomen echt maar kleine voordelen oplevert. En dat met een middel wat het verdubbelt bij hypogonadale mannen. Moet je nog eens achter je oren krabben als je een middeltje vindt wat in een of andere trial een verhoging van zeg 30% weet te realiseren... Voor de geïnteresseerden: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31063005

In dierstudies en cellijnen doet van alles wel wat. In cross-sectioneel onderzoek vindt je tussen van alles wel correlaties. Als je vervolgens goed gecontroleerd en gerandomiseerd onderzoek uitvoert bij mensen blijft van die effecten altijd bijzonder weinig over.
 

BB_

💪
Elite Member
2x Challenge Winner
Foto Contest Winner
Lid geworden
25 sep 2016
Berichten
22.328
Karma
37.199
Lengte
1m89
Massa
109kg
Iets genuanceerder dan, bij mensen met een te laag testosteron komen deze klachten geregeld voor, vooral vermoeidheid. Wanneer het te laag is dat is lastig te bepalen, voor jou is 10,4 blijkbaar nog voldoende om geen klachten te ondervinden. Er zijn mensen met waarde van 13 met klachten (die ook weg gaan omdat er trt wordt toegepast). Had van Galen weleens vernomen dat er eigenlijk vanaf een waarde van 14 min of meer geen klachten meer zijn die gerelateerd zijn aan een te laag testosteron. Mits vrije test dan ook in deze range valt.

We hebben het altijd over test level voor het gemak, maar we bedoelen denk ik allemaal wel het vrije testosteron? Dan zegt 10,4 niet alles natuurlijk, zal je vrije test in verhouding misschien nog wel wat hoger kunnen liggen.
Dit was een deel van m'n nulmeting (ja, SHBG sucks, I know, echt fucked up). Ik had ook wel een te laag VP en overtrainde waarschijnlijk. Mijn besluit te gaan kuren stond hier overigens los van, aangezien ik dat al had genomen.
upload_2019-7-9_9-27-23.png
 

Trennyglenn

Cool Novice
Lid geworden
18 aug 2018
Berichten
90
Karma
31
Lengte
1m80
Massa
82kg
Vetpercentage
10%
Dat staat er niet. Daarnaast kun je de resultaten van die studies niet zonder meer extrapoleren naar hypogonadisme door AAS-gebruik.

"Mesterolone had no depressing effect on low or normal serum FSH and LH levels but had depressing effect on 25% if the levels were elevated. There was no significant adverse effect on testosterone levels or on liver function."

Wat staat er dan? Misschien begrijp ik het verkeerd namelijk.
 
OP
Galen

Galen

Peter Bond
Super Mod
Elite Member
+10 jaar member
Lid geworden
8 okt 2010
Berichten
32.145
Karma
19.504
Lengte
1m96
Massa
102kg
Vetpercentage
11%
"Mesterolone had no depressing effect on low or normal serum FSH and LH levels but had depressing effect on 25% if the levels were elevated. There was no significant adverse effect on testosterone levels or on liver function."

Wat staat er dan? Misschien begrijp ik het verkeerd namelijk.
Dat het een onderdrukkend effect had op LH en FSH bij 25% (van de proefpersonen) bij verhoogde FSH- en LH-waarden.
 

IronWarrior

Ripped Bodybuilder
Elite Member
Lid geworden
4 jan 2016
Berichten
3.375
Karma
2.080
Lengte
1m90
Massa
113kg
Vetpercentage
15%
Nu 9 maanden off na een blast en cruise van 2 jaar. Mijn blast en cruise geëindigd op 122,7 kg en 13 á 14 procent en ik ben na 9 maanden 118 kg en 15 á 16 procent.

Zonder nakuur en hCG. Ook tijdens het blasten en cruisen GEEN hCG.
 

mucci

Freaky Bodybuilder
Lid geworden
8 apr 2016
Berichten
5.078
Karma
5.718
Lengte
1m79
Massa
104kg
Nu 9 maanden off na een blast en cruise van 2 jaar. Mijn blast en cruise geëindigd op 122,7 kg en 13 á 14 procent en ik ben na 9 maanden 118 kg en 15 á 16 procent.

Zonder nakuur en hCG. Ook tijdens het blasten en cruisen GEEN hCG.
Wat zeggen bloedresultaten?

Wat was de reden om geen pct te gebruiken?
 

Spambod

Freaky Bodybuilder
Lid geworden
27 dec 2018
Berichten
6.746
Karma
10.356
Ik zat er eigenlijk ook aan te denken om tijdens mijn volgende kuur en wellicht de PCT (of cruise) erna ook de HCG achterwege te laten.

Wellicht krijg ik dan ook geen last meer van gyno en hoef ik dus ook geen tamoxifen meer te nemen tijdens de kuur.
 

chrash

Monstrous Giant
Elite Member
+10 jaar member
Lid geworden
24 jul 2007
Berichten
11.013
Karma
19.732
Lengte
1m85
Massa
110kg
Vetpercentage
20%
@Vindicta jij raad dus aan niet na te kuren na een lange blast-cruise (in mijn geval enkele jaren incl tren enzo)?
Ik denk er over na het nu ook zo te proberen, gewoon niks van medicatie enkel iets tegen gyno als dit optreed, wat ik eigenlijk niet verwacht
@Galen gewoon off gaan en regelmatig bloed laten controleren voldoende volgens jou mening?

Alvast bedankt voor de inbreng
 

Trennyglenn

Cool Novice
Lid geworden
18 aug 2018
Berichten
90
Karma
31
Lengte
1m80
Massa
82kg
Vetpercentage
10%
Dat het een onderdrukkend effect had op LH en FSH bij 25% (van de proefpersonen) bij verhoogde FSH- en LH-waarden.

Dus eigenlijk is het wel slecht om in je nakuur te nemen want dan zijn de waarden juist verhoogd, toch?
 

mucci

Freaky Bodybuilder
Lid geworden
8 apr 2016
Berichten
5.078
Karma
5.718
Lengte
1m79
Massa
104kg
Dus eigenlijk is het wel slecht om in je nakuur te nemen want dan zijn de waarden juist verhoogd, toch?
Denk dat dan hét moment is om die waarden hoog te laten
 

MMA_Lover_NL

Novice
Lid geworden
2 jan 2021
Berichten
4
Karma
1
Lengte
1m82
Massa
88kg
Vetpercentage
13%
Waren de middelen getest op zuiverheid? Ik dacht van wel maar die werden niet meegedeeld toch? Anderzijds lijkt het ook sterk dat +- 70 mensen neppe pct middelen hadden.

Is er iets bekend over het gebruik van hcg tijdens de kuren mbt tot herstel?
Goed punt. Mbt de zuiverheid in z'n algemeen geeft dr. de Ronde wel aan dat "their quality should be questioned."

Mbt HCG zegt hij: "had no detectable effect on testicular size or spermatogenese."

Ik ben dan toch wel benieuwd naar de zuiverheid specifiek mbt de HCG want deze resultaten zijn voor mij heel onverwachts, oa vanwege de vele topics op dit forum waarin HCG wordt aanbevolen. Als de in omloop zijnde HCG veelal fake of onder gedoseerd is kan dat wellicht een verklaring zijn voor deze (voor mij) onverwachte resultaten.
 
OP
Galen

Galen

Peter Bond
Super Mod
Elite Member
+10 jaar member
Lid geworden
8 okt 2010
Berichten
32.145
Karma
19.504
Lengte
1m96
Massa
102kg
Vetpercentage
11%
Goed punt. Mbt de zuiverheid in z'n algemeen geeft dr. de Ronde wel aan dat "their quality should be questioned."

Mbt HCG zegt hij: "had no detectable effect on testicular size or spermatogenese."

Ik ben dan toch wel benieuwd naar de zuiverheid specifiek mbt de HCG want deze resultaten zijn voor mij heel onverwachts, oa vanwege de vele topics op dit forum waarin HCG wordt aanbevolen. Als de in omloop zijnde HCG veelal fake of onder gedoseerd is kan dat wellicht een verklaring zijn voor deze (voor mij) onverwachte resultaten.
Ik vermoed dat dat voor een groot deel te wijten is aan neppe hCG ja, maar ook aan slechte protocollen (dosering te laag, onregelmatig gebruik, kortstondig aan het einde van de kuur, enz.). Het staat buiten kijf dat hCG-gebruik de spermatogenese kan stimuleren tijdens onderdrukking van de eigen testosteronaanmaak.
 

skydirk

Huge Freak
+15 jaar member
Lid geworden
9 apr 2003
Berichten
7.676
Karma
1.463
Interessant dat de eerste informatie bekend is van de HAARLEm-studie. :) Thanks @Galen .

Waar baseer je dit precies op? Mijn test-waarde (nulmeting) was iets van 10,4 of 10,6 en ik trainde 6-7 dagen in de week en had elke dag zin en motivatie. Dat ik wellicht overtrainde en onvoldoende herstel had, zal zeker het geval geweest zijn. Ik ga ook niet zeggen dat dat verstandig was en mijn progressie viel tegen, maar aan zin en motivatie geen gebrek. Van hypogonadisme is overigens pas sprake bij een test-level van rond de 9 komma nog iets volgens mij.
Mijn normale testwaarde is ook 11 nmol/l en ik voel mij met die waarde ook niet moe en futloos. Ik kan ook goed trainen met deze waarde. Het enigste wat verbetert met TRT gebruik, is het libido. Op het gebied van trainen, kracht en spierwinst geen verschil. Om daar progressie te maken, moet je echt gaan kuren. Bij de meeste mannen zit dit gewoon in het kopje dat ze denken dat hun testosteron te laag is terwijl ze een normale waarde hebben. Een beetje vergelijkbaar met een placebo effect. 11 nmol/l of 18 nmol/l het maakt niet uit, enkel het libido dat verhoogt. Allez, dat is mijn ervaring.
 

Hasjkikkertje

Dutch Bodybuilder
Lid geworden
13 okt 2012
Berichten
684
Karma
184
Lengte
1m82
Massa
94kg
Vetpercentage
12%
Blijk dat het aan alle kanten rammelde. Oordeel zelf zou ik zeggen.


Wat denk jij hier van @Galen ?
 

Naar boven